Blíží se volby do Akademického senátu VŠPJ

Vysoké školy jsou demokratické instituce a jejich nejvyšším samosprávným orgánem je akademický senát. Volby do Akademického senátu VŠPJ na volební období od 13. 12. 2020 do 12. 12. 2023 proběhnou 24. a 25. 11. 2020. Podat přihlášku je možné do čtvrtka 12. 11. do 14:00 hod. na podatelnu VŠPJ. Kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději 16. 11. 2020. Nově zvolený Akademický senát VŠPJ se pak poprvé sejde ve středu 16. prosince 2020

V současnosti zájmy studentů zastupují ve studentské komoře 4 aktivní studenti napříč studijními obory a programy, kteří se aktivně zapojují do záležitostí spojených s výukou a rozvojem vysoké školy. Dobré fungování vysoké školy se odvíjí od toho, jak velký zájem o její fungování projevují představitelé akademické obce – zvláště důležitý je pak zájem studentů. Je proto velmi důležité, aby studenti chodili k volbám do AS, kandidovali do senátu a po volbách se pak zajímali o to, jak jejich zástupci v AS pracují, byli s nimi v kontaktu a dodávali jim podněty pro jejich práci.

Členové AS

Členy akademického senátu může volit ze svých řad kterýkoli člen akademické obce, tedy student nebo akademický pracovník. Tento samosprávný orgán se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů. Studenti si volí zástupce do studentské komory senátu, akademičtí pracovníci do komory akademické. Akademický senát VŠPJ je složen z 5 studentů a 10 akademických pracovníků. Senátoři jsou voleni na tříleté volební období. Akademický senát si volí svého předsedu a dva místopředsedy – jednoho ze studentské a druhého z akademické komory. Zasedání AS jsou veřejná, to znamená, že kterýkoli člen akademické obce je na zasedání vítán.

Pravomoci a povinnosti AS VŠPJ

·         na návrh rektora rozhoduje o zřízení pracovišť, schvaluje členy akademické rady a vybrané strategické dokumenty, vědecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy

·         schvaluje rozpočet a hospodaření vysoké školy

·         volí rektora

·         slouží jako fórum, kde se setkávají studenti s pedagogy a společně mohou probírat záležitosti, které jednu ze stran trápí, i když jsou mimo hlavní úkoly senátu

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá