Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

CO VÁS ČEKÁ?

 • podílet se na vytváření koncepce a plánech rozvoje poskytovatelů zdravotní péče
 • vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti kvality a bezpečné péče
 • efektivně a bezpečně komunikovat ve zdravotnických zařízeních
 • podílet se na výzkumných šetřeních a projektech zaměřených na bezpečnost a kvalitu péče
 • identifikovat a zajišťovat práva pacientů

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

11 týdnů

STIPENDIA

57 % studentů kombinovaného STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

16 074 Kč / ročně

ERASMUS +

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100 %


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Co například budete umět po absolvování studia? 

 • podílet se na vytváření koncepce a plánech rozvoje poskytovatelů zdravotní péče
 • posilovat účast a informovanost odborné i laické veřejnosti (občanů a pacientů) v programech bezpečnosti a kvality zdravotní péče
 • vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti kvality a bezpečné péče
 • rozvíjet a prosazovat výzkum v oblasti bezpečnosti a kvality ve zdravotnických zařízeních
 • efektivně a bezpečně komunikovat ve zdravotnických zařízeních
 • podílet se na výzkumných šetřeních a projektech zaměřených na bezpečnost a kvalitu péče
 • identifikovat a zajišťovat práva pacientů
 • navrhovat a poskytovat edukaci/ poradenství pacientům v oblasti kvality a bezpečné péče


Odborné učebny

Více informací o odborných učebnách naleznete na webu katedry zdravotnických studií

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 - Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020, bylo přijímací řízení ze dne 4. 9. 2019 zrušeno.

Rozhodnutí rektora o zrušení přijímacího řízení pro obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví naleznete zde: RR 11/2020 . Uchazečům, kteří již zaplatili správní poplatek ve výši 450 Kč za přihlášku k uvedenému oboru, bude jejich přihláška ke studiu automaticky převedena do nově vypsaného přijímacího řízení k oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví.

Dne 27. 4. 2020 byly Akademickým senátem VŠPJ schváleny nové podmínky přijímacího řízení pro AR 2020/2021.

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete pod následujícím odkazem: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Pro předběžnou představu se níže můžete podívat na detailní informace z tohoto řízení:

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.

Uzávěrka přihlášek a termín doložení dokumentů

kombinované studium
1. kolo
Termín uzávěrky přihlášek 3. 5. 2020
Termín doložení dokumentů 8. 5. 2020
Termín přijímacího řízení 13. 5. 2020

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

 • již absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech,
 • prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe v délce 3 let (z toho 2 roky na vedoucí pozici, například vrchní sestra, staniční sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí laborant, manažer kvality, manažer řízení rizik apod.),
 • vypracování návrhu koncepce Strategie řízení kvality a bezpečné péče u poskytovatele zdravotní péče (v maximálním rozsahu 2 stran)

Do 8. 5. 2020 je nutné doručit:

 • elektronicky na adresu studijni@vspj vypracované návrhy koncepce Strategie řízení kvality a bezpečné péče u poskytovatele zdravotní péče
 • fyzicky na adresu školy (viz níže) úředně ověřený dokument potvrzující  již absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech a potvrzení o prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe v délce 3 let

Adresa, kam zasílat fyzické podklady k přijímacímu řízení:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Studijní oddělení

Tolstého 16

586 01 Jihlava

Obsahem přijímacího řízení je:

Odborná komise prostuduje dokumenty, které jsou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu (absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech, dokumenty o dosavadní praxi uchazečů, včetně informací o vedoucí pozici). Dále komise zhodnotí předložený návrh koncepce Strategie řízení kvality a bezpečné péče u poskytovatele zdravotní péče. Z vypracovaného konceptu může uchazeč získat maximálně 50 bodů.

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu kombinované formy studia.  

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Recenze absolventů

Recenze absolventů intenzivně připravujeme.
Děkujeme za pochopení

Proč zvolit VŠPJ ?

Moderní technologie

Škola v letošním roce slaví 17 let svojí existence. V životě studenta se jedná o dospívání a naše škola má s tímto obdobím hodně společného. V učebnách pravidelně obměňujeme vybavení, aby splňovalo nejvyšší nároky, většina informací je dostupná on-line a máme vlastní informační systém. Naši akademičtí pracovníci touží objevovat nejnovější technologie, jako jsou např. drony nebo 3D tiskárny, a rádi se o své poznatky podělí se studenty. Od roku 2020 je součástí VŠPJ také nové výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou. V jeho suterénu se nachází unikátní virtuální továrna simulující výrobní procesy, která využívá principů Průmyslu 4.0 a řadí se v České republice ke špičce.

Tvorba rozvrhu

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádu nebo dojíždět do školy např. jen čtyři dny v týdnu.

Individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra .

Pestrá studijní nabídka

VŠPJ vyniká pestrou studijní nabídkou – zájemci o studium mohou vybírat jak z bakalářských oborů zdravotnického typu, tak i z technických a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě.

Bez přijímaček

Na bakalářské studijní programy ekonomického a technického typu se dostanete bez přijímacích zkoušek.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Trasa
(1 cesta)
Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč
Obrys hranice ČR s vyznačenou dálnicí D1 s městy Praha, Jihlava a Brno

Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Studenti v průběhu studia absolvují v závislosti na zvoleném oboru až 46 týdnů v rámci odborné praxe. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí závěrečných prací. V kombinované formě studia u nás chodíte do školy pouze o sobotách a praxi v oboru vám uznáme. Studentům také nabízíme možnost účasti na zajímavých projektech, jako je například XR-Buggy a jiné.


Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že u nás studujete ve všech studijních oborech a programech v českém jazyce bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Přímo ve škole naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na zkoušky z anglického jazyka. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit zkoušku nanečisto.

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Diplomový seminář I P 1 3 ZA Cetlová
Hygiena a protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení P 1 3 ZA Dvořáková
Kvalita a bezpečí v klinických postupech I P 1 3 ZA Pastucha
Kvalita a standardy v ošetřovatelské péči P 1 4 ZK Rezničenko
Marketing ve zdravotnických zařízeních P 1 3 ZA Růžičková
Odborná praxe I P 1 3 ZA Cetlová
Praxe založená na důkazech P 1 4 ZK Pokorná
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních I P 1 4 ZA Marx
Zdravotnická technika a metrologie P 1 3 ZA Mayer
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních I P 2 3 ZA Pavelková
Bezpečnot a ochrana zdraví ve zdravotnických zařízeních P 2 3 ZA Rais
Diplomový seminář II P 2 3 ZK Cetlová
Ekonomika a financování zdravotnictví P 2 3 ZA Havlík
Etika ve zdravotnictví P 2 3 ZK Gulášová
Kvalita a bezpečí v klinických postupech II P 2 4 ZK Pastucha
Odborná praxe II P 2 3 ZA Cetlová
Odborná praxe - individuální P 2 3 ZA Cetlová
Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních II P 2 4 ZK Marx
Vybrané metody výzkumu v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb P 2 3 ZA Pokorná
Zdravotní a sociální politika státu P 2 3 ZA
Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních II P 3 4 ZK Pavelková
Leadership a komunikace I P 3 3 ZA Filipčíková
Lidské zdroje a personalistika I P 3 3 ZA Pírková
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví I P 3 4 ZA Vlček
Odborná praxe III P 3 3 ZA Cetlová
Role manažera I P 3 4 ZA Cetlová
Statistika ve zdravotnictví P 3 3 ZA Pokorná
Zdravotnické právo I P 3 3 ZA Korečková
Leadership a komunikace II P 4 4 ZK Filipčíková
Lidské zdroje a personalistika II P 4 4 ZK Pírková
Management řízení rizik a bezpečí ve zdravotnictví II P 4 4 ZK Vlček
Odborná praxe IV P 4 4 ZK Cetlová
Role manažera II P 4 4 ZK Cetlová
Zdravotnické právo II P 4 4 ZK Korečková

Vysvětlivky:

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, KZ - klasifikovaným zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky


Garant programu

doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.
doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz