Absolventi VŠPJ umí navrhnout elektronickou půjčovnu nebo ušetřit energii ve výrobě

Červen je na Vysoké škole polytechnické Jihlava tradičně ve znamení státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací. Z hodnocení zkušebních komisí je zřejmé, že i v letošním roce studenti vytvořili řadu kvalitních výsledků, které mohou směle konkurovat závěrečným pracím ostatních vysokých škol. Protože rozvoj technický oborů a spolupráce s praxí patří mezi dlouhodobé priority VŠPJ, je potěšitelné, že většina z 26 úspěšně obhájených kvalifikačních prací na oborech Aplikovaná informatika a Počítačové systémy vznikla právě na základě poptávky místních firem a organizací. Jedná se například o Bosch Diesel s.r.o., ČEZ, firmu Sádka Pucov , Conteg, spol. s.r.o. a další organizace. Firmy či organizace se nacházejí v různých odvětvích, například strojírenském, energetickém, malovýrobě i velkovýrobě. Jako příklad čtenářky nejatraktivnějších výsledků lze uvést kvalifikační práce optimalizace spotřeby elektrické energie v průmyslové výrobě, vzdálené ovládání a monitoring elektronických zařízení, datové centrum nové generace nebo půjčovna s e-shopem.

"Naší snahou je, aby témata bakalářských prací pokud možno vycházela z aplikační sféry a dosažené výstupy měly praktické uplatnění, tedy aby studenti prokázali svoji plnou uplatnitelnost již během studia," dodává docent Jan Voráček, prorektor pro tvůrčí činnost VŠPJ a garant oboru Aplikovaná informatika, pověřený vedením Katedry technických studií.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá