Matematika pro ekonomy

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Matematika pro ekonomy ( MEK )
Garantuje Katedra matematiky ( KM )
Garant RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. ( boruvkova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 6
Ekvivalent Mathematics Applied in Management ( MEKa )
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 6 h
Cvičení 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Aritmetické vektory, operace s nimi, lineární kombinace, lineární závislost, matice,operace s nimi, hodnost matice, inverzní matice, determinant řádu 2 a 3.
 • Gaussova a Jordanova metoda rešení soustav lineárních rovnic, obecné rešení,
  základní rešení.
 • Soustavy lineárních nerovnic, grafické a algebraické rešení.
 • Úvod do lineárního programování, typy úloh LP, matematické modely úloh LP.
 • Grafické rešení úloh LP, ekonomická interpretace rešení.
 • Jednofázová simplexová metoda, alternativní rešení.
 • Dvoufázová simplexová metoda.
 • Dualita v úlohách LP, symetrický a nesymetrický duální problém, vety o dualite
  a jejich užití.
 • Rešení duálních úloh, duálne simplexová metoda.
 • Analýza citlivosti - intervaly stability pravých stran a cenových koeficientů
 • Dopravní úlohy, duální úloha k dopravní úloze, nalezení výchozího rešení – metoda
  severozápadního rohu, indexní metoda, metoda VAM.
 • Výpocet optimálního rešení dopravních úloh, nevyrovnaná dopravní úloha,
  degenerace.

  Doporučená literatura

 • Stolín, R. Matematika pro ekonomy. VŠPJ, skriptum. 2008.
 • Lagová, M., Jablonský, J. Lineární modely. VŠE Praha, 2004
 • Lagová, M. Lineární modely v príkladech. VŠE Praha, 2002
 • Jablonský, J. Operacní výzkum. Professional Publishing, 2002

  Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic a jejich využitím při řešení některých typů úloh lineárního programování (výrobní problém, úloha o dělení materiálu, nutriční problém a dopravní úloha).


Znalosti: Student zná základní pojmy lineární algebry (aritmetický vektor, matice, determinant, soustava lineárních rovnic a nerovnic) a umí je požívat při výpočtech. Zná metody řešení úloh lineárního programování (grafickou, simplexovou jednofázovou, simplexovou dvoufázovou a duálně simplexovou), ví, jak správně vybrat metodu vhodnou pro nalezení optimálního řešení zadaného modelu, a ví, jak toto řešení interpretovat.


Dovednosti: Student umí zformulovat vlastní problém z oblasti výrobního plánování, vytvoření řezného plánu, řešení nutričního problému a dopravní problém. Umí jej popsat matematickým modelem, stanovit vhodnou metodu řešení pro zadaný model, nalézt optimální řešení pomocí softwaru LinPro a MS Excel a výsledek dokáže interpretovat.   


Obecné způsobilosti: Student je obeznámen se základním ekonomickým aparátem operačního managementu, který je podporou manažerského rozhodování. Je vybaven nástroji ke zvládnutí praktických problémů – dokáže problémy jak formulovat, tak i řešit.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá