Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky do 30. 4. 2013. Poplatek za přijímací řízení činí 450 Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek. Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá