Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví ( EPZ )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 3 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 6 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK

  Sylabus

  • Základní modely zdravotnických systémů
  • O pojištění
  • Sociální zabezpečení v podmínkách ČR
  • Zdravotní pojištění v podmínkách ČR
  • Systém veřejného zdravotního pojištění
  • Financování zdravotní péče v ČR
  • Právní rámec pro poskytování zdravotnické péče v ČR

  Doporučená literatura

  • Lízalová, L. Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví. Jihlava, VŠPJ, 2016
  • Zlámal, J., Bellová, J. Ekonomika zdravotnictví. Brno: MU, 2005. ISBN 80-7013-429-1.
  • Němec, J.: Principy zdravotního pojištění. Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2628-1.

  Anotace

Předmět poskytuje studentům orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o modelech financování zdravotní péče, o způsobu úhrady zdravotní péče a aspektech financování zdravotní péče v ČR.


 


Cílem předmětu je uvést studenty do základních mechanismů, které fungují v oblasti veřejného zdravotního pojištění v České republice.


 


Znalosti: Student chápe principy pojištění a dokáže popsat fungování veřejného zdravotního pojištění v aktuálních podmínkách. Dokáže popsat majetkovou a kapitálovou výstavbu zdravotnického zařízení.


 


Dovednosti: Student umí vypočítat čistou mzdu pracovníka, dále je schopen samostatně vyhledávat informace o zdravotnických zařízeních v příslušných rejstřících - Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) a Obchodním rejstříku.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně vyhledávat informace a tyto informace využívat.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá