Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cesta: VŠPJ / Škola / Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

Popis předpisu
Typ předpisu
Popis Typ
Disciplinární řád pro studenty VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Fond rozvoje lidských zdrojů VŠPJ - pravidla hospodaření (od 2.12.2016) Interní směrnice Stáhnout
Jak provádět platby na VŠPJ AR 2017/2018 Interní směrnice Stáhnout
Jednací řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Jednací řád Akademické rady VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Knihovní řád VŠPJ Interní směrnice Stáhnout
Kolejní řád (od 20. září 2012) Interní směrnice Stáhnout
Kritéria, pravidla, postup, termíny a ceník pro ubytování na kolejích VŠPJ v období 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018 Interní směrnice Stáhnout
Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2015/2016 Oběžníky a jiné Stáhnout
Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2016/2017 (od 15.7.2016) Oběžníky a jiné Stáhnout
Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2017/2018 Oběžníky a jiné Stáhnout
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Provozní řád objektu Tolstého 16 (1.3.2016) Interní směrnice Stáhnout
RK 1/2017 Příspěvek zaměstnavatele na stravování - dodatek č.1 Rozhodnutí kvestora Stáhnout
RPS 1/2015 - Pravidla související se zápočty a zkouškami Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 1/2016 - Sportovní aktivity na VŠPJ Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 1/2017 - Harmonogram tvorby rozvrhu na ZS 2017/2018 Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 2/2010 - Erasmus - příjezd na krátkod.stud.pobyt Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 3/2016 - Harmonogram tvorby rozvrhu na LS 2016/2017 Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 4/2013 - Podmínky související se zahraničními studentskými mobilitami Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 4/2015 - Studium bez průběžného absolvování výuky Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RR 12/2017 - Zrušení přijímacích zkoušek Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 13/2017 - Vyhlášení programů celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku v AR 2017/2018 Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 19/2009 - Zápis nově přijatých studentů (od 24. 8. 2009) Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 19/2017 Organizační struktura VŠPJ (od 27. 9. 2017) Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 20/2017 - Prospěchové stipendium Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 21/2017 - Zrušení výuky Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 23/2016 - Ubytovací stipendium pro rok 2017 Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 32/2015 - Studium bez průběžného absolvování výuky Rozhodnutí rektora Stáhnout
Řád celoživotního vzdělávání Interní směrnice Stáhnout
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Složení volební a mandátové komise pro volby do AS 2017 Akademická obec Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty KTS (od 1.2.2017) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Cestovní ruch (od 22.2.2016) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Finance a řízení (od 24. 2. 2014) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka (od 24. 2. 2014) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na VŠPJ Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k tvorbě rozvrhu a zápisu předmětů (platná od 30. 7. 2015) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací (26. 4. 2011) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k zamezení plagiátorství (6.4.2011) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice o poskytování info., ochraně os. dat a stížnostech (od 18.9.2009) Interní směrnice Stáhnout
Statut Správní rady VŠPJ (platný od 1. 10. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Statut Správní rady VŠPJ (platný od 1. 6. 2007) Interní směrnice Stáhnout
Statut VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Stipendijní řád VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Studijní a zkušební řád VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Volební řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠPJ - listopad 2017 Akademická obec Stáhnout
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (znění od 1. 9. 2016) Oběžníky a jiné Stáhnout
Žádost o zrušení přihlášení na zkoušku Formuláře Stáhnout

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Průvodce studiem

Videofilm o VŠPJ