Prezenční výuka se začíná uvolňovat

Na základě usnesení vlády ČR č. 1198 a č. 1199 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 44), kterým je s účinností od 25. listopadu 2020:

 • udělena výjimka z RR č. 40 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujích případech:
  • zkoušky (semestrální, státní závěrečné, přijímací) za přítomnosti max. 10 osob
  • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
  • laboratorní a experimentální výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
  • individuální konzultace
 • povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
 • provoz knihovny i nadále umožněn formou rezervačního systému a e-výpůjčky
 • vstup studentů povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
  • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
  • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
  • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
  • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min

Ostatní výuka probíhá distančně, vstup veřejnosti do budovy školy je i nadále zakázán.

Aktuální stupeň opatření: https://www.vspj.cz/skola/obecne-informace/covid-19

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá