Geografie CR

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Geografie CR ( GEO )
Garantuje Katedra cestovního ruchu ( KCR )
Garant
Jazyk Česky
Počet kreditů 4
Prezenční studium
Přednáška 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 PV 5 4 kr. ZK

  Sylabus

 • Vymezení pojmu, obsah geografie cestovního ruchu
 • Cestovní ruch a ostatní složky hospodářství
 • Cestovní ruch a územní plánování
 • Geografické aspekty cestovního ruchu
 • Typologie oblastí a středisek cestovního ruchu
 • Turismus v České republice
 • Evropa jako destinace cestovního ruchu
 • Turismus v Africe, Americe, Asii a v oblasti Austrálie a Oceánie

  Doporučená literatura

 • HRALA, V.: Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea servis, 1994.
 • RUSKOVÁ, D., ŠTÝRSKÝ, J.: Geografie cestovního ruchu a dějiny kultury pro cestovní ruch. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2000.
 • MIRVALD, S. a kol.: Geografie cestovního ruchu. Západočeská univerzita v Plzni, katedra geografie, 1996.
 • ŠTYRSKÝ, J., ŠÍPEK, J.: Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.
 • ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. (): Geografie cestovního ruchu. KarolinumPraha, 2001, 228s.

  Anotace

Cílem předmětu je studium zákonitostí rozmístění cestovního ruchu a nejvýznamnějších oblastí cestovního ruchu v ČR i v zahraničí.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá