Marketing A

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Marketing A ( MGA )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 4
Ekvivalent Marketing A ( MGAa )
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 8 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • 1 Základní pojmy MGA, jeho úloha, dílčí složky, hlavní principy a formy MGA koncepcí
 • 2 Marketingové řízení, strategie, MGA program, trh a jeho segmentace
 • 3 Analýza marketingového prostředí, účastníci mikroprostředí
 • 4 Spotřebitelé, chování při nákupu, kupní rozhodování, trh organizovaných zákazníků, obchodní trh a jeho specifika
 • 5 MGA informační systém, vnitřní informační systém, zpravodajský a výzkumný systém
 • 6 Výzkum trhu, dotazníkový výzkum, vyhodnocení, zpráva a prezentace výsledků
 • 7 Marketingový mix a jeho využití pro cílové trhy, ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory MGA strategie
 • 8 MGA pojetí výrobku, životní cyklus, inovace
 • 9 Cena, její úloha, rozhodování o ceně, cíle cen, metody tvorby cen, výběr konečné ceny
 • 10 Místo prodeje a distribuční cesty, jejich modifikace
 • 11 Marketingová komunikace, cíle, komunikační mix
 • 12 Internacionální marketing, základní aspekty, prostředí, etapy a způsoby realizace, MGA MIX- specifika, způsoby vstupu produktu na zahraniční trhy
 • 13 Marketingový kontrolní systém, charakteristika základních druhů kontrolních analýz
 • 14 Marketingová strategie služeb, klasifikace, MGA mix služeb, zvláštnosti MK strategie služeb, kvalita služeb

  Doporučená literatura

 • KŘESŤAN,V.-VAŠÍČEK,M.: Marketing. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Studijní text.1.vydání, 2005.
 • KŘESŤAN,V.:MARKETING.Vysoká škola polytechnická Jihlava.Studijní text pro kombinovanou formu studia.1.vydání,2008
 • Elearning VSPJ-Marketing A, IS VSPJ.cz

  Anotace

Cíl a obsah předmětu: Seznamuje studenty se základními kategoriemi moderního marketingu, s jeho podstatou a funkcí, s marketingovým výzkumem, chováním spotřebitele a s marketingovým řízením. Způsob ukončení: Podmínkou konání zkoušky je získání zápočtu ze cvičení.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá