Veřejná diskuse - Česko! A jak dál?

Univerzita Karlova pořádá s podporou VŠPJ dne 4. 6. 2019 v Dělnickém domě Jihlava veřejnou diskusi na téma:

  • Jaký je aktuální stav sucha v České republice?
  • Jaké škody sucho způsobuje? 
  • Co je potřeba proti suchu dělat?

Diskutovat budou:  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy

                            Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí

                            prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK

                            RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy

                           členové užšího vedení VŠPJ v čele s panem rektorem prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D. a další.

 

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy ČR. Do debaty zapojuje UK špičkové vědce a odborníky z vysokých škol, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Cílem je formulovat a inicovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Diskuse v regionech jsou zdarma a plně otevřeny veřejnosti.

"Dalším tématem projektu Česko! A jak dál? je SUCHO. Jde o velmi vážný problém pro celou naši společnost. Věřím, že veřejná diskuse, do které se 4. června v Jihlavě zapojí špičkoví vědci, odborníci, zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, lidé z praxe a především veřejnost přispěje k formulování dalších možných opatření, jak tento problém zvládnout. Jsem velmi rád, že na přípravě diskuse spolupracuje Univerzita Karlova společně s Vysokou školou polytechnickou Jihlava a přál bych si, aby o suchu přišlo debatovat co nejvíce občanů," uvedl prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá