Jihlavské modely jsou online

Na katedře elektrotechniky a informatiky Vysoké školy polytechnické Jihlava se právě dokončuje rozsáhlá modernizace laboratoře řídicích systémů. Celá řada nových modelů je přístupná i po internetu, takže umožňuje vzdálenou práci studentů. Internetového přístupu nevyužívají jenom studenti Vysoké školy polytechnické Jihlava, ale i studenti z  Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a vídeňské Fachhochschule Technikum Wien. Svým současným vybavením – modely dynamických systémů, programovatelnými automaty i moderními systémy řízení založenými na průmyslových počítačích a rychlých sběrnicích EtherCAT – představuje laboratoř pracoviště zcela srovnatelné s podobnými laboratořemi zavedených technických univerzit.

Studenti mají k dispozici především celou řadu nových modelů, umožňujících výuku programování řídicích systémů strojů, výrobních linek i technologických procesů. Na první pohled jistě zaujme téměř třímetrové vláčkoviště, pozornost však přitahují i prostorově skromnější modely spojených nádob, kuličky na nakloněné rovině či model automatické regulace teploty v místnosti.

O možnosti vzdáleného přístupu informuje PaedDr. František Smrčka, Ph.D., odborný asistent na katedře elektrotechniky a informatiky: „Většina modelů je napojena na internet a současně snímána webovou kamerou. Studentům jsou tedy modely k dispozici 24 hodin denně, aniž by museli být fyzicky přítomni v laboratoři. Stačí si elektronicky zarezervovat model a čas, kdy chce student vzdáleně pracovat. Předpokládáme, že tento způsob práce bude vyhovovat například studentům kombinované formy studia. Modely jsou zpřístupněny i studentům několika jiných škol.“

Práce na fyzických modelech je pro studenty samozřejmě atraktivní zejména pro svou názornost. Dnešní vysoce automatizovaná průmyslová praxe potřebuje absolventy se znalostmi a dovednostmi z oblasti průmyslového řízení a integrace. Proto se k řízení modelů používají reálné průmyslové programovatelné automaty, tzv. PLC, což jsou v podstatě speciální počítače vyvinuté pro řízení strojů a procesů. Kromě tohoto klasického přístupu je však možné modely řídit i pokročilejší technologií, jak vysvětluje prof. Ing. František Zezulka, CSc., pracovník katedry a český odborník v oblasti průmyslové automatizace: „Naše laboratoř disponuje také průmyslovými PC, které představují reálnou a vysoce perspektivní variantu řízení strojů i procesů. Jen některé přední vysokoškolské laboratoře jsou jimi vybaveny na takové úrovni, jako naše pracoviště.“

Velká část modelů byla pořízena z grantů Fondu rozvoje vysokých škol, některé však vznikly i ve spolupráci s firmami dodávajícími prostředky průmyslové automatizace. „Spolupráce s firmami na takovýchto projektech může být oboustranně prospěšná. Firmy si u studentů dělají svým způsobem reklamu, naši absolventi zase získávají cenné praktické dovednosti s programováním profesionálních průmyslových automatů používaných v aplikační sféře.“ vysvětluje vedoucí katedry elektrotechniky a informatiky Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.

Ing. Michal Bílek, vyučující v řadě předmětů průmyslové automatizace, k tomu dodává: „Využili jsme nabídky významné firmy na poli automatizace a společně jsme vytvořili pracoviště, které simuluje systém automatického řízení teploty v místnosti. Úkolem studenta je regulovat co nejpřesněji tuto teplotu při působení nejrůznějších rušivých vlivů.“

Jmenovaná laboratoř není jedinou inovací na katedře elektrotechniky a informatiky. „Nedávno jsme také otevřeli zcela novou Laboratoř zpracování signálu a multimédií, která by měla představovat vysoce odborné pracoviště nejen v rámci regionu, ale i České republiky. Nyní vybavujeme tuto laboratoř přístrojovou technikou a v brzké době plánujeme oficiální představení laboratoře veřejnosti. Zájemci mohou již teď zhlédnout fotografie laboratoře na stránkách katedry v sekci fotogalerie. Naše katedra tedy disponuje již pěti specializovanými laboratořemi. Zvyšování odborné úrovně a poskytování moderních prostředků našim studentům je jednou z priorit rozvoje katedry,“ uzavírá vedoucí katedry Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá