Zrušení 6. reprezentačního plesu VŠPJ, IBW a IW

Dne 28. 2. 2020 vydala Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie, č. j. KHSV/04563/2020/JI/EPID/Ble. Tímto rozhodnutím byla uložena Vysoké škole polytechnické Jihlava povinnost plnit v rozhodnutí uvedená mimořádná opatření, viz příloha

Dále dne 7. 3. 2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2, č. j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, viz příloha.

Aby mohly být plněny uložené povinnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava, rozhodl rektor VŠPJ o zrušení konání 6. reprezentačního plesu VŠPJ dne 20. 3. 2020.

Dále s účinností od 10. 3. do 22. 5. 2020 nebudou umožněny plánované zahraniční pracovní cesty zaměstnanců VŠPJ, mimo cesty nezbytně nutné.

Ve stejném období se dále ruší plánované výjezdy studentů na IBW a IW. Uskutečnění zahraničních výjezdů studentů i akademických pracovníků v dalším období je možné.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá