Přes tisíc nových studentů v Jihlavě

Vysoká škola polytechnická Jihlava přivítala do prvních ročníků se začátkem zimního semestru akademického roku 2012/2013 celkem 1 119 nových studentů. Ke studiu se do nabízených bakalářských studijních programů hlásilo přes 3 000 zájemců o studium. „Největší počet přihlášek ke studiu bylo podáno jako již každoročně do ekonomicky zaměřených bakalářských studijních oborů, naopak nejméně zájemců o studium podalo přihlášky do technicky zaměřených oborů“, říká Eva Lajtkepová, prorektorka pro studium. Zimní semestr začal na Vysoké škole polytechnické Jihlava v pondělí 24. září, kdy k vysokoškolskému studiu v krajském městě nastoupilo přes 2 900 studentů.

„Rozdílem oproti loňskému zimnímu semestru je nižší podíl studentů v prezenční formě studia. Zatímco v zimním semestru minulého akademického roku činil podíl studentů, kteří navštěvovali prezenční studium téměř 73 % a zbývající část tvořili studenti kombinované formy studia, v letošním zimním semestru studuje v prezenční formě 70 % všech studentů VŠPJ. Došlo tedy ke zvýšení podílu studentů, kteří si své vzdělání doplňují především při zaměstnání a do výuky docházejí v sobotu“, dále dodává Eva Lajtkepová. „Téměř 79 % všech studentů navštěvuje ekonomicky zaměřené bakalářské obory, 13,5 % studentů se vzdělává ve zdravotnicky zaměřených oborech a 7,5 % v technicky zaměřených studijních oborech.“

Jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina v zimním semestru hostí také šestnáct zahraničních studentů, kteří přijeli na Vysokou školu polytechnickou Jihlava studovat odborné předměty vyučované v cizích jazycích. Jak uvedlo mezinárodní oddělení VŠPJ, nejvíce studentů pochází z Litvy, dále přijeli na výměnný pobyt také studenti z Portugalska, Slovinska a Španělska. Také osmnáct studentů z jihlavské polytechniky se rozhodlo strávit zimní semestr studiem na zahraniční vysoké škole. Studenti VŠPJ vycestovali v rámci programu Erasmus do Španělska, Litvy, Lotyšska, Portugalska, Finska, Rakouska, Slovinska a na Slovensko. Na pracovní stáž se vydali studenti VŠPJ do Velké Británie a do Rakouska.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá