Anglický jazyk 1/FR-u2

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Anglický jazyk 1/FR-u2 ( ANJ1 )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Prezenční studium
Cvičení 3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 1 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 2 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 2 3 kr. ZA

  Sylabus

 • Introduction to Management
 • Types of Organizations
 • Planning
 • Organizing
 • Staffing I
 • Stuffing II
 • Leading
 • Controlling
 • International Management

  Doporučená literatura

 • KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz . Management : A global perspective. Singapore : McGraw-Hill Education (Asia), 2005. 600 s. ISBN 007-123946-4.
 • BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337.
 • PETERS, Sarah, GRÁF, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.
 • FIALOVÁ, Helena; FIALA, Jan. Malý ekonomický slovník. Praha : A plus, 2006. 294 s. ISBN 809025148X.
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892.

  Anotace

The aim of the language course is to master the professional language and to deepen general languge skills. The graduate of the College of Polytechnics Jihlava should be able to read professional economic texts without any difficulties, to understand lectures in the English language and to discuss general economic topics.
This language course consists of the four levels u1, u2, u3 and u4 which are attended in the first four terms according to the recommended study plan. To pass the levels u1, u2, u3 the student has to gain a credit. To pass the level u4 the student has to gain a credit and to pass an oral examination. The oral examination covers all the topics of the whole course. The student does not have to follow the recommended succession of the levels, but the level u4 is always finished with an oral examination. This aspect should be taken into account when choosing the order of the levels.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá