10. 03. 2020

Opatření rektora v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19

S účinností od 11. března 2020 platí zákaz přítomnosti všech studentů v prostorách VŠPJ.

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě přistoupila Bezpečnostní rada státu k dalším mimořádným opatřením a s účinností od 18.00 hod. dne 10. března 2020 zakazuje divadelní, hudební, filmová a umělecká představení a sportovní a náboženské akce s účastí nad 100 osob.

Dále s účinností od 11. března 2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem přistoupil rektor VŠPJ prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., od 11. března 2020 do odvolání k těmto opatřením:

  1. Zákaz vstupu studentů do prostor VŠPJ.
  2. Současně rozhodl preventivně zrušit veškeré plánované akce v prostorách školy.
  3. Zároveň se omezuje provoz školy od 7:00 - 15:00 hod.
  4. Pozastavuje se konání všech kurzů celoživotního vzdělávání a kurzů U3V a to jak v budově VŠPJ v Jihlavě, tak i na dalších odloučených pracovištích ve Velkém Meziříčí, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a v Třebíči.

Nadále platí rozhodnutí KHS KV k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie pro VŠPJ zde dne 28. února 2020 č.j. KHSV/04563/2020/JI/EPID a všichni zaměstnanci a studenti jsou povinni se jím řídit. 

Tato opatření platí až do odvolání.

 

Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality

(Klikněte pro zvětšení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá