Na VŠPJ vzniká nový podcast Polytechnicast

Nabídnout prostřednictvím rozhovorů se zajímavými hosty nové pohledy na oblast vzdělávání, vědy a výzkumu, zdravotnictví, ekonomie, cestovního ruchu i technologií. To je jeden z cílů nového podcastu Polytechnicast, který v současné době vzniká na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Jeho pilotní epizodu si budete moci poslechnout již ve středu 21. dubna 2021.

 

 

Polytechnicast – tak se jmenuje nově vznikající podcast z Vysoké školy polytechnické Jihlava, který si klade za cíl odlehčenou optikou prozkoumávat témata rezonující akademickou sférou i společností. „Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinečná svým zaměřením na široké spektrum oborů, od technických přes zdravotnické až po ekonomické. Rádi bychom, aby se podcastu Polytechnicast dařilo tematicky pokrývat tento široký záběr a přitom nejenom přinášet zajímavé informace z těchto oblastí, ale i inspirovat, bavit a otevírat nové pohledy,“ uvádí Ondřej Vítů z Oddělení marketingu a propagace VŠPJ, který je moderátorem podcastu.

V úvodním bloku epizod se Polytechnicast zaměří zejména na studenty a studijní problematiku. „Vnímáme, že studenti mají v poslední době málo příležitostí ke společnému setkávání. Úvodní díly, do kterých jsme si přizvali studenty, aby pohovořili o svých zkušenostech se studiem i prozradili něco více o sobě, je tak možné brát i jako takovou náplast pro všechny, kterým chybí studentský a vůbec společenský život,“ uvádí Ondřej Vítů.

Pozvání do první epizody podcastu, kterou si budete moci poslechnout již ve středu 21. dubna 2021, přijal Lukáš Indra, student třetího ročníku bakalářského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. „S Lukášem jsme se bavili nejenom o neobvyklém impulsu, který ho přiměl podat přihlášku na VŠPJ, ale i o specifikách kombinovaného studia nebo tématu jeho bakalářské práce. Odtud jsme se dostali až k deskovým hrám a nočním orientačním pochodům,“ říká Ondřej Vítů. Do budoucna by měl Polytechnicast poskytnout prostor nejen studentům, ale i akademikům a zajímavým osobnostem společenského a kulturního života v regionu.