Výběrové řízení (Katedra ekonomických studií)

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

Katedra ekonomických studií

  • Docent, odborný asistent či asistent pro výuku předmětů:
    • Management kvality
    • Management jakosti výrobků a služeb
    • Průmyslová logistika
    • Projektové řízení

Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské magisterské v oboru, zahájené doktorské studium výhodou (asistent), doktorské vzdělání (odborný asistent), habilitace v oboru management/logistika či příbuzných oborech (docent)
Informace poskytne: vedoucí Katedry ekonomických studií Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
(martina.kuncova@vspj.cz)

Výhodou je vyšší než minimální požadované vzdělání, praxe v oboru, zkušenosti s výukou na VŠ, jazykové znalosti, praxe ve vedení výuky v angličtině.
Předpokládá se odpovídající publikační a další tvůrčí činnost v oboru.
Nástup a výše úvazku dle dohody.
Mzdové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem VŠPJ.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:
– písemná přihláška
– motivační dopis
– strukturovaný životopis*
– kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu*

*akademičtí pracovníci VŠPJ nemusí dokládat, pokud jsou aktuální verze těchto dokumentů v jejich osobní složce
na personálním oddělení VŠPJ.

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení, tj. do 2. 8. 2020 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v tištěné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá