VŠPJ získala evropské ocenění DS Label

Vysoká škola polytechnická Jihlava vstoupila do nového roku s významným oceněním z Bruselu – Evropská komise jí udělila prestižní certifikát Diploma Supplement Label 2013, kterým ocenila správný postup VŠPJ při vydávání dodatku k diplomu absolventům školy.  DS Label je platný čtyři roky.

 „Rok 2013 tímto považuji za velmi úspěšný. Stabilizace školy byla potvrzena nejen dlouhodobou reakreditací studijních oborů, ale také dostatkem studentů, kteří nastoupili do zimního semestru 2013/2014 a pomyslnou třešničkou na dortu je získaný certifikát DS Label,“ s uspokojením konstatuje rektor Jakub Novotný.

Dodatek k diplomu je mezinárodně uznávaný dokument vydávaný zdarma společně s diplomem po absolvování vysokoškolského studia. Vysoká škola polytechnická Jihlava vydává dvojjazyčný česko-anglický dodatek k diplomu všem svým absolventům od akademického roku 2007/2008.

Dodatek zvyšuje transparentnost a flexibilitu získaného vzdělání a akademického titulu a tím přispívá k podpoře zaměstnatelnosti či dalšího studia zejména v na území Evropské unie. Účelem dodatku je poskytnout odpovídající nezávislé údaje, které přispějí ke zlepšení mezinárodní srovnatelnosti a spravedlivosti akademického a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.). Dodatek k diplomu obsahuje výpis všech vykonaných zkoušek včetně hodnocení, absolvovaných předmětů s uvedeným počtem kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Dodatek obsahuje také informaci o národním vysokoškolském vzdělávacím systému v České republice.

VŠPJ rovněž používá pro hodnocení objemu studia kreditový systém, kdy jednotlivým vyučovaným předmětům jsou podle míry studijní zátěže přiděleny tzv. kredity. Kreditní systém VŠPJ je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (European Credit Transfer System, ECTS) a tím umožňuje mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá