Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální práci

  • Datum konání: 02. 12. 2015
  • VŠPJ

Dne 2.12. 2015 se na VŠPJ bude konat konference pořádaná Katedrou sociální práce. Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol a odborníků z praxe. Hlavním tématem diskuse bude propojování výuky na institucích terciálního vzdělávání a požadavků praxe. Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN a vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopise Logos Polytechnikos, který je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.


Témata konference:
• Vzdělávání ve zdravotně-sociální práci
• Výzkum ve zdravotně-sociální práci
• Kompetence zdravotně-sociálních pracovníků
• Standardy kvality sociálních služeb
• Příklady dobré praxe
• Model odborné praxe studenta oboru ZSP

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá