Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 126
E-mail kubisova@vspj.cz
Místnost 3N003

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
12:30 - 13:30 Pouze po předchozí domluvě (nejlépe e-mailem), lze také v jiném termínu. POUZE PRO STUDENTY BEZ NEOMLUVENÉ ABSENCE, NEJDE O NÁHRADNÍ VÝUKU.
úterý
15:30 - 16:30 Pouze po předchozí domluvě (nejlépe e-mailem), lze také v jiném termínu. POUZE PRO STUDENTY BEZ NEOMLUVENÉ ABSENCE, NEJDE O NÁHRADNÍ VÝUKU.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7651-5105

Článek v databázi Web of Science

2021

Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021). Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability, 13(10), nečíslováno. doi: 10.3390/su13105533

2020

Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., & Szabo, S. (2020). Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 12(17), není číslováno. doi: 10.3390/su12176736

Článek v databázi SCOPUS

2021

Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., & Kubišová, A. (2021). Attitudes of Czech College Students Toward Digital Literacy and Their Technical Aids in Times of COVID-19. International Journal of Engineering Pedagogy, 11(4), 130-147. doi: 10.3991/ijep.v11i4.20821
Berková, K., Kubišová, A., & Kolářová, D. (2021). Differences of Opinion among Students of Czech Higher Education Institutions on the Competences of Accountants Required by the Labour Market. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(5), 1009-1018. doi: 10.13189/ujaf.2021.090511

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Kotoučková, H., Dvořáková, S., & Kubišová, A. (2020). Hodnocení a sledovanost výukových videí pro matematické předměty studenty na VŠPJ. Logos Polytechnikos, 11(3), 60-72.

2015

Kubišová, A. (2015). ŘEŠENÍ ÚLOH LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ S FUZZY KAPACITAMI VLASTNÍCH OMEZENÍ METODOU a-ŘEZŮ. Logos polytechnikos, 6(4), 85-108.
Kubišová, A. (2015). ÚLOHA LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI INTERVALOVĚ ZADANÝCH KAPACITÁCH VLASTNÍCH OMEZENÍ. Logos polytechnikos, 6(4), 68-84.
Kubišová, A. (2015). SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU DĚTÍ S PODVÝŽIVOU – ŘEŠENÍ NUTRIČNÍHO PROBLÉMU POMOCÍ BĚŽNĚ DOSTUPNÉHO SOFTWARU. Logos polytechnikos, 6(2), 57-71.
Kubišová, A. (2015). FUZZY LIMITS OF CAPACITIES IN CONSTRAINTS OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS: DEMONSTRATION ON EXAMPLES. Logos polytechnikos, 6(3), 256-274.

2014

Kubišová, A. (2014). DOPLNĚNÍ VLASTNÍHO OMEZENÍ DO MATEMATICKÉHO MODELU ÚLOHY LP PŘI RUČNÍM VÝPOČTU CELOČÍSELNÉHO ŘEŠENÍ METODOU VĚTVENÍ A MEZÍ. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(3), 15-28.
Kubišová, A. (2014). Solving linear operation research optimization problems in MS Office 2010 Excel spreadsheet. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(4), 82-94.

2011

Kubišová, A. (2011). Psaní matematického textu na LMS webových stránkách. Journal of Technology and Information Education, 3(1), 68-71.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Kubišová, A. (2018). Algebraic and graphic comparison of crisp, interval and fuzzy approach to solving linear programming problems. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings (276-282). Praha: Faculty of Management, University of Economics.

Ostatní články ve sbornících

2022

Berková, K., Kubišová, A., & Frendlovská, D. (2022). Vnímání aspektů podporujících učení a zpětnou vazbu o pokroku studentů vysokými školami. In Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL AKO NÁSTROJ PODPORY UČENIA SA ŠTUDENTOV (44-51). Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave.

2015

Kubišová, A. (2015). Software pro operační výzkum. In Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky (140-160). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

2012

Kubišová, A. (2012). Podmíněný přístup k činnostem a materiálům v prostředí LMS Moodle. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (61-66). Jihlava: VŠP Jihlava.
Kubišová, A. (2012). Optimalizace investičního portfolia s využitím simplexové metody. In MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI (46-52). Jihlava: VŠPJ.

2011

Kubišová, A. (2011). Psaní matematického textu v kurzu Finanční matematika v LMS Moodle. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (26-33). Jihlava: VŠP Jihlava.

Odborná kniha

2021

Berková, K., Frendlovská, D., & Kubišová, A. (2021). Modely hodnocení rozvoje profesních a měkkých kompetencí v sekundárním vzdělávání. Praha: Extrasystem.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Kubišová, A. (2014). Operační výzkum. Jihlava: VŠPJ.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá