Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Martina Černá, Ph.D.
Jméno a příjmení Mgr. Martina Černá, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra sociální práce
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 239
Mobilní telefon 777 478 050
E-mail martina.cerna@vspj.cz
Místnost 3N049

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
11:30 - 12:15
středa
14:20 - 15:05
sobota
14:15 - 15:15 Sobota 30. 9. 2023. Online konzultace dle domluvy na emailu martina.cerna@vspj.cz

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0332-9333

Článek v databázi SCOPUS

2022

Gabrielová, J., Dubnová, M., Zámková, M., Černá, M., Řezníková, V., & Prokop, M. (2022). Characteristics of Long-Term Clients of Social Work in Municipalities in the Vysočina Region. Sociální práce, 22(1), 105-120.
Černá, M., Řezníková, V., Gabrielová, J., & Dubnová, M. (2022). „Chroničtí klienti“ – názory a empirické zkušenosti sociálních pracovníků na obcích v Kraji Vysočina. Sociální práce, 22(6), 69-79.
Černá, M., & Klepáčková, O. (2022). Role sestry v podpoře posttraumatického růstu u onkologicky nemocných a jejich blízkých. Onkologie, 16(4), 195-199. doi: 10.36290/xon.2022.043

2021

Černá, M., Klepáčková, O., & Šlechtová, P. (2021). Social Work in the Terezin Ghetto as an Inspiration for the Present and the Future. Sociální práce, 21(4), 18-35.
Činčalová, S., & Černá, M. (2021). Volunteering of Czech College Students – Experience and Motivation. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 14(2), 79-88. doi: 10.7160/eriesj.2021.140202
Černá, M., & Klepáčková, O. (2021). Specifika přístupu k onkologickým pacientům s demencí. Onkologie, 3(15), 147-150.

2020

Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Trauma-informovaný přístup v sociální práci s rodinami vážně nemocných nebo zraněných dětí. Sociální práce, 3(1), 5-23.
Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Trauma-informovaný přístup v paliativní ošetřovatelské péči o onkologicky nemocné. Onkologie, 14(4), 187-190. doi: 10.36290/xon.2020.064
Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Role sestry v psychosociální podpoře prarodičů onkologicky nemocných dětí. Onkologie, 14(6), 291-294.

2019

Černá, M., Dubnová, M., Řezníková, V., & Hanzl, D. (2019). Inovace výuky předmětu psychiatrie za účelem snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním. Sociální práce, 2(1), 118-132.

2018

Dostál, J., Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2018). International terrorism as a threat to student mobility. On the Horizon, 26(2), 1-12. doi: 10.1108/OTH-08-2017-0056

2017

Chalupová, M., Dostál, J., Černá, M., & Prokop, M. (2017). Terrorist Attacks in the EU and their Impact on Short-Term Student Mobilities - Case of International Business Weeks Network. Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(Special Issue for INTE 2017), 82-90.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2022

Černá, M., & Klepáčková, O. (2022). Každý se v životě z něčeho zotavuje: Úvod do trauma-informovaného přístupu pro pracovníky v sociální a zdravotně sociální oblasti. Listy sociální práce, 10(31), 5-8.

2019

Dostál, J., Černá, M., Chalupová, M., & Prokop, M. (2019). Fear of Terrorism as a Decesive Factor in International Students Mobility: Different Perspective on Security Management. Logos Polytechnikos, neuveden(3), 54-66.

2018

Černá, M. (2018). Perception of Paranoid Communiaction from the Students´ Perspective. Logos Polytechnikos, 9(2), 14-18.

2016

Černá, M. (2016). Srovnání přijímacích zkoušek na obor zdravotně sociální pracovník a sociální práce na českých a slovenských vysokých školách. Logos Polytechnikos, 7(2), 23-33.
Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2016). International Business Weeks – From Challenge to Opportunity. ERIES Journal: Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9.(2.), 31-36. doi: 10.7160/eriesj.2016.090201

2015

Černá, M. (2015). Příprava studentů na reálná výběrová řízení prostřednictvím cvičného výběrového řízení realizovaného metodou AC. Logos Polytechnicos, 6(3), 127-133.

2014

Černá, M. (2014). Increasing Team Skills of Students of Tourism by Problem-Based Learning. Paidagogos, 2014(1), 156-167.

2012

Černá, M. (2012). Využití sociálních sítí ve výuce komunikačních a prezentačních dovedností. Media4u Magazine, 9(3), 54-56.

2010

Černá, M. (2010). Pedagogická komunikace ve výuce cizích jazyků přes skype. Media4u Magazine, 7.(3/2010), 99-103.

Ostatní články ve sbornících

2022

Smrčka, F., Musil, M., Dostál, J., & Černá, M. (2022). APLIKACE DOBROMETR JAKO NÁSTROJ KONKURENČNÍ VÝHODY ORGANIZACE. In Mezinárodní vědecká konference KONKURENCE - Sborník příspěvků z 13. ročníku Mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (290-300). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava / Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2017

Černá, M., & Dubnová, M. (2017). Kazuistiky sociální práce ve zdravotnictví. In Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí (427-430). Praha: MPSV.
Shandor, F., Długosz, P., & Černá, M. (2017). Tourism-Recreational Sub-Culture – as Modern and New Trend in Social Work. In Social and legal protection of population in the context of military conflicts and terror threats (96-99). Užhorod, Ukrajina: PP Danilo SI.

2016

Černá, M. (2016). Utilising Couchsurfing (CS) to people with disability - cultural tourism example. In Tourism Role in the Regional Economy (84-91). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.
Černá, M., & Dubnová, M. (2016). Using Mind Maps to Eliminate Barriers to Creativity – an Example of Case Study Related to the Topic Social Work in PsychiatryYCHIATRY. In International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (764-767). Hradec Králové: Magnanimitas.

2014

Černá, M. (2014). Sales Representative: A Starting Position for Students and Graduates to Enter the Labour Market?. In QUAERE 2014 (1146-1150). Hradec Králové: Magnanimitas.
Černá, M. (2014). Development of Imagination and Creativity of Students Majorng in Health and Social Care Studies. In MMK 2014 (1784-1788). Hradec Králové: Magnanimitas.
Černá, M. (2014). Preparing students of tourism at VŠPJ for enter labour market by means of test selection process. In SCIECONF 2014 (157-160). Žilina: Thomson.

2013

Černá, M. (2013). Seniors, Intecultural Competences and Social Network of Couchsurfing. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013 (69-77). Brno: MENDELU Brnu.
Černá, M. (2013). Content analysis of web pages of the most popular activities for tourists in respect to information provided to people with disabilities. In Tourism Role in the Regional Economy (11-21). Wroclav: Vysoká škola obchodní Vroclav.
Černá, M. (2013). Skills, Abilities and General Capacities of Students of CR VŠPJ Necessary for Work and Social Adaptation in Practice. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (2361-2365). Hradec Králové: Magnanimitas.
Černá, M. (2013). Projekt Most k partnerství – VŠPJ tvoří síť na KCR VŠPJ. In Aktuální problémy cestovního ruchu (17-22). Jihlava: VŠPJ.
Černá, M. (2013). Academic Teacher and Education of Students Endowed with Key Competences Corresponding to the Requirements of the Current Labour Market at Tertiary Institutions of Nonuniversity Type. In QUO VADIS VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA (26-30). Trnava: UCM v Trnavě.

2012

Černá, M. (2012). Communicative Competence of the Teacher or Can the Teacher and the Pupil be Friends on Facebook?. In Sapere Aude 2012 (169-173). Hradec Králové: Magnanimitas.
Černá, M. (2012). Teaching Marketing Communication in a Student Workshop Dedicated to Cultural Tourism. In Marketing Communication (1-5). Praha: Vysoká škola finanční a správní.
Černá, M. (2012). Studenti studijního oboru všeobecná sestra na VŠPJ a etický kodex. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (124-128). Jihlava: VŠPJ.
Černá, M. (2012). Pravidelné předčítání dětem, nebo odkládání dětí k médiím?. In Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 - 2010 (115-118). Opava: Slezská univerzita v Opavě.

2011

Černá, M. (2011). Nedostatky laicky vytvořených webových stránek cestovních agentur. In Aktuální problémy cestovního ruchu (35-38). Jihlava: VŠPJ.
Černá, M. (2011). Editorial Versus promotional Message when addressing the public. In Společenská odpovědnost firem: Transfer vědeckých poznatků do praxe. (1-6). Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc.
Černá, M. (2011). Zkušenosti studentů VŠPJ s kyberšikanou v prostředí sociálních sítí. In Megatrendy a média (131-138). Trnava: FMK UCM v Trnave.
Černá, M. (2011). Workshop – Element of Experience Pedagogy in Teaching at Universities and Colleges as the Bridge Between the Educational Institution and Practice. In Quo Vadis Vysokoškolská pedagogika (37-43). Trnava: FF UCM v Trnavě.
Černá, M. (2011). Verbální komunikace - učivo základní nebo vysoké školy?. In Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání (8-13). Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8.
Černá, M. (2011). Propojení teoretické výuky s praxí na základě metody Problem Based Learning na vysokých školách cestovního ruchu. In Učíme cestovní ruch a pohostinství (21-269). Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Brno.
Černá, M. (2011). Interkulturní aspekty komunikace s pacientem. In Jihlavské zdravotnické dny 2011. 1. vydání. Jihlava: VŠPJ, 2011. (94-101). Jihlava: VŠPJ.
Černá, M. (2011). Exam fever managing by means of method mind maps. In Kondášove dni 2010 (30-35). Trnava: Univerzita Cyrila a Metoděje Trnava.

2010

Černá, M. (2010). Blog jako nástroj strategie PR a marketingu očima studentů. In Nové trendy v marketingovej komunikácií (108-112). Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Černá, M. (2010). Rozlišování bulvárních a seriózních novin a porozumění pojmu bulvár z pohledu „běžného čtenáře.“. In Nové trendy v marketingu (14-20). Trnava: Univerzita Cyrila a Metoděje.
Černá, M. (2010). Zkušenosti z česko-rakouského workshopu věnovanému kulturnímu cestovním ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu (149-151). Jihlava: VŠPJ.
Černá, M. (2010). Rozhodování a odpovědnost při zadávání reklamy. In Rozhodování a odpovědnost (132-137). Třebíč: Akcent.

2009

Černá, M. (2009). Neakceptovatelné a nepřípustné prvky ve vyjadřování recepčních tří- a čtyřhvězdičkových hotelů v kraji Vysočina. In Eurolingua a Eurolitteraria 2009 (87-90). Liberec: Technická univerzita v Liberci.
Černá, M., & Černý, M. (2009). Komunikační schopnosti recepčních v souvislosti s rozvojem kongresové turistiky na Vysočině. In Aktuální problémy cestovního ruchu (152-155). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2022

Černá, M., Klepáčková, O., & Krejčí, Z. (2022). Sociální práce na příkladech z praxe. Praha: Grada.

2021

Černá, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., Prchal, P., Prchalová, A., & Urban, D. (2021). Příklady dobré praxe ze sociální práce ve zdravotnictví. Praha: NLN, s.r.o.

2020

Černá, M., Klepáčková, O., & Krejčí, Z. (2020). Trauma-informovaný přístup v sociální práci. Praha: Grada.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2020

Dostál, J., Tošner, J., Černá, M., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., Renata, S., Smrčka, F., & Musil, M. (2020). Ekonomická hodnota dobrovolnictví v teorii a praxi: souhrnná výzkumná zpráva projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2020

Dostál, J., Černá, M., & Činčalová, S. (2020). Česko s dobrovolnictvím počítá. Závěrečná konference projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.

2019

Černá, M. (2019). HUMANITAS 2019.

2018

Černá, M., & Řezníková, V. (2018). HUMANITAS 2018.

Ostatní výsledky

2020

Smrčka, F., Musil, M., Dostál, J., Černá, M., Tošner, J., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., & Renata, S. (2020). Aplikace Dobrometr.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2017

Černá, M., Dubnová, M., Horáčková, P., Šlechtová, P., & Řezníková, V. (2017). Stigmatization of People with Mental Illness in Students of Clinical Social Worker Branch. Clinical Social Work and Health Intervention,, 8(4), 25-34. doi: 10.22359/cswhi_8_4_03

Projekty

Interní grantová soutěž

Strategie zvládání obtížných životních situací u vybraných cílových skupin sociální práce

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2024
Cílem předkládaného projektu je zjistit, jaké strategie zvládání obtížných životních situací využívaly vybrané cílové skupiny sociální práce (senioři, osoby s duševním onemocněním) pro zachování sociálního fungování. Náročné životní situace jsou běžnou součástí života každého z nás. K jejich zvládání jsou využívány, ať vědomě či nevědomě, kombinace různých strategií v závislosti na typu nároční životní situace, osobnosti jedince a prostředí, ve kterém se jedince nachází. Zvládání náročných životních situací patří k základním tématům v sociální i zdravotně-sociální práci. Přesto se jedná o oblast, ve které nejsou dosavadní poznatky zpracovány tak, aby mohly být účelně aplikovány do praxe. Analýza dosud využívaných strategií je důležitá pro další práci sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků s těmito cílovými skupinami i pro skupiny samotné.

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Celková částka: 448 559,00 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž 2023

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá