nové

04. 10. 2022

Noc vědců na VŠPJ zaznamenala rekordní účast

Již podruhé zpřístupnila během Noci vědců své prostory široké veřejnosti Vysoká škola polytechnická Jihlava. V pátek 30. září zde proběhla vědecko-popularizační akce, jejíž bohatý program na téma „Všemi smysly“ čítal více než 40 aktivit.  Během večera dorazilo poznávat vědu téměř 700 návštěvníků všech věkových kategorií, tedy dvakrát více než během loňského prvního ročníku. Vybírat mohli z různorodých aktivit od měření sluchu pomocí speciální aplikace, dětský koutek s deskovými hrami a výrobou kaleidoskopu, ochutnávku hmyzu, prohlídky odborných učeben, 3D tisk, slalom s opilými brýlemi, přes přednášku o šálení smyslů pomocí grafů a statistik po workshopy arteterapie nebo měření kvality pohybu. S velkým zájmem se setkaly také aktivity TyfloCentra Jihlava, neziskové organizace poskytující služby zrakově postiženým, která připravila zvukovou střelbu, čichanou a chůzi s bílou holí a průvodcem. V Jihlavě se do Noci vědců zapojily kromě VŠPJ i dvě další instituce. Pozorování Slunce a noční oblohy na Bráně Matky Boží představila Jihlavská astronomická společnost, jejíž nevšední fyzikální experimenty měli návštěvníci možnost zhlédnout před vstupem do Výukového centra VŠPJ. Premiérově se do Noci vědců zapojilo také Gymnázium Jihlava.
02. 10. 2022

Z bakalářské práce o třešťských rodácích vznikla výstava

Od 15. září je v přízemí Schumpeterova domu v Třešti k vidění výstava Osobnosti Třeště, která vznikla jako výstup bakalářské práce absolventky Katedry cestovního ruchu VŠPJ Kateřiny Čugové. Jedná se o šest panelů s texty o vybraných významných rodácích, jako je filmový pan Tau Otto Šimánek nebo věhlasný ekonom Alois Schumpeter. Vedoucím bakalářské práce s názvem Významné osobnosti Třeště je akademický pracovník katedry cestovního ruchu prof. Petr Chalupa. Výstava vznikla ve spolupráci Města Třešť, Vysoké školy polytechnické Jihlava a třešťské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava.
28. 09. 2022

Park VŠPJ bude hostit výstavu fotografií o životě pěstitelů kávy

V týdnu od 1. do 8. října bude možné v parku VŠPJ (za Odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy) zhlédnout Výstavu na stromech. Jedná se o výstavový happening na podporu důstojné práce. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce. Každoročně se zaměření happeningu mění: po koželužnách, banánech, obuvi, kakau, budoucnosti práce a bavlně je letošním tématem výstavy s názvem Kávová krize pěstování kávy v Kolumbii. Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje dnešní doby – více než polovina Čechů jí denně vypije dva až tři šálky. Nejvíce kávy se vypěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolumbii. Lidé stojící za naším šálkem kávy se potýkají především s nízkými výkupními cenami, rostoucími náklady na její pěstování a nejistotou dobré sklizně. Tu ještě zesilují dopady klimatické změny. Výstava na stromech je všem volně přístupná a bezplatná. Akci koordinuje tým Fairtrade ČS, VŠPJ se k akci připojuje již potřetí. O instalaci výstavy se stará studentská komora Akademického senátu VŠPJ.
28. 09. 2022

Beseda s peer lektory zahájila výstavu o duševním zdraví

V pondělí 26. 9. 2022 proběhla na VŠPJ beseda s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním s názvem Moje jméno není diagnóza. Tzv. peer lektoři, kteří se ve svém životě potkali s duševní nemocí a vydali se na cestu zotavení, se podělili se studenty i návštěvníky z řad veřejnosti o své životní příběhy. Dotazy směřovaly zejména na to, jak nemoc zasáhla do jejich osobního i pracovního života, jak probíhala léčba, s jakými odborníky a organizacemi měli na své cestě zotavení dobré zkušenosti a co naopak nepomáhalo. Posluchače také zajímalo, jak reagovala na duševní onemocnění rodina nebo přátelé, a jak se peer lektorům Evě Vorálkové a Jakubu Červenkovi žije s duševním onemocněním v současnosti. Akci uspořádala iniciativa Na rovinu, která usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví, spolu s Poradenským a kariérním centrem VŠPJ. Beseda proběhla při příležitosti zahájení výstavy Dimenze duševního zdraví s originální grafikou Filipa Menšla. Tu mohou zájemci zhlédnout v prostorách vestibulu před historickou aulou do 31. 10. 2022.
26. 09. 2022

Návštěvníci Noci vědců v Jihlavě zapojí všechny smysly

Také v krajském městě Vysočiny nabídne jedna z největších vědecko-popularizačních akcí v České republice v pátek 30. září 2022 bohatý program na téma „Všemi smysly“. Již podruhé zpřístupní během Noci vědců své prostory široké veřejnosti Vysoká škola polytechnická Jihlava. Pozorování Slunce a noční oblohy i nevšední fyzikální experimenty představí tradiční účastník Noci vědců, Jihlavská astronomická společnost. Premiérově se do Noci vědců zapojí také Gymnázium Jihlava.

více

26. 09. 2022

Akademický mistr ČR v horských kolech studuje techniku na VŠPJ

V neděli 25. září 2022 se v Motole v rámci finálového závodu Pražského MTB poháru uskutečnilo Akademické mistrovství ČR 2022 na horských kolech. Titul Akademický mistr ČR pro disciplínu XCO si z něj odvezl Josef Kunášek, student prvního ročníku Aplikovaného strojírenství na Katedře technických studií VŠPJ. V kategorii Elite pak Josef skončil celkově na 5. místě pražského poháru. Medailové umístění umožní Josefovi ucházet se o zařazení do projektu duální kariéry UNIS Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
24. 09. 2022

VICTORIA VSC oslavilo Mezinárodní den univerzitního sportu

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum uspořádalo u příležitosti oslav Mezinárodního dne univerzitního sportu vzdělávací akci pro sportovce zapojené do projektu duální kariéry UNIS Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě studentů z projektu byli pozváni i vybraní zástupci gymnázií se sportovní přípravou se svými studenty čtvrtých ročníků. Celkově se tak této vzdělávací akce zúčastnilo více než čtyři sta sportovců.

více

24. 09. 2022

Zkouškové centrum British Council nabízí přípravné kurzy i zkoušky nanečisto

Zkouškové centrum British Council při VŠPJ organizuje každý rok přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English. Mezinárodně platné jazykové zkoušky mohou pak zájemci složit přímo na VŠPJ a v rámci přípravy se přihlásit i na zkoušky nanečisto, které se konají vždy na podzim a na jaře. Účastníci přípravného kurzu mají navíc možnost zúčastnit se těchto zkoušek zdarma. Registrace na podzimní zkoušky nanečisto, které proběhnou 7. a 14. října 2022, je již spuštěna. Bližší informace o zkouškách nanečisto i přípravných kurzech najdou zájemci na webu zkouškového centra.  
20. 09. 2022

Kurz Arteterapie získal nové zázemí

Celkem 24 uchazečů přijatých do prvního ročníku kurzu Arteterapie zahájilo v sobotu 10. září 2022 akademický rok 2022/2023 v nově upravených prostorách. O týden později v sobotu 17. září 2022 odstartovalo v nových ateliérech svoji výuku také 12 posluchačů 2. ročníku tohoto čtyřsemestrálního kurzu realizovaného Centrem celoživotního vzdělávání VŠPJ pod záštitou katedry sociální práce. Ve dvou prakticky vybavených ateliérech získal kurz Arteterapie plnohodnotné zázemí pro celovíkendovou výuku i odpočinek. Kromě nich využívají posluchači k výuce i rozmanité okolí VŠPJ.
20. 09. 2022

VŠPJ se připojí k akci Koláč pro hospic

Vysoká škola polytechnická Jihlava se v letošním roce stala partnerem tradiční charitativní akce Koláč pro hospic pořádané Oblastní charitou Jihlava. Přispěním na sbírku částkou 50 Kč a výše mohou studenti a zaměstnanci školy ve středu 5. října podpořit činnost Bárky – domácího hospice a jako symbolickou odměnu dostanou sladký koláč. Finanční výtěžek sbírky směřuje v celé výši na podporu domácí hospicová péče, která poskytuje odborné zdravotní i sociální služby umírajícím i jejich blízkým a provází nemocné v posledních dnech jejich života. Ve středu 5. října bude stánek s koláči umístěn ve vestibulu školy, naproti vrátnici od 8.00 do 13.00 hod.

více

18. 09. 2022

Společná tvorba rozvrhu přilákala třetinu nově nastupujících studentů

Více než 400 studentů prvních ročníků dorazilo v úterý 13. 9. do auly výukového centra, aby si společně s pomocí rozvrháře sestavili rozvrh pro první semestr. Zájemci z řad studentů se mohli následně zúčastnit prohlídek školy se zástupci jednotlivých odborných kateder nebo workshopu Poradenského a kariérního centra VŠPJ s názvem „Jak být úspěšný vysokoškolák“. Závěr programu patřil Kabinetu sportů VŠPJ, který připravil různorodé sportovní aktivity v areálu Českého mlýna. Při nich se nově nastupující studenti mohli seznámit nejen se svými spolužáky, ale i vyučujícími.
15. 09. 2022

Katedra cestovního ruchu VŠPJ již potřetí zkoumá přeshraniční partnerství měst v praxi

Studenti a akademičtí pracovníci Katedry cestovního ruchu VŠPJ se ve dnech od 12. do 16. září 2022 účastní terénního šetření v Jihomoravském kraji a příhraničním regionu Rakouska. Šetření je součástí mezinárodního projektu Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje, na kterém spolupracuje katedra cestovního ruchu s partnery z Donau-Universität Krems.

více

13. 09. 2022

Univerzita třetího věku přijímá přihlášky do 15. 9.

Téměř do všech kurzů Univerzity třetího věku (např. Digitální fotografie, Grafika na PC, Právní minimum) se lze přihlásit do 15. 9. 2022 pomocí e-přihlášky u jednotlivých kurzů. Plně obsazeny jsou již kurzy Genealogie, Pohybové aktivity pro seniory a Udržme si myšlení v kondici. Výuka Univerzity třetího věku bude zahájena v týdnu od 26. 9. 2022. Bližší informace včetně přehledu nabízených kurzů najdou zájemci na webu U3V.
07. 09. 2022

POLYTECHNICAST #24: Noc vědců v Jihlavě

Noc vědců je jedna z největších vědecko-popularizačních akcí nejen v České republice, ale i v Evropě. Tradičně poslední pátek v září během ní otevírají ve večerních a nočních hodinách své dveře široké veřejnosti vědecká a výzkumná pracoviště i další instituce na stovkách míst v Evropě. Téma letošního ročníku Noci vědců je Všemi smysly. Ve 24. epizodě podcastu Polytechnicast se dozvíte, jaké aktivity čekají na návštěvníky Noci vědců, kteří 30. září 2022 zavítají na VŠPJ.
07. 09. 2022

VŠPJ hostí 40. ročník matematicko-ekonomické konference

Katedra ekonomických studií VŠPJ organizuje ve spolupráci s Českou společností pro operační výzkum a Českou ekonometrickou společností jubilejní 40. ročník významné mezinárodní konference Mathematical Methods in Economics, která probíhá ve dnech 7. až 9. září 2022 v budově VŠPJ. Klíčovými řečníky plenárního zasedání jsou Dr. Sebastiano Vitali (Univerzita v Bergamu) a Dr. Jan Brůna (Česká národní banka). Podrobný program je uveden na webových stránkách konference. Každý ročník vědecké konference zabývající se matematickými metodami v ekonomii hostí jiná univerzita v České nebo Slovenské republice, přičemž VŠPJ organizovala konferenci na své půdě poprvé v roce 2013.

archiv aktualit

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá