Akce pro absolventy VŠPJ

Na akce se můžete přihlašovat pomocí registračního formuláře, který je uveden u každé akce, nebo na e-mailu: simona.mertlova@vspj.cz

Všechny akce jsou pro studenty a absolventy do jednoho roku od ukončení studia ZDARMA.

Akademický rok 2017/2018

Březen 2018

2. 3. 2018    8:00 - 12:00   kurz: KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - testování osobnosti

7. 3. 2018   12:30 nebo 13:30   individuální konzultace: Jak být pozván na pohovor: CV, které zaujme

13. 3. 2018   11:30-13:20  seminář: Kompetence uchazečů výběrového řízení na Magistrátu města Jihlavy

16. 3. 2018   8:00 - 12:00   workshop: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZDRAVÝCH VZTAHŮ: Spokojené a fungující vztahy v osobním a profesním životě

23. 3 2018    9:00 - 12:00   seminář: KONEC PROKRASTINACE: Jak si poručit a poslechnout se?

27. 3. 2018   11:30 - 13:20   seminář: Jak být úspěšný na trhu práce

Duben 2018

3. 4. 2018   11:30 - 13:20   kurz: KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - testování osobnosti, 

6. 4. 2018   9:00 - 12:00  workshop: EFEKTIVNÍ UČENÍ: Jak se doopravdy naučit?,

10. 4. 2018   11:30 - 13:20  seminář: Pracovně právní vztahy

11. 4. 2018   8:00 - 9:30  workshop: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NANEČISTO: Sociální pracovník na odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy

17. 4. 2018   11:30 - 13:20  seminář: Assessment centrum jako metoda výběrového řízení

24. 4. 2018   11:30 - 13:20   seminář: Charakteristika trhu práce v ČR z pohledu absolventa

Květen 2018

4. 5. 2018    9:00 - 13:00   workhop: První dojem máte šanci udělat jen jednou…

15. 5. 2018   11:30 - 13:00  seminář: Pracovní příležitosti v zahraničí

22. 5. 2018   11:30 - 13:20   seminář: Systém vzdělávání zaměstnanců a motivace zaměstnanců, registrace ZDE

Akce realizované v zimním semestru:
Prosinec 2017   

4. 12. 2017     8:50 - 10:30   seminář:  Fond dalšího vzdělávání. Cesta pro mladé

18. 11. 2017   10:35 - 11:15  seminář: Jak být úspěšný na trhu práce?

Listopad 2017

3. 11. 2017       9:30 - 12:30     workshop: FACT-CHECKING - jak se bránit dezinformacím, manipulaci a propagandě    

6. 11. 2017       8:50 - 10:30     seminář:  Jak být úspěšný na trhu práce?

8. 11. 2017      9:30 - 14:30     Veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy VŠPJ          JOBStart 2017

20. 11. 2017     8:50 - 10:30     seminář:  Pracovně právní vztahy v kariérním poradenství

27. 11. 2017     8:50 - 10:30    seminář:  Charakteristika trhu práce v ČR z pohledu mladé generace 

29. 11. 2017     15:00 - 18:00   přednáška: Jak se stát CEO. Kariéra a životní cesta CEO OREA hotels Gorjana Lazarova

Říjen 2017

13. 10. 2017       9:30 - 12:30     workshop: Konec prokrastinace   

20. 10. 2017       9:00 - 12:00     workshop: Komunikační dovednosti 

23. 10. 2017       8:50 - 10:30     seminář: Požadované kompetence absolventů z pohledu zaměstnavatelů z veřejné správy


Akademický rok 2016/2017

Březen 2017

3. 3. 2017    9:30 - 12:30   workshop: Sebedisciplína - plánování a návyky

10. 3. 2017  8:00 - 11:00   kurz: Individuální psychologické testování a kariérové poradenství

15. 3. 2017  8:00 - 9:35    kurz: Individuální psychologické testování 

24. 3. 2017  9:30 - 12:30  worshop: Kritické myšlení - práce s informacemi a vzdělávání 

24. 3. 2017 19:00    3. Reprezentační ples VŠPJ - nabídka lístků pro absolventy se slevou

25. 3. 2017  10:00 - 15:00  Den absolventů 

29. 3. 2017  8:00 - 9:35   seminář: Cesta pro mladé. Fond dalšího vzdělávání

Duben 2017

12. 4. 2017  8:00 - 9:35  seminář: Požadované kompetence absolventů z pohledu zaměstnavatelů z veřejné správy

20. 4. 2017   8:00 - 10:30  worshop: Cvičné výběrové řízení pro obory Aplikovaná informatika a Počítačové systémy 

21. 4. 2017    9:00 - 12:00  worshop: Selfkoučink pro start kariéry 

Květen 2017

5. 5. 2017    10:00 - 13:00  workshop: Trénink paměti a pozornosti 

10. 5. 2017   8:00 - 9:35  seminář: Charakteristika trhu práce v ČR

16. 5. 2017 12:00 - 14:00 workshop: Koučink na VŠPJ  

19. 5. 2017   9:00 - 12:00  worshop: Životopis, motivační dopis, přijímací pohovor 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá