Německý jazyk 1/FR-u3

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Německý jazyk 1/FR-u3 ( NEJ1 )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Mgr. Václav Hadrava ( hadrava@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Prezenční studium
Cvičení 3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 1 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 3 3 kr. ZA

  Sylabus

 • Geschäftsfall - Auftragsabwicklung
 • Probleme, Missverständnisse am Arbeitsplatz
 • Zahlungsverkehr
 • Bilanz ziehen
 • das Personalwesen- seine Ausrichtung
 • Bewertung der MA, Führungskraft
 • Arbeitszeit, Einnahmen
 • Verwaltungsvorgänge
 • Marketingstrategien
 • Umsatzerhöhung
 • Grammatik: Sätze mit dass und damit, Präteritum, Gebrauch von werden, Passiv, Gegensätze, Widersprüche, Konjunktiv, Relativsätze

  Doporučená literatura

 • Povinná: BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER, Wolfram. Unternehmen Deutsch : Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2005. 215 s. ISBN 3-12-675745, 978-3-12-675745-4.
 • Doporučená: BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER, Wolfram. Unternehmen Deutsch:Aufbaukurs Arbeitsbuch. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, , 2006.174 s. ISBN-10.3-12-675746-4

  Anotace

Rund um die Firma Unternehmensstruktur Arbeits-und Umweltschutz Marketing Rechtsformen des Unternehmens Zahlungsverkehr Messen Import - Export Auftragsabwicklung Bewerbung Handelskorrespondenz


Úŕoveň B1-B2


Cíle: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, komunikace na pracovišti, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá