Vizitka provozního pracovníka

Požadovaný zaměstnanec nebyl nalezen

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., Krpálek, P., & Melas, D. (2020). Learning Style Preferences of University and College Students. Problems of Education in the 21st Century, 78(4), 486-499. doi: 10.33225/pec/20.78.486

Článek v databázi SCOPUS

2020

Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., & Krpálek, P. (2020). Learning Styles of Czech College and University Students in Accounting Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3459-3468. doi: 10.13189/ujer.2020.080820

2018

Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Motivation of Students of Economic and Technical Study Programmes as a Tool of Competitiveness of Universities and Colleges: Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(4), 72-77.
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Recognition of Indicators for the Development of the Cognitive Dimensions in Tertiary Education. Problems of Education in the 21st Century, 76(6), 762-778.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2017). Porovnání úrovně finanční gramotnosti v různých segmentech studentů. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(3), 214-224.

2016

Borůvková, J. (2016). Využití dvou vybraných statistických modelů pro posouzení vztahu mezi proměnnými. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(3), 22-40.
Lízalová, L., & Borůvková, J. (2016). Rekognoskace robustního nástroje pro měření finanční gramotnosti. Logos Polytechnikos, 7(3), 170-182.

2015

Borůvková, J. (2015). Odhad chybějících hodnot ordinální proměnné. LOGOS POLYTECHNIKOS, 6(4), 56-67.

2013

Minařík, B., Borůvková, J., & Dufek, J. (2013). STATUTÁRNÍ MĚSTA ČR – SOCIODEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V INTERVALU MEZI POSLEDNÍMI SČÍTÁNÍMI. AUSPICIA, 2013(1), 65-75.

2012

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2012). Vztah nezaměstnanosti a mezd na regionální úrovni v České republice v období 2003-2010. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, 15(1), 91-101.
Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Výzkum zájmu chlapců-maturantů o vysokoškolské zdravotnické studijní obory v kraji Vysočina. Logos Polytechnikos, 3.(2.), 44-55.
Borůvková, J., & Kuncová, M. (2012). Porovnání očních oddělení nemocnic Kraje Vysočina pomocí DEA modelů. ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2012(5), 75-84.
Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Research on Willingness To Study Nursing, Education And Social Works Among Senior Male Students in Vysocina Region. ERIES Journal, 5.(2.), 63-77.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2012). The Valuation of Organizational Capital. Journal of Competitiveness, 4(4), 123-132. doi: 10.7441/joc.2012.04.09
Fiala, R., Borůvková, J., & Prokop, M. (2012). Inter-organizational Trust, Interpersonal Trust and Costs of Negotiation. Logos Polytechnikos, 3(3), 24-32.

2011

Minařík, B., & Borůvková, J. (2011). CHOSEN ASPECTS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN REGIONS OF THE CR. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, LIX(4), 159-166.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The measurement of organizational capital. Littera scripta, 4(2), 25-34.
Borůvková, J., Minařík, B., & Dufek, J. (2011). Návrh indexu lidského rozvoje pro regiony ČR. Demografie, 52(4/2010), 195-203.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Lineární regresní model jako nástroj měření organizačního kapitálu. Acta universitatis bohemiae meridionales, 14(1), 7-13.
Borůvková, J., & Minařík, B. (2011). Analýza vývoje HDI v postsovětských zemích v letech 1997 až 2007. Auspicia, VIII(1), 128-137.
Dufek, J., Minařík, B., & Borůvková, J. (2011). Disparita a hodnocení krajů ČR podle indikátorů demografického vývoje. Demografie, 52(4/2010), 174-184.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Organizační kultura a výkonnost podniku. Logos Polytechnikos, 2(4), 76-85.

2009

Borůvková, J., & Minařík, B. (2009). The model of education expenditure in the EU. Mundus Symbolicus, 17. ???(1. ???), 5-18.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2016

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2016). Finanční gramotnost studentů VŠPJ. In Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (230-240). Jihlava: https://konference.vspj.cz/download?hash=College of Polytechnics Jihlava.

2013

Fiala, R., Borůvková, J., & Slabá, M. (2013). Modeling Company Output As a Function of Its Major Inputs. In Financial Managment of Firms and Financial Institutions (156-161). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2011

Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The Relationship between Organizational Capital and Firm Performance. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Finace and the performance of rims in scenece, education, and practice (88-95). Zlín: Tomas Bata University.
Kuncová, M., Borůvková, J., & Jablonský, J. (2011). Comparison of the Selected Departments in Hospitals Using DEA Models. In Proceedeings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011 (59-63). Praha: Professional Publishing.

Ostatní články ve sbornících

2018

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2018). Metodologický přístup k analýze vztahů mezi proměnnými získanými dotazníkovým šetřením. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (126-134). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2015

Poledňová, I., Šmejkalová, J., & Borůvková, J. (2015). The relation of personality factors to classroom sociometric status in secondary school students. In Communication and Information Technology in Society (109-134). Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK: Cambridge Scholars Publishing.

2012

Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Faktory volby studijního oboru u chlapců-maturantů v Kraji Vysočina. In Konkurence (225-236). Jihlava: VŠPJ.
Minařík, B., Borůvková, J., & Dufek, J. (2012). Kompozitní indikátory - konstrukce a použití. In Matematika v ekonomické praxi (83-92). Jihlava: VŠPJ.

2011

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2011). Vztah nezaměstnanosti a mezd v období stabilního hospodářského růstu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGION V ROZVOJI SPOLECNOSTI 2011 (264-269). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

Ostatní knihy a učební texty

2021

Borůvková, J., Dvořáková, S., & Vojáčková, H. (2021). Jak psát práce na VŠPJ: Typografická pravidla pro studenty VŠPJ. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2016). Lineární algebra - příklady. Jihlava: VŠPJ.

2014

Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2014). Statistika v SPSS. Jihlava: VŠPJ.

2013

Minařík, B., Borůvková, J., & Vystrčil, M. (2013). Analýzy v regionálním rozvoji. Praha: Professional Publishing.
Borůvková, J. (2013). Základy statistiky. Jihlava: VŠPJ.
Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2013). STATISTICA. Jihlava: VŠPJ.

2012

Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2012). Příprava testování studentů ZS z předmětu Základy statistiky.. : .

2011

Hojdarová, M., Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2011). Lineární algebra - příklady. : .

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá