Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 - Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete pod následujícím odkazem: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Pro předběžnou představu se níže můžete podívat na detailní informace z tohoto řízení:

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.

Uzávěrka přihlášek a termín přijímací zkoušky

kombinované studium
1. kolo
přihlášky podávejte do 11. 3. 2020
přijímací zkouška se koná *přijímací zkouška se ruší
2. kolo
přihlášky podávejte do   8. 4. 2020
přijímací zkouška se koná 22. 4. 2020
* Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, které prodlužuje omezení volného pohybu osob na území České republiky do 1. 4. 2020, je 1. kolo přijímacího řízení zrušeno. 

Rozhodnutí rektora o zrušení 1. kola přijímacího řízení oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví pro AR 2020/2021.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech, prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe v délce 3 let (z toho 2 roky na vedoucí pozici, například vrchní sestra, staniční sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí laborant, manažer kvality, manažer řízení rizik apod.)

 Z čeho se skládá přijímací zkouška?

  • z ústní zkoušky z managementu ve zdravotnictví

Z ústní zkoušky může uchazeč získat maximálně 50 bodů.
Ústní zkouška je v rozsahu 15 minut.

Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných u přijímacího pohovoru vycházejí z učiva získaného na bakalářském stupni studia v nelékařských zdravotnických oborech.

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu kombinované formy studia.  

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá