nadcházející

Získejte titul Ing. poprvé na Vysočině - Live stream s doc. Zdeňkem Horákem

on-line na Facebooku a YouTube

Čerství bakaláři i ti, kteří již působí v technických oborech delší dobu, mají nyní vůbec poprvé příležitost získat titul Ing. přímo na Vysočině. Vysoká škola polytechnická Jihlava totiž otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Zajímá vás, jaké uplatnění naleznou absolventi programu? Chcete vědět, jakým způsobem bude do výuky zapojena unikátní výuková továrna simulující výrobní procesy Průmyslu 4.0? A které firmy působící v průmyslu a strojírenství se již nyní perou o to, aby u nich budoucí studenti nového programu mohli absolvovat praxi? To vše a mnohem více se dozvíte během live streamu s vedoucím Katedry technických studií VŠPJ a garantem nového programu doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D.

Detail akce

Zasedání Akademického senátu VŠPJ

Výukové centrum VŠPJ

Ve středu 16. června 2021 od 14.00 hodin se ve Výukovém centru VŠPJ uskuteční řádné zasedání Akademického senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava.


9. jihlavská mezinárodní konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Psychologie a psychiatrie v porodnictví“

Posluchárna VŠPJ

Akci pořádají:
Jihlavská medicínská akademie
Gynekologicko–porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
Slovenská sexuologická společnost
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Detail akce

Tvorba rozvrhu pro studenty prvních ročníků

Výukové centrum VŠPJ

Zorientovat se ve studijním plánu, vybrat si z široké nabídky předmětů a následně sestavit rozvrh – to vše může být velmi náročné, zvláště pro prváky, kteří se v prostředí vysoké školy teprve rozkoukávají. Naštěstí na to ale nemusíte být sami. Přijďte si sestavit rozvrh společně! Kdy a kde? 14. září od 10:30 ve výukovém centru VŠPJ.

Detail akce

Konference Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad u seniorů

VŠPJ

Konference je zaměřena na sluchové vady seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. V jejím rámci budou představeny výstupy projektu „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad
u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“, zejména mobilní aplikace k orientačnímu posouzení existence vady sluchu a Metodika individuálního plánování péče o seniory se sluchovou vadou.

Detail akce

Noc vědců

VŠPJ

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. VŠPJ se v letošním roce poprvé zapojí do této celostátní akce, která se v České republice koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.
Pro děti i dospělé - vstup zdarma


HUMANITAS 2021

Aula VŠPJ

Katedra sociální práce VŠPJ Vás zve na konferenci HUMANITAS 2021.

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích. Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

 

 

 

Detail akce

25. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Výukové centrum VŠPJ
26. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je největší festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Festival probíhá tradičně koncem října v Jihlavě v České republice, v roce 2021 proběhne ve dnech 26. - 31. října jeho 25. ročník. 


Mezinárodní vědecká konference Konkurence/Competition - 13. ročník

VŠPJ
11. 11. 2021 - 12. 11. 2021

Cílem třináctého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence organizované Vysokou školou polytechnickou Jihlava je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata konkurenční výhody, konkurenčního postavení regionů, konkurenceschopnosti a lidských zdrojů a dalších teoretických a praktických aspektů konkurence.  

Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science.

Detail akce

archiv akcí »

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá