Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Bc. Milan Novák
Jméno a příjmení Bc. Milan Novák
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 190
E-mail milan.novak@vspj.cz
Místnost 1N091

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Upravit 01.01.2021 - 31.12.2021

Projekt spolupráce VVŠ reflektuje prioritní téma b) elektronizaci správní agendy VŠ a současně je ovlivněn potřebami VŠ zajistit vzdělávání a řešit nové situace, které vznikly během pandemie covid-19.
Informační systémy jsou stěžejními nástroji při realizaci vzdělávací činnosti škol. Pandemie covid-19 prověřila připravenost škol adaptovat se na novou situaci a přejít po určitou dobu na online provoz, čímž současně odhalila slabá místa při řešení kritických situací a měnících se vnějších podmínkách. Díky tomu bylo možné poměrně přesně definovat, které oblasti rozvíjet.
Projekt se proto v oblasti technického rozvoje ISů zaměří na 5 oblastí. Jako první prioritní úkol si stanovil zahájit přípravy na rozvoj správy identit. V souladu s tematickým zaměřením půjde dále o rozvoj přijímacího řízení, a to nejen v oblasti nabídky a poptávky o studium, ale i v oblastech, které dříve probíhaly prezenčním způsobem, jako je například zápis do studia aj. Na tematické zaměření naváže i při rozvoji elektronizace dokladů a jejich životního cyklu v ISech. V předchozích oblastech hrají roli zejména zákonné povinnosti (zákon č. 500/2004, 297/2016, 499/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014), a to konkrétně při e-podepisování, doručování nebo napojení na spisovou službu. V oblasti akreditací projekt plánuje inovovat elektronickou přípravu žádostí na základě zkušeností po zavedení základních pravidel daných novelou VŠ zákona z roku 2016. Významnou oblastí je rozvoj elektronické podpory pro zajištění původně prezenčních akcí, jakými jsou online jednání orgánů, setkávání akademických kolektivů, hlasování, volby, zjišťování informací a hodnocení nebo vzdělávání pracovníků (zákoník práce č. 262/2006).
Rozvoj bude realizován moderními ICT i pro použití na mobilních zařízeních.

Výstupy dílčí části projektu:

 1. Monitorování aktuálního stavu připravenosti na implementaci důvěryhodného ověření identit a výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření identit (V1)
 2. Elektronizace přijímacího řízení týkající se cizích studentů konajících přijímací zkoušku z českého jazyka (V2)
 3. Revize systému správy dokumentů (V3)
 4. Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ zákona (V4)
 5. Porovnání možností aplikace týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj elektronizace naší školy (V5)
 6. Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5)
 7. Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5)
 8. Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5)

Hlavní činnosti:

 1. Pozvánka v e-přihlášce (administrace) a test v e-learningu cizince.
 2. Vytvoření nového systému pro evidenci a správu dokumentů.
 3. Implementační analýza a návrh ER modelu pro změny v akreditačním modulu v IS.
 4. Metodika pro návrh a zpracování integrace centrálně sledovaných dat (míra prostupnosti, počet absolventů) do systému pro řízení a výkonnosti kvality.
 5. Účast na společných seminářích, srovnání dílčích řešení a výstupů.

Vedoucí projektu: Bc. Milan Novák

Celková částka: 200 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá