Povolení k provádění leteckých prací bezpilotními systémy

V dubnu 2018 získala VŠPJ povolení k provádění leteckých prací bezpilotními systémy (drony). Vzhledem ke specifikům leteckých činností ve společném vzdušném prostoru je povolení nezbytným předpokladem pro provádění výzkumných aktivit v návaznosti na výuku především v technicky orientovaných studijních programech v oblastech leteckého a kosmického výzkumu a vývoje.

Vedle technických aktivit lze systémy využívat k získávání širokého spektra výzkumných dat v dalších oblastech, např. výzkumu životního prostředí a oborech sociální geografie, zkoumajících interakci člověka s prostředím.

Uvedené povolení, kromě výukových a výzkumných aktivit, také opravňuje katedru technických studií VŠPJ k poskytování služeb interním i externím zákazníkům v oblasti leteckého snímkování a videa, hlídkových, měřicích a pozorovací letů, nebo výuky v letecké škole.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá