Akreditován nový studijní obor "Zdravotně sociální pracovník"

Vysoká škola polytechnická Jihlava obdržela v těchto dnech rozhodnutí ministerstva školství o akreditaci nového studijního programu „Zdravotně sociální péče“, v rámci kterého budou moci zájemci studovat nový obor „Zdravotně sociální pracovník“. Jedná se o bakalářský studijní obor, kdy standardní délka studia je stanovena na 3 roky a forma studia prezenční (denní). Vysoká škola polytechnická Jihlava již tedy může uchazečům o vysokoškolské vzdělání nabídnout pět akreditovaných bakalářských studijních programů s celkem sedmi obory.

„Samozřejmě jsme velice rádi, že nám byl nový obor akreditován a považujeme za velký úspěch, že se nám podařilo rozšířit nabídku oborů v době, kdy je obecnou tendencí spíše snižování počtu akreditovaných oborů. V současné době jsme pátou vysokou školou v České republice, která nabízí takto specificky zaměřenou kombinaci zdravotní a sociální práce. Zdravotnickou část již máme na naší škole plně rozvinutou, v oblasti sociální práce vycházíme i ze zkušeností SVOŠS Jihlava, se kterou velmi úzce spolupracujeme,“ říká rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Jakub Novotný. „Jsme rádi, že můžeme nabídnout zájemcům nejen z Kraje Vysočina vzdělávání v  oboru, u něhož se dá předpokládat jeho vzrůstající význam.“

Absolventi tohoto bakalářského studia mohou své kompetence uplatnit především na pozicích sociálních pracovníků a zdravotně sociálních pracovníků zejména v organizacích jako jsou léčebny dlouhodobě nemocných, zařízení hospicové péče, psychiatrické léčebny, denní stacionáře, agentury domácí péče, vzdělávací instituce, kojenecké ústavy, pobytová zařízení pro seniory, ústavy sociální péče, odbory sociálních věcí či úřady práce. Vzhledem k demografickému vývoji, s ohledem na stárnutí populace, lze předpokládat, že poptávka po zdravotně sociálních pracovnících bude narůstat a uplatnitelnost absolventů tohoto oboru bude uspokojivá.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá