Nový přírůstek do ediční řady VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava vydala již druhý svazek v rámci ediční řady IGLAVIA DOCTA, tentokrát o životě a díle Martina Bacháčka z Nauměřic.

Ediční řada drobnějších biografických publikací nazvaná IGLAVIA DOCTA, tj. Učená Jihlava je vydávána Vysokou školou polytechnickou Jihlava od roku 2012. Jejím cílem je představit širší čtenářské veřejnosti významné osobnosti jihlavské historie, jejichž život či působení byly spjaty s jihlavským vyšším a vysokým školstvím a jejichž význam daleko přesáhl hranice jihlavského regionu. „Celá ediční řada je plánována na období let 2012 – 2015 a v jejím rámci by mělo být vydáno celkem osm až deset takových biografických publikací“, upřesňuje prorektor pro tvůrčí činnost docent Martin Hemelík.

První svazek této edice byl věnovaný životu a dílu Vavřince Benedikta z Nudožer (1555 – 1615), absolventa jihlavské vyšší latinské školy, prorektora Karlovy univerzity v Praze a autora první systematické gramatiky českého jazyka. Ve druhém, již zmíněném svazku, je zachycen život a dílo Martina Bacháčka z Nauměřic (1539 – 1612), rovněž studenta jihlavské latinské školy, rektora Karlovy univerzity a jednoho z nejvýznamnějších astronomů a matematiků české renesance.  

Obě dvě publikace si mohou zájemci z řad široké veřejnosti zapůjčit v knihovně VŠPJ, stejně jako již dříve vydanou knihu De vita scholastica aneb O životě ve školách. Publikace jsou ke stažení také na stránkách školy v menu tvůrčí činnost. Zapůjčit si lze také ostatní odbornou literaturu týkající se především nabízených bakalářských studijních oborů. Knihovna je otevřena každý všední den, v období výuky také v sobotu dopoledne.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá