Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

CO VÁS ČEKÁ ?

 • podílet se na vytváření koncepce a plánech rozvoje poskytovatelů zdravotní péče
 • vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti kvality a bezpečné péče
 • efektivně a bezpečně komunikovat ve zdravotnických zařízeních
 • podílet se na výzkumných šetřeních a projektech zaměřených na bezpečnost a kvalitu péče
 • identifikovat a zajišťovat práva pacientů

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

11 týdnů

STIPENDIA

57% studentů kombinovaného STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

16 074 Kč / ročně

ERASMUS +

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100%


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Co například budete umět po absolvování studia? 

 • podílet se na vytváření koncepce a plánech rozvoje poskytovatelů zdravotní péče
 • posilovat účast a informovanost odborné i laické veřejnosti (občanů a pacientů) v programech bezpečnosti a kvality zdravotní péče
 • vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti kvality a bezpečné péče
 • rozvíjet a prosazovat výzkum v oblasti bezpečnosti a kvality ve zdravotnických zařízeních
 • efektivně a bezpečně komunikovat ve zdravotnických zařízeních
 • podílet se na výzkumných šetřeních a projektech zaměřených na bezpečnost a kvalitu péče
 • identifikovat a zajišťovat práva pacientů
 • navrhovat a poskytovat edukaci/ poradenství pacientům v oblasti kvality a bezpečné péče


Odborné učebny

Více informací o odborných učebnách naleznete na webu katedry zdravotnických studií

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 - Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete pod následujícím odkazem: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Pro předběžnou představu se níže můžete podívat na detailní informace z tohoto řízení:

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.

Uzávěrka přihlášek a termín přijímací zkoušky

kombinované studium
1. kolo
přihlášky podávejte do 11. 3. 2020
přijímací zkouška se koná *přijímací zkouška se ruší
2. kolo
přihlášky podávejte do   8. 4. 2020
přijímací zkouška se koná 22. 4. 2020
* Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, které prodlužuje omezení volného pohybu osob na území České republiky do 1. 4. 2020, je 1. kolo přijímacího řízení zrušeno. 

Rozhodnutí rektora o zrušení 1. kola přijímacího řízení oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví pro AR 2020/2021.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech, prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe v délce 3 let (z toho 2 roky na vedoucí pozici, například vrchní sestra, staniční sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí laborant, manažer kvality, manažer řízení rizik apod.)

 Z čeho se skládá přijímací zkouška?

 • z ústní zkoušky z managementu ve zdravotnictví

Z ústní zkoušky může uchazeč získat maximálně 50 bodů.
Ústní zkouška je v rozsahu 15 minut.

Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných u přijímacího pohovoru vycházejí z učiva získaného na bakalářském stupni studia v nelékařských zdravotnických oborech.

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu kombinované formy studia.  

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Recenze absolventů

Recenze absolventů intenzivně připravujeme.
Děkujeme za pochopení

Proč zvolit VŠPJ ?

Tvorba rozvrhu

Studenti si mohou před každým semestrem zvolit předměty, které budou studovat ze svého studijního planu a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádou nebo dojíždět do školy např. jen 4 dny v týdnu.

Individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra .

Uprostřed republiky

Dobrá dostupnost je pro nás samozřejmostí - škola sídlí přímo u autobusového nádraží, navíc má Jihlava přímé spojení z Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždení autobusem
Trasa
(1 cesta)
Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 46 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 37 Kč

Moderní technologie

Škola v letošním roce slaví 15 let svojí existence, v životě studenta se jedná o pubertu a naše škola má s tímto obdobím hodně společného. V učebnách pravidelně obměňujeme vybavení, aby splňovalo nejvyšší nároky. Většina informací je dostupná online, máme vlastní inforační systém, ale i naši akademičtí pracovníci touží objevovat nejnovější technologie jako jsou např. drony nebo 3D tiskárny a rádi se o svoje poznatky podělí se studenty.

Praxe

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia a je velkou konkurenční výhodou našich absolventů. V kombinované formě studia u nás chodíte do školy pouze o sobotách a praxi v oboru vám uznáme.


Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Máme širokou nabídku zahraničních programů a stáží, které čekají jen na vás. Oproti velkým školám můžete jet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení

Bezplatné studium a studetské výhody

U nás studujete ve všech oborech v českém jazyce bezplatně a navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí nejen velké slevy na dopravu, ale také mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Centrum naleznete přímo na škole, pomůže Vám připravit se na zkoušky z jazyka? Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit zkoušku nanečisto.

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Diplomový seminář I P 1 3 ZA Cetlová
Hygiena a protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení P 1 3 ZA Dvořáková
Kvalita a bezpečí v klinických postupech I P 1 3 ZA Pastucha
Kvalita a standardy v ošetřovatelské péči P 1 4 ZK Rezničenko
Marketing ve zdravotnických zařízeních P 1 3 ZA Růžičková
Odborná praxe I P 1 3 ZA Cetlová
Praxe založená na důkazech P 1 4 ZK Pokorná
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních I P 1 4 ZA Marx
Zdravotnická technika a metrologie P 1 3 ZA Mayer
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních I P 2 3 ZA Pavelková
Bezpečnot a ochrana zdraví ve zdravotnických zařízeních P 2 3 ZA Rais
Diplomový seminář II P 2 3 ZK Cetlová
Ekonomika a financování zdravotnictví P 2 3 ZA Havlík
Etika ve zdravotnictví P 2 3 ZK Gulášová
Kvalita a bezpečí v klinických postupech II P 2 4 ZK Pastucha
Odborná praxe II P 2 3 ZA Cetlová
Odborná praxe - individuální P 2 3 ZA Cetlová
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních II P 2 4 ZK Marx
Vybrané metody výzkumu v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb P 2 3 ZA Pokorná
Zdravotní a sociální politika státu P 2 3 ZA
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních II P 3 4 ZK Pavelková
Leadership a komunikace I P 3 3 ZA Filipčíková
Lidské zdroje a personalistika I P 3 3 ZA Pírková
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví I P 3 4 ZA Vlček
Odborná praxe III P 3 3 ZA Cetlová
Role manažera I P 3 4 ZA Cetlová
Statistika ve zdravotnictví P 3 3 ZA Pokorná
Zdravotnické právo I P 3 3 ZA Korečková
Leadership a komunikace II P 4 4 ZK Filipčíková
Lidské zdroje a personalistika II P 4 4 ZK Pírková
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví II P 4 4 ZK Vlček
Odborná praxe IV P 4 4 ZK Cetlová
Role manažera II P 4 4 ZK Cetlová
Zdravotnické právo II P 4 4 ZK Korečková

Vysvětlivky:

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky


Garant programu

doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.
doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz