Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cesta: VŠPJ / Škola / Vnitřní předpisy

Vnitřní předpisy

Popis předpisu
Typ předpisu
Popis Typ
Disciplinární řád pro studenty Interní směrnice Stáhnout
Fond rozvoje lidských zdrojů VŠPJ - pravidla hospodaření (od 2.12.2016) Interní směrnice Stáhnout
Jak provádět platby na VŠPJ AR 2016/2017 Oběžníky a jiné Stáhnout
Jednací řád akademické rady (platný od 28. 8. 2015) Interní směrnice Stáhnout
Knihovní řád VŠPJ Interní směrnice Stáhnout
Kolejní řád (od 20. září 2012) Interní směrnice Stáhnout
Kritéria, pravidla, postup, termíny a ceník pro ubytování na kolejích VŠPJ v období 1.7.2016-30.6.2017 Interní směrnice Stáhnout
Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2015/2016 Oběžníky a jiné Stáhnout
Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2016/2017 (od 15.7.2016) Oběžníky a jiné Stáhnout
Provozní řád objektu Tolstého 16 (1.3.2016) Interní směrnice Stáhnout
RPS 1/2015 - Pravidla související se zápočty a zkouškami Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 1/2016 - Sportovní aktivity na VŠPJ Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 2/2010 - Erasmus - příjezd na krátkod.stud.pobyt Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 3/2016 - Harmonogram tvorby rozvrhu na LS 2016/2017 Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 4/2013 - Podmínky související se zahraničními studentskými mobilitami Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RPS 4/2015 - Studium bez průběžného absolvování výuky Rozhodnutí prorektorů Stáhnout
RR 14/2016 - Vyhlášení programů celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku v AR 2016/2017 Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 19/2009 - Zápis nově přijatých studentů (od 24. 8. 2009) Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 23/2016 - Ubytovací stipendium pro rok 2017 Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 32/2015 - Studium bez průběžného absolvování výuky Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 5/2017 - Organizační struktura VŠPJ (od 22.2.2017) Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 7/2017 - Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků Rozhodnutí rektora Stáhnout
RR 8/2017 - Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků Rozhodnutí rektora Stáhnout
Řád celoživotního vzdělávání Interní směrnice Stáhnout
Řád výběrového řízení pro obsazení míst akademických pracovníků Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k odborné praxi oboru Zdravotně sociální pracovník (od 1. 2. 2014) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty KTS (od 1.2.2017) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Cestovní ruch (od 22.2.2016) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Finance a řízení (od 24. 2. 2014) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka (od 24. 2. 2014) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na VŠPJ Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k tvorbě rozvrhu a zápisu předmětů (platná od 30. 7. 2015) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací (26. 4. 2011) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice k zamezení plagiátorství (6.4.2011) Interní směrnice Stáhnout
Směrnice o poskytování info., ochraně os. dat a stížnostech (od 18.9.2009) Interní směrnice Stáhnout
Statut Správní rady VŠPJ (platný od 1. 6. 2007) Interní směrnice Stáhnout
Statut VŠPJ (platný od 7. 6. 2016) Interní směrnice Stáhnout
Stipendijní řád VŠPJ (od 16. 8. 2016) Interní směrnice Stáhnout
Studijní a zkušební řád VŠPJ (platný od 29.9.2015) Interní směrnice Stáhnout
Volební a jednací řád akademického senátu (platný od 11.7.2006) Interní směrnice Stáhnout
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (znění od 1. 9. 2016) Oběžníky a jiné Stáhnout
Žádost o zrušení přihlášení na zkoušku Formuláře Stáhnout

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Průvodce studiem

Videofilm o VŠPJ