Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 216
E-mail jiricek@vspj.cz
Místnost 3N069

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
10:00 - 11:00 Ve zkouškovém období letního semestru KH individuálně dle domluvy Jiříček

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6100-6153

Článek v databázi SCOPUS

2019

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Solution of socio-economic efficiency of public projects under the conditions of variable amount of subsidy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 27(46), 79-90.

2018

Jiříček, P., & Dostálová, Z. (2018). FINANCING INNOVATION, NEO-SCHUMPETERIAN THEORY AND THE REDUCTION OF REGIONAL DISPARITIES IN THE EUROPEAN UNION. Litera Scripta, 1(2/2018), 95-105.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Smrčka, F., Jiříček, P., & Chreneková, M. (2018). THE VYSOČINA REGION INNOVATIVE COMPANIES DATABASE AND MAPPING. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(3), 140-150.

2014

Smrčka, F., & Jiříček, P. (2014). ODBORNÁ PROJEKTOVÁ DATABÁZE FINANČNÍCH PROGRAMŮ NA PODPORU INOVACÍ. Logos polytechnikos, 5(4), 53-62.
Jiříček, P., & Chreneková, M. (2014). The New Funding Strategy of EU Innovation Programem. Journal of Law, Economy and Management, 4.(2/2014), 18-23.

2010

Jiříček, P. (2010). Municipální úvěry. Logos Polytechnikos, 1. první(1), 13.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Analysis of multiple economic internal rate of return. In 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019 (398-402). České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics.

2018

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2018). Simulation of investment project internal rate of return. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings (81-85). Praque: Faculty of Management, University of Economics.

2017

Jiříček, P. (2017). Společenská diskontní sazba veřejných projektů z evropských fondů. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (343-351). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2017). Investment Projects Threshold Value Simulation. In Mathematical Methods In Economics (MME 2017) (301-306). Hradec Králové: Gaudeamus.

2016

Jánský, J., & Jiříček, P. (2016). The Financial Engineering Instruments Analysis as Support of Cohesion and Innovation Policy of the European Union. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (159-166). Brno: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta. doi: 10.5817/CZ.MUNI.7210-8273-2016-19
Jiříček, P. (2016). Počátky měnové integrace v Evropské unii, koheze a konvergence. In Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (186-196). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2016). Multi-parametric simulation of a model of nonconventional public projects evaluated by cost-benefit analysis. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics (177-182). Technická univerzita Liberec: TU Liberec.

2015

Jiříček, P., & Babjaková, B. (2015). Synergy of Innovation and Cohesion Policy of the European Union. In XVIII. International Colloqium on Regional Sciences (168-174). Brno: Masarykova univerzita Brno.
Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2015). Switching value of public projects. In 33rd International Conference on Mathematical Methods in Economics (161-166). Plzeň: University of West Bohemia.

2014

Jiříček, P. (2014). Regional Policy of the European Union - Innovation and New Models of Endogenous Growth. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (171-178). Brno: Masarykova univerzita Brno.

2013

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2013). Modelling Financial Flows of Development Projects Subsidized from European Funds. In 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics. Jihlava : VŠPJ. 2013 (147-152). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P., & Babjaková, B. (2013). Regionální inovační strategie a jejich financování. In In: XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (187-198). Brno: Masarykova univerzita.

Ostatní články ve sbornících

2015

Smrčka, F., Jiříček, P., & Chreneková, M. (2015). Digital support of environmental entrepreneurship in the Vysočina Region (Czech Republic). In SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS IN PRACTICE (452-459). Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra.
Jiříček, P. (2015). COSME – Nový program pro podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků. In 7. ročník mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (119-126). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2014

Jiříček, P. (2014). Subsidy Policy of the European Union for Regionally Focused Programmes in the EU. In International Scientific Conference "Forward" (37-38). Nitra: SPU FESRR.

2013

Jiříček, P. (2013). Výzkum lokalizace investic do obnovitelných zdrojů energie v Kraji Vysočina a některé aspekty jejich konkurenceschopnosti. In Sborník z IV. mezinárodní konference Konkurence (132-143). Jhlava: Vysoká škola polytechnická.

2012

Jiříček, P. (2012). Priority a finanční nástroje kohezní politiky Evropské unie. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (113-130). VŠPJ: VŠPJ.
Jiříček, P., & Dostálová, Z. (2012). 55 years of financing structural and regional policy in the context of the economic development of the European Union. In 15th regional colloqium on regonal sciences (128-139). ESF MU Bno: MU Brno.
Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2012). Závislost průběhu investiční křivky na změně vstupních parametrů pro potřeby hodnocení projektů metodou cost-benefit analýzy. In Matematika v ekonomické praxi (119-128). Jihlava: VŠPJ.

2011

Jiříček, P. (2011). Company Performance and Perspectives of Financing Innovation. In Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice (228-246). Tomas Bata University in Zlín: Tomas Bata University, Academia Center, Zlín.
Jiříček, P. (2011). Financování ekoinovací z evropských fondů a udržitelný rozvoj venkova. In Zborník príspevkov mezinárodnej vedeckej konferencie Determinanty kvality života na vidieku (19-25). Slovenská polnohospodárska univerzita Nitra: SPU FEŠSR Nitra.
Jiříček, P. (2011). Evropská integrace, kohezní politika a problémy eurozóny. In XIV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (79-89). Masarykova univerzita Brno: MU ESF Brno.
Jiříček, P. (2011). Financování podnikatelských inovací ze strukturálních fondů v České Republice. In Konkurence (63-75). Vysoká škola polytechnická Jihlava: VŠPJ.

2010

Jiříček, P. (2010). Problematika výuky navazujících finančních předmětů na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty (252-263). VŠPJ: VŠPJ.
Jiříček, P. (2010). Evropské programy na podporu inovací. In Sborník příspěvků XIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách (7). Brno: MU Brno.
Jiříček, P., & Prokop, M. (2010). Konkurence na českém bankovním trhu. In Sborník příspěvků z pracovní konference z mezinárodní účastí (6). Jihlava: VŠPJ.

2009

Jiříček, P. (2009). Financování nehmotných aktiv z komunitárních programů EU. In Sborník příspěvků z konference Podniková výkonnost a její faktory (4). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P., & Dostálová, Z. (2009). Analyzing of educational needs from Finance and Banking for study programme specialized on Travel and Turism at College of Polytechnics Jihlava. In Topical problems in Travel and Tourism (6). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P. (2009). Konkurenceschopnost OZE a možnosti jejich financování. In KONKURENCE-TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY (10). Jihlava: VŠPJ.

2008

Jiříček, P. (2008). Úvěrové programy bank pro kofinancování projektů z evropských fondů. In Sborník příspěvků - II. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (7). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná.

Odborná kniha

2022

Jiříček, P. (2022). Ekonom J. A. Schumpeter, teoretik inovací a společenských věd. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Kozáková, P., Jánský, J., & Jiříček, P. (2014). Zpracování textu pro tvorbu e-knihy v elearningu, e-kniha vzniknev průběhu cca 14 dnů.. : .
Jiříček, P., Smrčka, F., Babjaková, B., & Chreneková, M. (2014). Financování a management inovačních programů Evropské unie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

2008

Jiříček, P. (2008). Finanční analýza. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Projekty

Interní grantová soutěž

Modelování efektivnosti projektů

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
V oblasti matematického modelování ekonomických problémů se dlouhodobě zaměřujeme na modelování a hodnocení efektivnosti veřejných regionálních rozvojových projektů se zaměřením na projekty dotované z evropských fondů a nově na modelování výnosové míry obligací. V těchto oblastech používáme 2D a 3D modelování, oproti ostatním autorům, kteří většinou využívají pouze výpočetní metody jak v oblasti hodnocení efektivnosti investic (NPV, čisté současné hodnoty investic a IRR, vnitřní výnosové míry investic), tak v oblasti cenných papírů kapitálového trhu. Další nedílnou součástí modelování je provádění citlivostní analýzy příslušných modelů. V oblasti investiční analýzy modelujeme nejen komerční projekty, jež berou v úvahu pouze finanční složku projektu, nýbrž i projekty veřejné, přinášející veřejný nefinanční užitek. V oblasti modelování finančních trhů je velmi žádoucí porovnat různé přístupy, když vedle klasické metody Hawawini-Vora (též AYTM) využijeme obdobných postupů, jež nabízí univerzální metoda IRR.

Vedoucí projektu: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

Celková částka: 24 622,00 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž 2022

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá