nadcházející

Výstava na stromech - Život v bavlně

park VŠPJ
02. 10. 2021 - 09. 10. 2021

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letos na téma pěstování bavlny

Bavlna patří mezi nejdůležitější textilní suroviny. Pěstuje se v subtropickém pásmu v 80 zemích světa, nejvýznamnějšími producenty jsou Indie, Čína a Spojené státy americké. Způsob pěstování bavlny i celý svět oblékání a módy potřebuje změnu. Stojí totiž na drancování přírody a zneužívání pěstitelů bavlny i zaměstnanců textilních továren.

Prostřednictvím fotografií od lidí napojených na Fairtrade můžete nahlédnout do života pěstitelů bavlny a společně s námi se zamyslet nad možnostmi udržitelnější produkce. Bez plýtvání vodou, bez genetické modifikace bavlníků, s minimem pesticidů, bez dětské práce, s lepšími výkupními cenami a šetrnějším přístupem k životnímu prostředí. 


Workshop projektu katedry cestovního ruchu "Připravenost památek na německy mluvící klientelu"

Zasedací místnost vedle auly

Závěrečný workshop, kterým bude zakončen projekt FMP Interreg katedry cestovního ruchu "Připravenost památek na německy mluvící klientelu".

Více zde: https://kcr.vspj.cz/uvod/projekty/operacni-programy-eu/aktualni.


Putovní výstava "Připravenost památek na německy mluvící klientelu"

Prostor před historickou aulou
11. 10. 2021 - 12. 11. 2021

Putovní výstava posterů je jedním z výstupů mezinárodního projektu FMP Interreg katedry cestovního ruchu "Připravenost památek na německy mluvící klientelu".

Více zde: https://kcr.vspj.cz/uvod/projekty/operacni-programy-eu/aktualni.


HUMANITAS 2021

Aula VŠPJ

Katedra sociální práce VŠPJ Vás zve na konferenci HUMANITAS 2021.

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích. Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

 

 

 

Detail akce

25. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Výukové centrum VŠPJ
26. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je největší festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Festival probíhá tradičně koncem října v Jihlavě v České republice, v roce 2021 proběhne ve dnech 26. - 31. října jeho 25. ročník. 


Týden AV ČR

ONLINE
01. 11. 2021 - 07. 11. 2021

Jednadvacátý ročník největšího vědeckého festivalu proběhne letos v novém kabátě a s novým názvem - Týden Akademie věd ČR. To nejzásadnější a nejaktuálnější ze světa vědy se dozvíte formou přednášek, výstav a workshopů.

VŠPJ se poprvé účastní festivalu v roli vědeckého partnera - návštěvníkům nabídne dvě online přednášky Katedry sociální práce VŠPJ, které bude možné zhlédnout po celou dobu trvání festivalu.

  • Odkaz stále živý: Co se můžeme naučit ze sociální práce v terezínském ghettu?
    (Dr. Martina Černá, Bc. Olga Klepáčková)

    Terezín byl místo jako žádné jiné v tehdejší Evropě. Toto modelové ghetto se vymykalo nejen svojí rolí v nacistické propagandě, ale také způsobem fungování, které umožnilo i ojedinělý systém sociální péče především o děti, seniory či nemocné. Sociální práce v terezínském ghettu nepřináší jen svědectví o naplňování hodnot tohoto oboru na pozadí tragické historické události, ale je také mozaikou příběhů odvahy, resilience, síly, kreativity a lidskosti.

  • Praktické aspekty v péči o seniory se sluchovou vadou
    (MUDr. Olga Bendová)
    Problematika sluchových vad u seniorů, které ve svém důsledku vedou ke zhoršení komunikace a kognitivních funkcí, je v České republice okrajovým tématem. Chybí systémové řešení, které by zohledňovalo celý proces kompenzace sluchových vad u této cílové skupiny, od screeningu až po odpovídající péči na úrovni foniatrické, ošetřovatelské i sociální (odborné vyšetření, nastavení kompenzačních pomůcek a sluchadel, individuální plánování zdravotně-sociální péče). Přednáška seznámí posluchače s klíčovými informacemi k tématu sluchových vad u seniorů, poskytne informace o výsledcích výzkumu a na příkladech dobré praxe ukáže pilotně ověřené postupy pro zlepšení stávající situace.

Kompletní informace o programu najdete na www.tydenavcr.cz.


Veletrh pracovních příležitostí JOBStart

Výukové centrum VŠPJ
02. 11. 2021 - 04. 11. 2021

V letošním roce se můžete těšit na 10. ročník veletrhu pracovních příležitostí JOBStart, který je pořádán pro studenty, absolventy a zaměstnavatele zejména z Kraje Vysočina.

 

Detail akce

Mezinárodní vědecká konference Konkurence/Competition - 13. ročník

VŠPJ
11. 11. 2021 - 12. 11. 2021

Cílem třináctého ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence organizované Vysokou školou polytechnickou Jihlava je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata konkurenční výhody, konkurenčního postavení regionů, konkurenceschopnosti a lidských zdrojů a dalších teoretických a praktických aspektů konkurence.  

Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, který bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science.

Detail akce

archiv akcí »

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá