Opatření rektora v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19

S účinností od 11. března 2020 platí zákaz přítomnosti všech studentů v prostorách VŠPJ.

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě přistoupila Bezpečnostní rada státu k dalším mimořádným opatřením a s účinností od 18.00 hod. dne 10. března 2020 zakazuje divadelní, hudební, filmová a umělecká představení a sportovní a náboženské akce s účastí nad 100 osob.

Dále s účinností od 11. března 2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem přistoupil rektor VŠPJ prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., od 11. března 2020 do odvolání k těmto opatřením:

  1. Zákaz vstupu studentů do prostor VŠPJ.
  2. Současně rozhodl preventivně zrušit veškeré plánované akce v prostorách školy.
  3. Zároveň se omezuje provoz školy od 7:00 - 15:00 hod.
  4. Pozastavuje se konání všech kurzů celoživotního vzdělávání a kurzů U3V a to jak v budově VŠPJ v Jihlavě, tak i na dalších odloučených pracovištích ve Velkém Meziříčí, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a v Třebíči.

Nadále platí rozhodnutí KHS KV k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie pro VŠPJ zde dne 28. února 2020 č.j. KHSV/04563/2020/JI/EPID a všichni zaměstnanci a studenti jsou povinni se jím řídit. 

Tato opatření platí až do odvolání.

 

(Klikněte pro zvětšení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá