Uznávání zahraničního vzdělání

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jako veřejná vysoká škola oprávněna ve vybraných případech rozhodovat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).


Základní informace o postupu při podání žádosti o uznání najde absolvent zahraniční vysoké školy


O uznání se rozhoduje na základě znalosti úrovně zahraniční vysoké školy nebo na základě rozsahu znalostí a dovedností osvědčených vysokoškolskou kvalifikací. Pokud jsou studijní programy po jejich srovnání v podstatných rysech odlišné, žádost o uznání se zamítne.

Žadatelům proto doporučujeme, aby se před podáním žádosti seznámili se studijními plány jednotlivých oborů akreditovaných na VŠPJ, tj. s vyučovanými předměty a s rozsahem praxe během studia (viz sekce student - studijní plány u jednotlivých studijních oborů).


Náležitosti žádosti:

  • písemná žádost zaslaná na adresu školy (vzor si můžete stáhnout na adrese http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/se-zemi-ve-ktere-je-zahranicni-vysoka-skola-ktera-doklad-o-1)
  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou
  • další doplňující informace, které si případně škola vyžádá dodatečně (např. o náplni vysokoškolského studia v zahraničí, úředně ověřený překlad dokladů, ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokladů)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá