Finance a řízení

CO VÁS ČEKÁ ?

 • Přednášky odborníků z aplikační sféry
 • Národní/Nadnárodní firmy ke spolupráci
 • Získání profesionálních manažerských znalostí
 • Široké využití znalostí v praxi
 • Podpora pro samostatné podnikání
 • Vedení k finanční gramotnosti
 • Bakalářské práce s praktickým zaměřením

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

15 týdnů

PRŮMĚRNÁ MZDA

DLE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU

30 863 Kč

STIPENDIA

27% studentů prezenčního STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

6 491 Kč / ročně

ERASMUS +

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100%


Studijní program Finance a řízení Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Budete připraveni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě.

 • vyjmenovat a popsat zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku
 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik
 • pracovat s daňovými zákony
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů
 • aplikovat marketingové řízení
 • analýzou účetnictví posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky
 • zvládat střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém
 • vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia Stav
Aktuálně není otevřené žádné kolo přijímacího řízení.


International Business Week

International Business Week (IBW) je označení pro týdenní projektové aktivity, které se konají na všech vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě IBW.

Více o IBW naleznete webu katedry ekonomických studií

Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 - Finance a řízení

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete pod následujícími odkazy: Finance a řízení - prezenční forma studia, Finance a řízení - kombinovaná forma studia

Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky je doplněno o doložení znalosti českého jazyka, avšak dne 11. 5. 2020 byla rozhodnutím rektora č. RR 14/2020 změněna forma zkoušky z českého jazyka z prezenční formy na formu distanční. 

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

UPOZORNĚNÍ: maximální počet zapsaných studentů ve studijním programu může činit 400. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující datum provedení zápisu ke studiu a v případě stejného dne zápisu datum provedení úhrady přihlášky.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení nebo nerozhodne rektor o zrušení 2. nebo 3. doplňkového kola přijímacího řízení.

Uzávěrka přihlášek

prezenční studium kombinované studium
1. kolo
přihlášky podávejte do 11. 5. 2020 11. 5. 2020
zápis do studia 22. - 25. 6. 2020 22. - 25. 6. 2020

2. kolo

přihlášky podávejte do 21. 7. 2020 21. 7. 2020
zápis do studia 28. - 29. 7. 2020 28. - 29. 7. 2020

3. kolo

přihlášky podávejte do 18. 8. 2020 18. 8. 2020
zápis do studia 31. 8. 2020 31. 8. 2020

Pro akademický rok 2020/2021 se do tohoto oboru nekonají přijímací zkoušky. 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia nebo ve studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia i u kombinované formy je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 18 týdnů). O uznání Vaší dosavadní praxe se informujte u garanta praxe katedry ekonomických studií.

A ještě ke státním maturitám a maturitním vysvědčením

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvovaná maturitní zkouška na střední škole. V souladu se Zákonem č. 188/2020 Sb. je uchazeč, který nemůže předložit maturitní vysvědčení, přijat ke studiu podmínečně. Tento doklad lze předložit nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021, po uplynutí této lhůty pozbude přijetí ke studiu platnost.

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení ?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete na adrese: https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/finance-a-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Recenze absolventů

2019

Dagmar Nemsillová

Když jsem se přihlásila a úspěšně prošla přijímacím řízením na kombinovanou formu studia, brala jsem úspěch tak trochu jako samozřejmost. V průběhu studia jsem poznala hodně fajn lidí, zjistila, že tato škola není jen instituce, ale hlavně lidi, kteří se snaží dát studentům své zkušenosti a znalosti, kteří umí být i člověkem a poradit a pomoci individuálně každému. Po prvních pár semestrech odešlo dost studentů z našich řad, ať už kvůli osobnímu rozhodnutí nebo kvůli neúspěchu u zkoušek. My, co jsme vydrželi a byli úspěšní (prošli i náročnou statistikou...) mohli jsme dojít až k úspěšnému cíli. Já osobně s přerušením studia kvůli těhotenství a mateřské.Zbývalo mi "pouze" vypracovat bakalářskou práci a úspěšně složit závěrečné zkoušky. Po pauze už se mi to ale zdálo složité a přemýšlela jsem o tom, že již školu nedokončím... Naštěstí mám maminku, která mi nedala pokoj a stále mne pošťuchovala. I díky tomu jsem se odhodlala školu dokončit a bakalářskou práci jí věnovala. Psaní bakalářské práce bylo pro mne ve finále zábavné, obhájila jsem ji úspěšně a zkoušky zvládla také. Asi týden mi trvalo, než jsem si uvědomila, že mám hotovo a jsem bakalářka. Už jsem to nebrala jako samozřejmost, ale věděla, že za tím stojí hodně snahy, trochu štěstí a víra v sama sebe! Bylo mi ctí pronést závěrečnou děkovnou řeč na slavnostní promoci, která měla úspěch. Při ní jsem si uvědomila, že je mi líto, že má studia na škole končí a budu na ně ráda vzpomínat.

2013

Jiří Vondrák

Moje první studium na VŠ hned po maturitě mi nedopadlo. O mnoho let později jsem se rozhodl zkusit štěstí ještě jednou, a to studiem při zaměstnání. Nebýt VŠPJ, tak to ani nezkouším, nechtělo si mi dojíždět někam daleko. Nebylo to vždy lehké, ale povedlo se. Následovali ještě dva roky na VŠE FM v Jindřichově Hradci. Dnes jsem Ing. :-) a rád se na obě školy vracím.

2017

Martina Nováková

Na svůj první den na VŠPJ si pamatuju jako by to bylo včera. Sebevědomě jsem vstoupila do školy, absolvovala focení na ISIC, prošla si školu a ještě mi zbývalo potvrdit na studijním Potvrzení o studiu. Jelikož jsem školu neměla ještě tak "zmáknutou" stoupla jsem si do první fronty a čekala. Už to vypadalo nadějně, ještě pár lidí a budu na řadě. Když v tom šla okolo sestra (studovala jiný obor) a oznámila mi, že stojím na Pokladnu a ne na Studijní. Takže mi nezbývalo nic jinýho než opustit frontu (kde sem byla skoro na řadě) a jít si stoupnout do správné úplně na konec. Měla jsem fakt "radost". Ale jinak na školu a studium vzpomínám ráda. Našla jsem zde nové přátele a dozvěděla se zajímavé informace.

2015

Ludmila Řídká

Polytechna byla ve všech ohledech super a hrozně ráda na ni vzpomínám. Třeba na sebe jako vyjukaného prváka, co hledá jednu z prvních hodin a splete si patro a učebnu a vleze jinam🙈. Nebo na závěrečnou zkoušku, kde jsem si vytáhla téma a obor, o kterém jsem mluvila hrozně dlouho a na které jsem se vlastně ani moc neučila, protože už jsem přesně toto dělala v práci 😉. Na svou skvělou vedoucí u bakalářky, na promoci, na vtipné hodiny psychologie, na studentské večery, ... Vzpomínek mnoho, zážitků taky tak. Buďte pořád tak super "rodinná" škola, protože takovou vysokou prostě nejde nemilovat.

2008

Michal

Jsem spoluzakladatelem a výkonným ředitelem konzultantské společnosti Cekindo Business Group se sídlem v Jakarte, Indonesie. Cekindo má dnes vice jak 110 zaměstnanců v Indonésii (Jakarta, Bali, Semarang), Singaporu a Vietnamu. Studium na VŠPJ mi pomohlo získat odborné znalosti v oblasti financi a připravilo mě na pokračující magisterské studium.

2008

Zuzana

Studium na VŠPJ splnilo mé očekávání z hlediska získání odborných znalostí a přátelskému přístupu vyučujících. V současné době jsem zaměstnankyní Komerční banky, Korporátní divize Jižní Čechy a Vysočina, jež poskytuje komplexní obsluhu firmám z Vysočiny s cílem uspokojení jejich potřeb a požadavků

2013

Před pár lety bych řekla, že půl roku ve škole navíc kvůli praxi mě fakt netěší. Ale teď jsem za ni opravdu vděčná. Studium na VŠPJ mě naučila spoustu věcí a to nejen z povinných předmětů. To co se na přednáškách a cvičeních učí je na všech školách stejného oboru dost podobné. Podstatné je co se naučíte i mimo ně. Předměty Vás nikdy nenaučí to, co ve skutečném světě pak potřebujete. Naučí Vás to Vaše okolí. Lidé, se kterými se setkáváte a se kterými se bavíte. A já jsem opravdu vděčná za to, co mě lidé se kterými jsem se setkala, naučili. Ať už to byli učitelé, studenti, zaměstnanci školy nebo i jen náhodní přednášející či kolemjdoucí.

2014

Naučila jsem se samostatnosti a velmi kladně hodnotím informace, které jsme získávaly v rámci chování na přijímacích pohovorech. Získané vědomosti jsem uplatnila při svém prvním pohovoru na mou stávající práci v bankovním sektoru a zjistila jsem, že opravdu vše, co nám bylo řečeno na přednáškách, fungovalo i v praxi. Povinná praxe pro mne byla velkým přínosem, protože svou bakalářskou práci jsem měla zaměřenou na firmu, která mi umožnila vše sledovat a získávat potřebné informace. V přípravě na zaměstnání mi praxe umožnila nahlédnout právě do bankovního sektoru a díky tomu jsem si v budoucnu mohla udělat přibližnou představu o tom, co obnáší práce klientských pracovníků. Ráda bych také zmínila sportovní katedru, na kterou mám hezké vzpomínky. Naučila jsem se pravidelně sportovat a díky sportovním pobytům mám spoustu veselých historek a zážitků. Aktuálně jsem již druhým rokem zaměstnancem v bankovním sektoru jako klientský pracovní II. Vzhledem k tomu, že jsem studovala obor Finance a řízení mohu říci, že mé zaměření na škole odpovídá i mé náplni práce. Od října 2016 jsem se vrátila do školních lavic v rámci navazujícího magisterského studia na České zemědělské univerzitě v oboru Veřejná správa. Navazuji tak na mnou studovaný podobor v rámci Vysoké školy polytechnické Jihlava.

2015

Studium mi přineslo spoustu nových přátel, možnost podívat se a studovat v zahraničí, velice rád na studium ve škole vzpomínám.

2015

Studium na VŠPJ mi přineslo především zdokonalení v cizím jazyce - němčině. Tato škola má dobré jméno a dala mi solidní základ v oblasti teoretických (ekonomie, finance), ale i praktických znalostí (manažerské dovednosti). To, co jsme měla možnost získat studiem na VŠPJ představovalo dobrý vklad pro mé budoucí zaměstnání. Jsem přesvědčena, že absolventi VŠPJ se v životě jistě neztratí.

2015

Škola mi dala zkušenosti, teoretické poznatky, praxi ve firmě, ve které se dále rozvíjím jak v zaměstnání, tak v kombinované formě studia na VUT Brno.

2016

Studium na Vysoké škole Polytechnické mi dalo především drahocenné zkušenosti, ať už studijní, tak i osobní v tom smyslu, že jsem v Jihlavě 3 roky žila a našla si tu spoustu přátel. Povinnou praxi chválím, nemyslím si, že by mělo být studium na VŠ pouze o tom, že se student naučí látku, kterou po chvíli zapomene. Bez problémů jsem se dostala na navazující studium. V nynější době jsem si přes prázdniny zaplatila kurzy angličtiny a uvažuji nad Au-pair v Irsku spojenou se studiem angličtiny.

2016

Bydlím přesně v polovině cesty mezi Prahou a Jihlavou. Rozhodováni o studiu na VŠPJ bylo tedy podle mých pocitů. Líbilo se mi "malé" prostředí, osobni přistup, zaměření na praxi a praxe mi dala hodně. Trošku mě mrzí, že všichni uznávají vysoké školy ve velkých městech. Ale pro mě to byla nejlepší volba. Kdo by chtěl být jedním z tisíce na velké vysoké škole, když tady může bez obav projevit svou osobnost a být v osobním kontaktu s učiteli.Po úspěšném absolvování VŠPJ jsem začala pracovat na pozici asistentky jednatele a nyní jsem postoupila na pozici osobni bankéřky v bance Moneta.

2016

Získala jsem spoustu vědomostí a zkušeností za které jsem velmi vděčná a plánuji zahájit vlastní podnikání, které bude odpovídat mému vzdělání.

2016

Po absolvování VŠPJ mám určitě hodně znalostí z oboru ekonomie a angličtiny a velmi oceňuji praxi při studiu. Momentálně pokračuji v kombinovaném studiu na jedné z českých universit a přitom pracuji jako copywriter odborných textů.

2016

Získala jsem nespočet znalostí v oblasti ekonomiky a anglického jazyka. Ráda vzpomínám na atmosféru VŠPJ a výhody plynoucí z menšího počtu studentů. Jako dojíždějící studentka jsem velmi uvítala umístění školy v centru města poblíž autobusového nádraží. Praxe hodnotím jako velmi užitečné, jednalo se u mě o první příležitost, kdy jsem mohla využít své znalosti také v praxi. Dále studuji na Masarykově univerzitě - obor Podniková ekonomika a management.

2017

Díky studiu jsem se lépe připravila na povolání, které bych v budoucnu chtěla dělat. Praxe byly super, umožnily mi vyzkoušet si studiem získané teorie v praxi.

2017

Studium na této škole mi vyhovovalo díky své poloze a oboru, který nabízí. Profesoři byli příjemní a vstřícní, velmi kladně hodnotím psaní seminárních prací skoro do každého předmětu - to nás velmi připravilo na psaní bakalářské práce. Pracuji v logistické a developerské společnosti jako personální referentka. Než jsem nastoupila na toto oddělení, pracovala jsem na účetním oddělení, což mi pomohlo při zvládání ekonomických předmětů. V magisterském studiu budu pokračovat na VŠE na fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

2017

Do svého životopisu jsem si díky VŠPJ kromě získaného diplomu zapsala dvě zahraniční zkušenosti, a to Erasmus a International Business Week a půl roční praxi v prestižní společnosti. Díky získaným znalostem jsem se dostala na všechny navazující studia, na která jsem se hlásila. Pokračuji ve studiu na VŠE v Praze v oboru Mezinárodní obchod.

2017

Kdybych měl hodnotit VŠPJ, řekl bych, že je to škola na úrovni a určitě bych ji doporučil dalším studentům. Škola mi dala plno nových znalostí, zkušeností a povinná praxe je výhodou pro budoucí zaměstnání. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě financí a účetnictví obor Finance.

2017

Studium na VŠPJ mi dalo mnohem širší rozhled, nové znalosti a zkušenosti. Velmi mi vyhovovalo, že VŠPJ je menší škola a tedy ze strany některých vyučujících jsem se setkala s osobním přístupem. Nelituji ani času stráveného v Jihlavě, kde jsem 3 roky byla ubytována s kamarády na bytě a mohla se tak osamostatnit a získat nové přátele. Velmi kladně hodnotím povinné praxe, díky kterým jsem ještě před ukončením studia získala práci. Po ukončení praxe jsem dostala nabídku na DPP a následně na práci na plný úvazek. Myslím si, že je to pro mě nejen super start do života, ale především v budoucnu ocením zkušenosti a získanou praxi.

2017

Studium mi dalo spoustu nových zkušeností a přátel. Nejlepší formou studia pro mě byla specializace, kdy jsme během výuky každý týden měli nové téma, z kterého pak byl zadaný úkol, a ten jsme další týden společně hodnotili a debatovali jsme o něm, např.: průmyslové procesy. Velmi kladně hodnotím možnost IBW pro studenty VŠPJ. Je to pro každého studenta jistě přínos, možnost se jazykově posunout a zhodnotit svůj výkon oproti stejně či podobně starým studentům ze zahraničí. Nyní je to pro mě velké plus při hledání zaměstnání, že takovouto zkušenost mohu zmínit. Praxe jsou pro studenty jistě výhodou. Podpora praxí funguje velmi dobře. Z hlediska přípravy na zaměstnání je to velká výhoda, pokud se student poctivě na praxi dostavuje a snaží se získat nějaké dovednosti navíc.

Proč zvolit VŠPJ ?

Tvorba rozvrhu

Studenti si mohou před každým semestrem zvolit předměty, které budou studovat ze svého studijního planu a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádou nebo dojíždět do školy např. jen 4 dny v týdnu.

Individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra .

Uprostřed republiky

Dobrá dostupnost je pro nás samozřejmostí - škola sídlí přímo u autobusového nádraží, navíc má Jihlava přímé spojení z Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždení autobusem
Trasa
(1 cesta)
Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 46 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 37 Kč

Moderní technologie

Škola v letošním roce slaví 15 let svojí existence, v životě studenta se jedná o pubertu a naše škola má s tímto obdobím hodně společného. V učebnách pravidelně obměňujeme vybavení, aby splňovalo nejvyšší nároky. Většina informací je dostupná online, máme vlastní inforační systém, ale i naši akademičtí pracovníci touží objevovat nejnovější technologie jako jsou např. drony nebo 3D tiskárny a rádi se o svoje poznatky podělí se studenty.

Praxe

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia a je velkou konkurenční výhodou našich absolventů. V kombinované formě studia u nás chodíte do školy pouze o sobotách a praxi v oboru vám uznáme.


Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Máme širokou nabídku zahraničních programů a stáží, které čekají jen na vás. Oproti velkým školám můžete jet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení

Bezplatné studium a studetské výhody

U nás studujete ve všech oborech v českém jazyce bezplatně a navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí nejen velké slevy na dopravu, ale také mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Centrum naleznete přímo na škole, pomůže Vám připravit se na zkoušky z jazyka? Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit zkoušku nanečisto.

Studijní obor Finance a řízení poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Studenti jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě.

Součástí studia je odborná praxe v celkové délce 18 týdnů .


Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • vyjmenovat a popsat zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku,
 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik,
 • pracovat s daňovými zákony,
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů,
 • aplikovat marketingové řízení,
 • analýzou účetnictví posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky,
 • zvládat střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém,
 • vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje,
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku,
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 • používat vyšší komunikativní úroveň jazyka.

Dovednosti absolventa

Manažerské dovednosti
80%
Řízení projektů a týmová práce
80%
Profesionální jednání a vystupování
80%
Odborná komunikace v cizím jazyce
100%
Účetnictví a účetní programy
100%
Finanční gramotnost
100%

Garant programu

Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz