Vizitka provozního pracovníka

Požadovaný zaměstnanec nebyl nalezen

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2012

Andres, J., Benešová, M., Kubáček, L., & Vrbková, J. (2012). Methodological note on the fractal analysis of texts. Journal of Quantitative Linguistics, 19(1), 1-31.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2015

Benešová, M., & Reiterman, M. (2015). CONDITIONALS – NOT THE EXCLUSIVE ISSUE OF HIGHER LANGUAGE LEVELS. LOGOS POLYTECHNIKOS, 6(4), 42-55.

2014

Benešová, M., Reiterman, M., Brychtová, I., & Dvořáková, V. (2014). INNOVATION OF THE PROFESSIONAL ENGLISH AND GERMAN LANGUAGE COURSES AT MIDWIFE AND GENERAL NURSE STUDY PROGRAMMES AT VSPJ. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(4), 131-139.
Benešová, M. (2014). QUANTITATIVE TEXT ANALYSIS WITH A SPECIAL HIGHLIGHT ON THE MENZERATH - ALTMANN LAW. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(4), 20-29.

2013

Benešová, M., & Reiterman, M. (2013). Výuka cizího odborného jazyka na VŠ II. Cizí jazyky, 56(3), 3-10.
Benešová, M., Dostálová, Z., & Reiterman, M. (2013). Impact of new approach to professional foreign language teaching at VSPJ in students. LOGOS POLYTECHNIKOS, 4(2), 74-90.
Benešová, M., & Reiterman, M. (2013). Výuka cizího odborného jazyka na VŠ I. Cizí jazyky, 56(2), 3-12.

2012

Benešová, M., & Reiterman, M. (2012). Zero in on zeros. LOGOS POLYTECHNIKOS, 3(2), 93-101.

2011

Andres, J., & Benešová, M. (2011). Fractal analysis of Poe's Raven. Glottometrics, 21(21), 73-98.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2011

Vojáčková, H., Kuncová, M., & Benešová, M. (2011). Projekt of the e-learning support creation at VSP jihlava and its evaluation. In Efficieency and Responsibility in Education 2011 (322-330). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

Ostatní články ve sbornících

2013

Benešová, M., Dostálová, Z., & Reiterman, M. (2013). Processing student feedback after adopting new approach to ESP teaching at VSPJ. In Právní jazyk - od teorie k praxi (26-41). Olomouc: UP Olomouc.

2011

Benešová, M., & Reiterman, M. (2011). První zkušenosti s tvorbou a pouţíváním e-learningových kurzů v prostředí LMS Moodle. In Konference – E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (6-18). Jihlava: VŠPJ.

2010

Benešová, M., & Novotný, J. (2010). Relation of Investment to ICT, Human Capital and Organizational Capital. In IDIMT-2010 (137-144). Linz: Verlag.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Kuncová, M., Novotný, J., Stolín, R., Lízalová, L., Reiterman, M., Benešová, M., Dostálová, Z., & Mulač, P. (2016). Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: Ekopress.

2012

Benešová, M., & Reiterman, M. (2012). Fundamentals of Finance. : .

2011

Benešová, M., & Reiterman, M. (2011). Fundamentals of Economics. : .
Benešová, M., & Reiterman, M. (2011). Presentation Skills in English. : .

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá