Umělá inteligence: Co můžeme čekat od robotů?

V úterý 4. prosince se na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě konala přednáška Mileny Jabůrkové a Jiřího Holoubka, odborníků ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, zaměřená na téma robotizace, umělá inteligence a Průmysl 4.0 s názvem „Umělá inteligence: Co můžeme čekat od robotů?“

Přednášející seznámili posluchače s konceptem Průmyslu 4.0 v České republice, osvětlili potřebu jeho implementace, zmínili její překážky i přetrvávající problémy po 3 letech osvěty v ČR. Objasnili zásadní rozdíly v pojmech, které se často mylně zaměňují (například rozšířená realita vs. virtuální realita, data vs. informace a digitální dvojče vs. virtuální zobrazení). Vyjasnili také časté dezinterpretace Průmyslu 4.0. Posluchači se zajímali mimo technických otázek například o otázku možného narušení ekonomického koloběhu v případě, že by byli lidé nahrazeni roboty.

A co tedy můžeme čekat od robotů? Máme se bát, že nás nahradí? Nikoliv tak, jak se někteří domnívají. Roboty budou obsazena volná a nová pracovní místa. Umělá inteligence bude dále rozvíjena a bude s lidmi spolupracovat. To se již děje, jen je to někdy tak samozřejmé, že nás to nemusí napadnout. Příkladem mohou být automatické pilotní systémy v letadlech, které usnadňují pilotům práci.

O přednášejících: Milena Jabůrková je viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR a členka představenstva společnosti IBM pro Střední Evropu. Jiří Holoubek je člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezident Elektrotechnické asociace České republiky a zakladatel firmy Elcom, a. s.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá