VŠPJ zahájila přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Zájemci o bakalářské studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava mohou od 4. ledna 2021 podávat přihlášky do přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022.

Podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je možné do 12. května 2021. Nejpozději do dne uzávěrky přihlášek je také nutné uhradit poplatek za přijímací řízení, který činí 650 Kč. Přihláška se podává elektronicky na www.vspj.cz/eprihlaska.

Do technických (Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikované strojírenství) ani ekonomických (Cestovní ruch, Finance a řízení) studijních programů není nutné skládat přijímací zkoušku. Zájemci o studium budou přijati na základě úspěšně vykonané maturity.  Zdravotnické obory – Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotně sociální pracovník – vyžadují vedle maturity i složení přijímací zkoušky. Ta se skládá z testu odborných znalostí a obecných studijních předpokladů a ústního pohovoru. Ten má za úkol ověřit také motivaci uchazeče ke studiu. Termíny konání 1. kola zkoušek na zdravotnické obory jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.

Zájemci o studijní obor Porodní asistentka mohou pro nadcházející akademický rok podávat přihlášky pouze na prezenční formu studia. Všechny ostatní programy a obory je možné studovat prezenčně i kombinovaně. Pro přijetí do kombinované formy studia oboru Všeobecná sestra je třeba doložit odpovídající praxi v délce nejméně dvou let.

Na VŠPJ nyní studuje bezmála 2200 studentů, což je přibližně stejně jako v minulém akademickém roce. Více než polovinu z celkového počtu tvoří studenti prvních ročníků. Od roku 2004, kdy byla jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina založena, ji úspěšně zakončilo již více než 5000 absolventů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá