Informace o zmírnění restriktivních opatření na VŠPJ

 

Vzhledem k vývoji epidemie v České republice byly prostřednictvím mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) ze dne 15. dubna 2020 s účinností od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a zároveň byla mimořádným opatřením (č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN) ze stejného dne a se stejnou účinností nově definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat v rámci České republiky za účelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na vysoké škole, pro které byly výjimky opatřením stanoveny.

 

Zákaz osobní přítomnosti studentů se tedy nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia v těchto případech:

  • konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • klinická a praktická výuce a praxe.

 

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá