Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Milan Novák
Jméno a příjmení Milan Novák
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 190
E-mail milan.novak@vspj.cz
Místnost 1N009

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt se zaměří na meziuniverzitní spolupráci při technickém rozvoji elektronizace vybraných oblastí studijních správních agend VŠ.
Důležitou oblastí projektu je rozvoj elektronizace přijímacího řízení. Realizace se bude týkat elektronického podepisování a doručování s ohledem na zákon č. 500/2004 a č. 297/2016, návazností na novou strukturu studia a akreditace, vyhodnocování přijetí ke studiu. Projekt se dále zaměří na rozvoj elektronizace oběhu a doručování písemností, dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia a na oblasti kvality vzdělávání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 a zákon č. 297/2016. Půjde především o nahrazování dosavadního předávání listinných dokumentů elektronickými, zasíláním či předáváním prostřednictvím studijních a souvisejících informačních systémů. Současně bude nutné zajistit zákonné podmínky spisové služby dle zákona č. 499/2004 a integraci se spisovou službou tak, aby byla řešena spisová evidence v procesech VŠ tam, kde je to v souladu se zákonnou povinností závazné. V oblasti elektronizace studijních správních agend zaměřených na kvalitu ve vzdělávání se rozvoj soustředí na procesy akreditačního řízení a internacionalizace (převážně v oblasti procesů týkajících se výjezdů a příjezdů nebo napojení na Erasmus without paper) prostřednictvím informačních systémů. V návaznosti na předchozí cíle se projekt bude věnovat rozvoji elektronizace informací sdílených cílovými skupinami školy, elektronizace podpory lidských zdrojů (realizace elektronického školení, kariérních plánů a vzdělávání pracovníků, seznamování s předpisy, evidence a hodnocení pracovníků) a podpoře rozhodovacích procesů (pro potřeby vedení škol).
Rozvoj agend bude realizován moderními ICT tak, aby bylo podporováno použití na mobilních zařízeních.

Výstupy:

1    Úpravy elektronického přijímacího řízení s cílem zrušit oběhy listinných dokumentů (V1, V3)
2    Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se elektronizace dokladů vůči prostředí na VŠPJ (V2)
3    Rozvoj studijní agendy za účelem bezpapírového oběhu a doručování dokumentů, písemností a rozhodnutí a nahrazování schvalovacích procesů elektronickými, vůči všem cílovým skupinám (V3)
4    Rozvoj jazykových mutací studentské části informačního systému (V4)
5    Rozvoj kvality ve vzdělávání zaměřeného na vývoj elektronického rozvrhu, elektronického indexu a elektronických interních zpráv ze studijní agendy do podoby mobilních aplikací pro Android (V5)
6    Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5)
7    Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5)
8    Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5)

Vedoucí projektu: Milan Novák

Celková částka: 160000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá