Vizitka akademického pracovníka

Fotografie PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
Jméno a příjmení PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 129
E-mail frantisek.smrcka@vspj.cz
Místnost 3N021

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
11:15 - 12:00

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6053-7596

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2022

Smrčka, F., & Musil, M. (2022). Jak vkládat rozšířené informace do mapového podkladu. Logos Polytechnikos, 13(3), 89-98.

2020

Smrčka, F., & Dvořák, K. (2020). PROGRAMOVÁNÍ AUTONOMNÍHO CHOVÁNÍ BEZPILOTNÍHO SYSTÉMU ZA LETU. Media4u Magazine, 17. ročník(3/2020), 25-27.

2018

Smrčka, F., Šíp, J., & Ryšková, J. (2018). TERRITORIAL CONNECTIONS OF WINE TOURISM TO VINE GROWING AND WINE PRODUCE IN THE WINEGROWING SUB-REGIONS OF SLOVÁCKO AND ZNOJEMSKO. Czech Hospitality and Tourism Papers, 14(30), 16-27.
Smrčka, F., Jiříček, P., & Chreneková, M. (2018). THE VYSOČINA REGION INNOVATIVE COMPANIES DATABASE AND MAPPING. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(3), 140-150.
Smrčka, F. (2018). MOŽNOSTI VYUŽITÍ DRONŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Studia Turistica, 9(2), 54-62.
Smrčka, F., & Dvořák, K. (2018). PŘEDPOVĚĎ POČASÍ POMOCÍ METEOROLOGICKÉ STANICE NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2018 - 9(4), 17-30.

2017

Smrčka, F., & Dvořák, K. (2017). Meteorologická měření na VŠPJ. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 80-94.

2016

Musil, M., Smrčka, F., & Novotný, J. (2016). DEVELOPMENT OF APPS FOR SPORTS WEARABLES DEVICES – SUUNTO, GARMIN, RECON. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(4), 57-70.
Šíp, J., Novotná, P., & Smrčka, F. (2016). Vazby vinařské turistiky na produkci vína ve vymezeném území Znojemska. Logos polytechnicos, 7(3), 25-35.

2015

Smrčka, F., Bílek, M., & Zezulka, F. (2015). Vzdálený přístup k virtuální výukové laboratoři. Slaboprudý obzor, 71(3), 13-18.
Smrčka, F., & Novotný, J. (2015). VÝVOJE APLIKACÍ PRO HODINKY GARMIN FENIX 3. Logos polytechnikos, 6(4), 127-137.

2014

Smrčka, F., & Jiříček, P. (2014). ODBORNÁ PROJEKTOVÁ DATABÁZE FINANČNÍCH PROGRAMŮ NA PODPORU INOVACÍ. Logos polytechnikos, 5(4), 53-62.

2013

Smrčka, F., Bílek, M., & Zezulka, F. (2013). Management of Remote Mechatronic Models. Logos polytechnikos, 4(4), 3-9.

2012

Smrčka, F., & Farková, M. (2012). ANALÝZA GEOCACHINGU V JIHLAVĚ. Studia Turistica, 2012(12), 35-38.
Smrčka, F., & Zezulka, F. (2012). Laboratoř počítačového řízení s internetovým přístupem. Littera scripta, 5(1), 263-273.

2011

Smrčka, F. (2011). Manažerské rozhodování v marketingu. Logos Polytechnikos, 2(4), 51-64.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2022

Smrčka, F., Musil, M., & Chalupová, M. (2022). Management System for Integration of the Disabled on the Labour Market. In Proceeding of the 18-th Conference on Management Leadership and Governance (382-988). Lisabon: ACPIL, 2022.

2012

Smrčka, F., Bílek, M., & Zezulka, F. (2012). Teaching by Means of Remote Access to Models. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics (215-219). Praha: CVUT FEL.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2021

Smrčka, F., & Chalupová, M. (2021). Delivery Drones – Optimal Model of an Information System. In Proceeding of the 17-th Conference on Management Leadership and Governance (376-383). Valletta: ACAD CONFERENCES LTDCURTIS FARM, KIDMORE END, NR READING, RG4 9AY, ENGLAND. doi: 10.34190/MLG.21.044

2015

Linderová, I., Voráček, J., & Smrčka, F. (2015). Modelování vývojových tendencí v seniorském cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (249-261). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I., Smrčka, F., & Voráček, J. (2015). Senior travellers – challenge for innovative entrepreneurs. In IFKAD 2015 – Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots (349-362). Bari: IFKAD.

2014

Chalupová, M., Voráček, J., Kozáková, P., & Smrčka, F. (2014). Dynamic Modelling of ZOO Management: from Challenge to Opportunity. In 10th European Conference on Management Leadership and Governance (24-31). Raeding, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.
Scholz, P., Voráček, J., & Smrčka, F. (2014). Quo vadis, hotel management?. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. (312-321). Zagreb: VERN' University of Applied Sciences.
Šíp, J., & Smrčka, F. (2014). Některé poznatky z analýzy předpokladů rozvoje nové turistické oblasti na příkladu destinace Toulava.. In Aktuální problémy cestovního ruchu - Cestovní ruch a jeho dopady na společnost. (233-238). Jihlava: VSPJ.

Ostatní články ve sbornících

2023

Musil, M., & Smrčka, F. (2023). ICT ŘEŠENÍ PRO ZLEPŠENÍ SPRÁVY OPRAV STROJŮ. In International Scientific Conference COMPETITION - Proceedings of the 15th International Scientific Conference COMPETITION (158-167). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava / Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Smrčka, F., Dostálová, Z., & Vojáčková, H. (2023). ANALYSING ONLINE TOOLS USED DURING COVID-19 PANDEMIC AND THE POTENTIAL OF THEIR USE FOR STANDARD TEACHING. In INTED2023 Proceedings (1511-1520). Valencia, Spain: 17th International Technology, Education and Development Conference. doi: 10.21125/inted.2023.0433

2022

Smrčka, F., Vojáčková, H., & Dostálová, Z. (2022). RESULTS IN NEW ACCREDITATION OF ICT STUDY PROGRAMME IN COVID-19 PERIOD. In 19 th International Conference Efficienty and Responsibility in Education (155-164). Praha: CZU.
Dvořáková, S., & Smrčka, F. (2022). Propojení LMS Moodle a informačního systému na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In konference MoodleMoot.cz 2021 (1-7). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Jiříček, P., Musil, M., Smrčka, F., & Dvořáková, S. (2022). THE IT SOLUTION AND ECONOMY OF A SOCIAL ENTERPRISE PROJECT. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference COMPETITION (88-97). Jihlava: VŠPJ.
Smrčka, F. (2022). PROBLEMATIKA VÝUKY GIS NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA. In Informatika 2022 (42-45). Jihlava: VŠPJ.
Smrčka, F., Musil, M., Dostál, J., & Černá, M. (2022). APLIKACE DOBROMETR JAKO NÁSTROJ KONKURENČNÍ VÝHODY ORGANIZACE. In Mezinárodní vědecká konference KONKURENCE - Sborník příspěvků z 13. ročníku Mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (290-300). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava / Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Smrčka, F. (2016). Využití hodinek Fénix ve výuce programování. In Informatika (51-53). Brno: Mendelova univerzita Brno.

2015

Smrčka, F. (2015). Využití animace při výuce předmětu Operační systémy. In Informatika XXVII/2015 (59-60). Brno: MZLU.
Smrčka, F., Jiříček, P., & Chreneková, M. (2015). Digital support of environmental entrepreneurship in the Vysočina Region (Czech Republic). In SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS IN PRACTICE (452-459). Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra.
Smrčka, F. (2015). Inovace předmětu Informační a rezervační systémy pro cestovní ruch. In Informatika (72-73). Brno: PEF MZLU Brno.

2013

Smrčka, F. (2013). Konvertor testů pro LMS Moodle. In Informatika XXVI/2013 (77-79). Brno: Mendlova univerzita v Brně.
Smrčka, F. (2013). EXPERIENCE WITH USING LMS MOODLE. In Distance learning, simulation and communication 2013 (1-6). Brno: UO Brno.

2012

Smrčka, F. (2012). Přecházíme na verzi Moodle 2.2. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (111-118). Jihlava: VŠPJ.
Smrčka, F., & Bílek, M. (2012). Vzdálená laboratoř pro Allen–Bradley. In Konference Informatika XXV/2012 (97-98). ČR: MU Brno.

2011

Smrčka, F., & Přibyl, A. (2011). Elearningová opora pro předmět operační systémy. In Infomatika (73-75). Brno: Ústav informatiky MU Brno.
Smrčka, F. (2011). Využití animace ve výuce předmětu Operační systémy. In Alternativní metody výuky 2011 (41-42). Hradec Králové: Gaudeamus.
Smrčka, F. (2011). The Current State of Use of Service-Oriented Services in the Czech Republic. In ICABR 2011 (45-46). Brno: Mendel University in Brno.
Smrčka, F. (2011). E-learningová opora na VŠPJ Jihlava. In MoodleMoot.cz 2011 (34-35). Ostrava: Vysoká škola báňská, Ostrava.
Smrčka, F., & Bílek, M. (2011). Tvorba obrázkových testů v LMS Moodle. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (74-78). Jihlava: VŠPJ.
Smrčka, F. (2011). Problematika vytváření testů v LMS Moodle. In SCO 2011 (139-145). Brno: Masarykova univerzita Brno.

2010

Smrčka, F. (2010). E-learning na VŠP v Jihlavě. In Informatika XXIII/2010 (143). Brno: MZLU Brno.
Smrčka, F. (2010). Zkušenosti s použitím webových služeb v marketingu. In Konkurence-teoretické a praktické aspekty 2010 (221). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Jiříček, P., Smrčka, F., Babjaková, B., & Chreneková, M. (2014). Financování a management inovačních programů Evropské unie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2020

Dostál, J., Tošner, J., Černá, M., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., Renata, S., Smrčka, F., & Musil, M. (2020). Ekonomická hodnota dobrovolnictví v teorii a praxi: souhrnná výzkumná zpráva projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.

Ostatní výsledky

2020

Smrčka, F., Musil, M., Dostál, J., Černá, M., Tošner, J., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., & Renata, S. (2020). Aplikace Dobrometr.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá