VŠPJ otevřela Laboratoř experimentálních měření s podporou Kraje Vysočina

TIsková zpráva: Na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) bude slavnostně otevřena specializovaná laboratoř, studenti ji využijí ve výuce i výzkumu

V pondělí 15. května byla na Vysoké škole polytechnické Jihlava za přítomnosti představitelů školy a Kraje Vysočina slavnostně otevřena Laboratoř experimentálních měření. Nová laboratoř včetně vybavení přišla na 1,95 miliónu korun s tím, že téměř 1,85 miliónu korun pokryla účelová dotace od Kraje Vysočina.

Potřeba vybudování laboratoře na VŠPJ vyvstala s přípravou nového studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Ten byl pro studenty prezenčního studia otevřen v září roku 2016 jako jeden z výstupů podpory a rozvoje technických studijních programů na VŠPJ. V rámci průběžného zlepšování kvality výuky a zvyšování kvality výzkumu a vývoje bylo potřeba vybudovat moderní laboratoř technickým výzkumným a výukovým vybavením na velmi vysoké úrovni.

Laboratoř se svým špičkovým vybavením přispěje ke zlepšení kvality výuky, zvýší možnost zapojení VŠPJ do základního nebo aplikovaného výzkumu v rámci grantových projektů a v neposlední řadě umožní větší zapojení školy do přímé spolupráce s průmyslovými podniky Kraje Vysočina.

V laboratoři je instalováno základní experimentální zařízení pro realizaci jednoosých tahových a tlakových statických zkoušek, které jsou určeny k exaktnímu popisu mechanických vlastností konstrukčních materiálů (kovových, plastových i kompozitových) a také jednoduchých konstrukčních součástí a mechanismů.

Zařízení je schopné experimentálně měřit závislosti napětí na poměrné deformaci, a to pro různé rychlosti zatěžování, dále měřit maximální možné silové zatížení a bezpečnost jednotlivých konstrukčních prvků.“, uvedl docent Zdeněk Horák, garant oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (vedoucí laboratoře).

V nově otevřené laboratoři budou pracovat stávající zaměstnanci VŠPJ, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizací praktického laboratorního i aplikovaného výzkumu a vývoje. Vybudování laboratoře přispěje mimo jiné ke stabilizaci vědeckých pracovníků, kteří k výuce i k reakreditaci oborů prokazují dostatečnou pedagogickou, ale i vědeckou a publikační činnost, pro kterou potřebují adekvátní technické zázemí. Navíc je připravovaný záměr vybudování a vybavení laboratoře v souladu s naplňováním Regionální inovační strategie Kraje Vysočina. Jsme patrně jediným krajem, který v současné době podporuje rozvoj technického vzdělávání od mateřské až po vysokou školu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Dlouhodobým cílem VŠPJ je na základech nově otevřené laboratoře vybudovat akreditovanou zkušební laboratoř, která možnosti výuky a výzkumu dále rozšíří.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá