Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cesta: VŠPJ / Student / Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku RSS

Termín od Termín do Událost
08. 07. 2013 07. 09. 2013 Prázdninová praxe PA, VS - 2. a 4. sem. (praxe v tomto období probíhá 4 týdny dle dohody s garantem praxe)
26. 08. 2013 06. 09. 2013 Vstupní kurzy studentů 1. semestru - Trnávka
11. 09. 2013 14. 09. 2013 Sociálně psychologický výcvik I. (ZSP - 2. sem.)
15. 09. 2013 25. 09. 2013 Tvorba rozvrhu studenty na ZS 2013/2014
16. 09. 2013 25. 10. 2013 Praxe 2. část (PS, AI - 4. sem.)
26. 09. 2013 27. 09. 2013 Státní závěrečné zkoušky
30. 09. 2013 29. 11. 2013 Výuka ZS (ZSP - 2. sem.)
30. 09. 2013 01. 11. 2013 Výuka ZS (ZSP - 1. sem)
30. 09. 2013 21. 12. 2013 Výuka ZS - 12 týdnů
30. 09. 2013 Zahájení výuky akademického roku 2013/2014
28. 10. 2013 21. 12. 2013 Výuka ZS (PS, AI - 5. sem. )
04. 11. 2013 29. 11. 2013 Praxe ZS(ZSP - 1. sem.)+ 3 dny exkurze ve vybraných termínech v průběhu ZS
05. 11. 2013 08. 11. 2013 Veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS Brno
19. 11. 2013 Imatrikulace - 1. semestry
27. 11. 2013 Den firem
02. 12. 2013 20. 12. 2013 Výuka ZS (ZSP - 1. sem)
02. 12. 2013 20. 12. 2013 Praxe (ZSP - 2. sem.)
23. 12. 2013 01. 01. 2014 Prázdniny
02. 01. 2014 17. 01. 2014 Praxe (PA,VS - 5. sem.)
02. 01. 2014 11. 01. 2014 Výuka ZS - 2 týdny
02. 01. 2014 03. 01. 2014 Praxe (ZSP - 2. sem)
02. 01. 2014 17. 01. 2014 Výuka ZS (ZSP - 1. sem.)
02. 01. 2014 25. 01. 2014 Zkouškové období ZS (PA,VS- 3.sem)
06. 01. 2014 17. 01. 2014 Výuka ZS (ZSP - 2. sem.)
06. 01. 2014 17. 01. 2014 Praxe (PA, VS - 1. sem.)
13. 01. 2014 15. 02. 2014 Zkouškové období ZS (CR, FŘ, AI, PS)
16. 01. 2014 Den otevřených dveří
20. 01. 2014 15. 02. 2014 Zkouškové období ZS (PA,VS - 1. a 5. sem, ZSP 1. a 2. sem.)
27. 01. 2014 14. 02. 2014 Státní závěrečné zkoušky - 3 týdny
27. 01. 2014 14. 02. 2014 Praxe (PA, VS -3. sem.)
31. 01. 2014 17. 02. 2014 Tvorba rozvrhu studenty pro LS 2013/2014
17. 02. 2014 21. 02. 2014 Mezisemestrální prázdniny, zimní sportovní kurzy, praxe (PA, VS - 6. sem.)
24. 02. 2014 24. 05. 2014 Výuka LS (PA,VS - 2. sem.)
24. 02. 2014 31. 05. 2014 Výuka LS (CR, FŘ, AI, PS)
24. 02. 2014 26. 04. 2014 Výuka LS (PA, VS - 6. sem.)
24. 02. 2014 17. 05. 2014 Výuka LS (PA, VS - 4. sem.)
24. 02. 2014 09. 05. 2014 Výuka (ZSP - 3. sem)
24. 02. 2014 11. 04. 2014 Výuka LS (ZSP - 2. sem.)
18. 03. 2014 20. 03. 2014 Promoce
14. 04. 2014 09. 05. 2014 Praxe (ZSP - 2. sem.)
28. 04. 2014 23. 05. 2014 Praxe (PA, VS - 6. sem.)
12. 05. 2014 06. 06. 2014 Výuka LS (ZSP - 2. sem.), Praxe (ZSP - 3. sem)
19. 05. 2014 14. 06. 2014 Zkouškové období LS (PA,VS - 4. sem., administrativní uzávěrka zápočtů za předměty praxe je 5.9.2014)
26. 05. 2014 13. 06. 2014 Praxe (PA, VS - 2. sem.)
26. 05. 2014 13. 06. 2014 Zkouškové období LS (PA,VS - 6. sem.)
02. 06. 2014 05. 07. 2014 Zkouškové období LS (CR, 4 týdny + jeden týden praxe, administrativní uzávěrka zápočtů za předmět Praxe CR je 5. 9. 2014)
02. 06. 2014 05. 07. 2014 Zkouškové období LS (FŘ, administrativní uzávěrka zápočtů za předmět Praxe FŘ je 5. 9. 2014)
02. 06. 2014 05. 07. 2014 Zkouškové období LS (PS, AI)
09. 06. 2014 27. 06. 2014 Státní závěrečné zkoušky
09. 06. 2014 05. 07. 2014 Zkouškové období LS (ZSP)
10. 06. 2014 12. 06. 2014 Přijímací zkoušky - 1. kolo
15. 06. 2014 05. 07. 2014 Zkouškové období LS (PA,VS - 2. sem., administrativní uzávěrka zápočtů za předměty praxe je 5.9.2014)
15. 06. 2014 04. 07. 2014 Praxe (PA, VS - 4. sem.)
19. 06. 2014 Vyřazení absolventů U3V
30. 06. 2014 19. 09. 2014 Praxe (PS, AI - 4. sem.)
07. 07. 2014 31. 08. 2014 Prázdninová praxe (FŘ - 4. sem., CR - 2. a 4. sem.) - 3 týdny v uvedeném rozmezí
07. 07. 2014 19. 09. 2014 Sociálně psychologický výcvik I. (ZSP - 2.sem.) - v rozsahu 4 dny, termín bude upřesněn v průběhu LS
07. 07. 2014 19. 09. 2014 Sociálně psychologický výcvik II. (ZSP - 3.sem.) - v rozsahu 4 dny, termín bude upřesněn v průběhu LS
07. 07. 2014 05. 09. 2014 Prázdninová praxe PA, VS - 2. a 4. sem. (praxe v tomto období probíhá 4 týdny dle dohody s garantem praxe)
16. 07. 2014 18. 07. 2014 Promoce
13. 08. 2014 14. 08. 2014 Přijímací zkoušky - 2. kolo
25. 08. 2014 05. 09. 2014 Úvodní soustředění studentů 1. semestru - Trnávka
08. 09. 2014 18. 09. 2014 Tvorba rozvrhu studenty na ZS 2014/2015
18. 09. 2014 19. 09. 2014 Státní závěrečné zkoušky
22. 09. 2014 Zahájení výuky akademického roku 2014/2015

Vysvětlivky:

AI Aplikovaná informatika CR Cestovní ruch
PS Počítačové systémy Finance a řízení
PA Porodní asistentka U3V Univerzita třetího věku
VS Všeobecná sestra ZS Zimní semestr
ZSP Zdravotně sociální pracovník LS Letní semestr

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Videofilm o VŠPJ

Videoklip o VŠPJ