Mathematics Applied in Management

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Mathematics Applied in Management ( MEKa )
Garantuje Katedra matematiky ( KM )
Garant doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Jazyk Anglicky
Počet kreditů 6
Ekvivalent Matematika pro ekonomy ( MEK )
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 2 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Arithmetical vectors, operations, linear combination, linear dependence
 • Matrices, inversion of matrices, matrix equations, elementary row operations
 • Systems of linear equations, the solutions set
 • Gauss’ and Jordan method of solving a system of linear equations, general, particular, homogeneous solution
 • Determinants, properties, elementary row operations
 • Introduction to linear programming, basic group of applications
 • Formulation of linear programming problems
 • Graphical solution of linear programming problems, interpretation
 • Simplex method
 • Special cases of simplex method
 • The dual problem
 • The dual simplex method
 • The transportation problem, initial feasible solution, develop optimal solution
 • The transportation problem, alternate optimal solution, degeneracy, other problems

  Doporučená literatura

 • Benešová, Martina: Applied Mathematics in Management. VŠP Jihlava 2008
 • Rodin, R.: Optimization in Operational Research. Prentice Hall, New Jersey 2000

  Anotace

Annotation:
The aim of this course is to familiarize students with linear programming, which is one of the methods of operational research. It has a bigger and bigger share in solving the decisive processes, such as marketing, corporate management, logistics and financial management. The introductory part of this course focuses on algebraic methods to be used in linear programming. The other, core part formulates the significant problems of linear programming and ways of solving them.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá