nové

04. 06. 2021

Jihočeská centrála cestovního ruchu prohlubuje spolupráci s vysokými školami

Jedna z nejlépe hodnocených organizací destinačního managementu v ČR Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je v současné době nejen garantem zavedení segmentu cestovního ruchu do národního Registru praxí, v němž dosud chyběl, ale podporu vzdělávání v oboru turismu zahrnula také do právě dokončované nové Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021 – 2030.  JCCR prohlubuje spolupráci s vysokými školami, která začala v roce 2015 kooperací s Jihočeskou univerzitou. K té následně přibyla Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola obchodní v Praze, Západočeská univerzita v Plzni a také Vysoká škola polytechnická Jihlava.

více

03. 06. 2021

Slavíme sladkých 17 let

Přesně před 17 lety dne 3. června 2004 byla založena Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dovršení sladkých 17 let je podobně jako v životě člověka doprovázeno řadou radostných událostí i náročných výzev a překážek. Přejeme naší vysoké škole, ať se jí daří je zvládat a překonávat se stejnou lehkostí a přehledem tak jako doposud.

více

02. 06. 2021

POLYTECHNICAST #7: Dr. MARTINA ČERNÁ a Dr. JAKUB DOSTÁL: Česko s dobrovolnictvím počítá

Věděli jste, že na celém světě je téměř miliarda dobrovolníků a ekonomická hodnota jejich dobrovolnictví odpovídá hrubému domácímu produktu nejvyspělejších zemí světa? Právě problematikou měření hodnoty dobrovolnictví se zabývá projekt nazvaný Česko s dobrovolnictvím počítá, který realizovala Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s organizací HESTIA - centrum pro dobrovolnictví za podpory Technologické agentury ČR. Hosty v pořadí již sedmé epizody podcastu Polytechnicast jsou řešitelé tohoto unikátního projektu Mgr. Martina Černá, Ph.D., z Katedry sociální práce VŠPJ a Ing. Jakub Dostál, Ph.D., z katedry ekonomických studií.

více

26. 05. 2021

Nový Akademický senát VŠPJ pro období 2021–2024 zvolil své předsednictvo

Na ustavujícím zasedání Akademického senátu VŠPJ, které se konalo 26. května, byla do funkce předsedkyně opětovně zvolena zástupkyně vedoucího katedry technických studií Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. Místopředsedkyní za akademickou komoru se stala vedoucí katedry ekonomických studií Ing. Martina Kuncová, Ph.D. Studentka prvního ročníku oboru Porodní asistentka Zuzana Lasáková je novou místopředsedkyní za studentskou komoru. Příští řádné zasedání Akademického senátu VŠPJ se uskuteční v červnu 2021.

více

26. 05. 2021

POLYTECHNICAST #6: doc. ZDENĚK HORÁK: Inženýři z Vysočiny se na trhu práce neztratí

Kdy se na Vysoké škole polytechnické Jihlava začaly rodit první myšlenky na otevření nového navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi? A co vše přinese možnost získaní titulu Ing. v technickém oboru přímo na Vysočině studentům i celému regionu? To vše a mnohem více se dozvíte při poslechu další epizody podcastu Polytechnicast s doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D.

více

25. 05. 2021

Doc. Zdeněk Horák: Nadaní studenti už nemusí kvůli titulu inženýra opouštět region

Čerství bakaláři i ti, kteří již působí v technických oborech delší dobu, mají nyní jedinečnou příležitost získat titul inženýra přímo na Vysočině. Vysoká škola polytechnická Jihlava totiž otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Přečtěte si rozhovor s vedoucím Katedry technických studií VŠPJ a garantem nového programu doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D., v němž vám prozradí více o možnostech, které nový program nabízí.

více

21. 05. 2021

Na VŠPJ lze nově získat inženýrský titul. Otevírá se navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Vysoká škola polytechnická Jihlava otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Díky tomuto ryze praktickému, profesně orientovanému programu je možné poprvé získat inženýrský titul přímo v Kraji Vysočina, a to v prezenční i kombinované formě studia. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení mohou zájemci o studium podávat elektronicky do 22. června 2021

více

21. 05. 2021

Lékaři hovořili online o poruchách pánevní statiky

Ve čtvrtek 20. května 2021 se uskutečnila 15. jihlavská konference: „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“. Tuto celostátní akci uspořádala Jihlavská medicínská akademie ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Jihlava a Katedrou zdravotnických studií VŠPJ. Ve čtvrtek 20. května 2021 se uskutečnila 15. jihlavská konference: „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“. Z důvodu aktuální epidemické situace proběhla konference online.

více

19. 05. 2021

POLYTECHNICAST #5: MARTINA HRABALOVÁ: Předsudky máme všichni, i když si to málokdo připustí

V pořadí pátá epizoda podcastu Polytechnicast přináší další pokračování série rozhovorů se studenty bakalářských studijní programů a oborů VŠPJ. Do nahrávacího studia tentokrát zavítala Martina Hrabalová, studentka prvního ročníku kombinované formy studia oboru Zdravotně sociální pracovník na Katedře sociální práce VŠPJ, která pracuje jako terénní pracovnice programu SOVY, jenž se snaží předcházet sociálnímu vyloučení rodin i jednotlivců.

více

18. 05. 2021

Studenti programu Cestovní ruch uspěli v mezinárodní soutěži

Soutěžní tým složený ze studentů bakalářského studijního programu Cestovní ruch se ve dnech 11. až 13. května zúčastnil on-line soutěže International Student Competition on Place Branding organizované University of Macerata v Itálii. V konkurenci devíti týmů z Itálie, Belgie, Polska a Maďarska se Anežka Dostálová, Dominika Miškovičová, Vojtěch Novák a Viktorie Vašková umístili na druhém místě v hodnocení lektorů a z části soutěže, která se týkala sociálních médií, si dokonce odnesli vítězství.

více

archiv aktualit

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá