Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Milan Novák
Jméno a příjmení Milan Novák
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 190
E-mail milan.novak@vspj.cz
Místnost 1P020

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Digitální rozvoj VŠPJ

Upravit 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému pro správu agendy mezinárodního oddělení zahrnující mezinárodní spoluprací a administraci zahraničních mobilit. Systém bude využíván pro každodenní správu a evidenci oblastí jako jsou Erasmus+, bilaterální smlouvy s partnery, přihlášky vyjíždějících a přijíždějících uchazečů - studentů, dokumentů potřebných pro mobilitu, vyúčtování mobilit. Bude umožňovat získání statistik mobilit a údajů požadovaných orgány státní správy, elektronickou komunikaci mezi jednotlivými odděleními školy (např. studijním a mezinárodním) bez nutnosti fyzického předávání dokumentů. A v neposlední řadě umožní předávat informace z agendy do již existujících i plánovaných systémů programu Erasmus+ (Erasmus without paper, On-line learning agreement, apod.).

Vedoucí projektu: Milan Novák

Celková částka: 1257441 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě

Upravit 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

Projekt se zaměří na oblast implementace legislativy a aktivit podporovaných ministerstvem do studijních informačních systémů. V oblasti podporovaných aktivit půjde zejména o elektronizaci správní agendy vysoké školy (c), dále o plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol (h).

Cíle:

 1. Elektronizace studijních a souvisejících agend v informačních systémech škol a elektronické podepisování studijních dokumentů v různých fázích studia; příprava či realizace předávání do registrů ze správních agend a návrhy formátů dat.
 2. Přístupnost internetových stránek a podpora mobilních zařízení pro studijní a související agendy v informačních systémech škol dle legislativy.
 3. Ochrana osobních údajů ve studijních a souvisejících informačních systémech, revize a nové implementace dle legislativy.

Výstupy:

 1. Analýza agendy doručování rozhodnutí uchazečům (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) a studentům týkajících se jejich studia (uznávání předmětů, žádosti o výjimky ze SZŘ).
 2. Procesní analýza cíle 1, definice potřeb a návrh požadavků kladených na agendu studijního oddělení dále SO ve studijním informačním systému VŠPJ dále IS.
 3. Účast na společném zahajovacím semináři.
 4. Vývoj nadstavby informačního systému s cílem elektronizovat vybrané procesy na SO.
 5. Aktivní testování implementovaných změn v responzivním chování IS – studentská část.
 6. Implementace procesu/workflow do konkrétní správní agendy zaměřené na oblast procesů SO v IS.
 7. Upravení aplikace „GDPR“ v IS ve smyslu dopadů novely zákona na ochranu osobních údajů.
 8. Analýza možností propojení IS na externí systémy IFIS a Národní registr zdravotnických pracovníků.
 9. Školení uživatelů v agendě procesů na SO.
 10. Účast na společném závěrečném semináři.
 11. Vyhodnocení stavu řešení na VŠPJ. Podílení se na návrhu pro další postup v roce 2020. Včetně zhodnocení spolupráce, námětů pro další období a návrhů sdílení příkladů dobré praxe.

Vedoucí projektu: Milan Novák

Celková částka: 160000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá