Na VŠPJ končí projekt Elektronicko-biomedicínská kooperace (El-Bik)

Nosným pilířem projektu byla spolupráce VŠPJ a Fachhochschule Technikum Wien na řešení společných vědecko-výzkumných úkolů zaměřených na biomedicínské inženýrství, elektroniku, zpracování signálů a akustiku, a také spolupráce při výuce a vzdělávání studentů. Nejviditelnějšími výstupy projektu jsou například vybavené experimentální laboratoře na VŠPJ, odborné a vědecké publikace nebo řada obhájených bakalářských prací. Důležitým výsledkem projektu je ale zejména navázaná spolupráce mezi VŠPJ a FHTW, která má naději se dále rozvíjet ve formě společných aktivit jak na poli pedagogiky, tak v oblasti výzkumu. Významným společně řešeným úkolem byl vývoj elektromechanického modelu plic, který je navrhován jako alternativa k experimentům na zvířatech při výzkumu plicní ventilace. Na vývoji modelu spolupracovali kromě akademických pracovníků a studentů též externí odborníci a firmy.

Informace o projektu naleznete na webových stránkách projektu www.elbik.eu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá