Financial Management and Investment Decisionmaking

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Financial Management and Investment Decisionmaking ( FRIRa )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. ( jansky@vspj.cz )
Jazyk Anglicky
Počet kreditů 5
Ekvivalent Finanční řízení a investiční rozhodování ( FRIR )
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 2 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 5 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • PROPERTY AND CAPITAL STRUCTURE OF A COMPANY
 • FINANCIAL MANAGEMENT OF THE COMPANY
 • SHORT-TERM FINANCING
 • LEASING, FACTORING, FORFEITING, FRANCHISING
 • LONG-TERM FINANCING
 • CASH-FLOW MANAGEMENT
 • CAPITAL BUDGETING METHODS (NPV, IRR)
 • FINANCIAL PLANNING AND CRISIS MANAGEMENT
 • MARKET EVALUATION OF A COMPANY
 • EUROPEAN FUNDS
 • FINANCIAL ANALYSIS FUNDAMENTALS

  Doporučená literatura

 • Brealey R.A, Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance, 8th edition. New York: McGraw-Hill Publishing, 2006, ISBN 978-0-07-295723-6
 • Fabozzi, F.J., Peterson P.J. Financial Management and Analysis, 2nd edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley Inc. 2003, ISBN 0-471-2
 • Jiříček, P, Dostálová, Z. Financial Management and Investment Decision. 2nd edition. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2010

  Anotace

The aim of the course is to acquaint students with the fundamental problems associated with decision-making in financial management and investment decisions. Lectures contain the principles and methods of short-term financing, cash-flow management and managing the company’s liquidity. The subject of the teaching is the area of corporate investments and their financing, capital budgeting methods, crisis management and fundamentals of financial analysis of the company. The area of financial planning, crisis financing and financing from European funds is also covered.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá