07. 07. 2022

Přeshraniční seminář "Muzeum a cestovní ruch" - spolupráce s praxí

V týdnu od 27.6. do 1.7.2022 proběhla v Kraji Vysočina druhá část přeshraničního rakousko-českého semináře „Muzeum a cestovní ruch“. Seminář je součástí aktivit projektu ATCZ217 – Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu.

Projekt je realizován ve spolupráci Vysoké školy polytechnické Jihlava, Univerzity Johanna Keplera v Linci, Svazu hornorakouských muzeí a destinační agentury Vysočina Tourism.

Společnou výzvou všech zúčastněných partnerů je vytvoření nové aktivní sítě veřejných institucí v oblasti digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu v regionech Vysočina a Horní Rakousko.

Realizovaný seminář pod názvem „Muzeum a cestovní ruch“ byl určen zástupcům z organizací kulturního cestovního ruchu, muzeí a galerií. Tematicky navazoval na první část, která proběhla na podzim 2021 ve městech Linec a Steyr a byla realizována rakouskými partnery.

Účastníci absolvovali v rámci semináře tři dny intenzivních přednášek vedených českými lektory na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava. Přednášky byly zaměřeny na efektivní využívání sociálních médií, storytelling, tvorbu videí, nebo propojení webových stránek a sociálních médií.

V rámci dalších dvou dní semináře navštívili účastníci několik muzeí a galerií v Kraji Vysočina. Do programu semináře byly zařazeny instituce, které lze považovat za příklady dobré praxe v oblasti digitalizace. Součástí programu byla návštěva Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, ekotechnického centra Alternátor v Třebíči a hradu Roštejn.

Kvalitu semináře celoživotního vzdělávání potvrdila i Mezinárodní rada muzeí Rakousko (International Council of Museums Österreich), která semináři udělila oficiální certifikát kvality a zařadila jej mezi doporučené kurzy pro zvýšení kvalifikace pracovníků muzeí. Pro katedru cestovního ruchu tento fakt představuje významné ocenění realizované spolupráce s rakouskými partnery.