Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Mgr. Andrea Ondráčková
Jméno a příjmení Mgr. Andrea Ondráčková
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Poradenské a kariérní centrum VŠPJ
Telefon +420 567 141 245
E-mail andrea.ondrackova@vspj.cz
Místnost 2N008

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je přispět ke slaďování a sjednocování přístupů jednotlivých veřejných vysokých škol při zjišťování zpětné vazby od domácích i zahraničních absolventů tak, aby případně bylo možné výsledky těchto průzkumů společně vyhodnocovat. Výstupem projektu bude návrh na metodologii pro získávání zpětné vazby od absolventů a studentů českých veřejných vysokých škol, kteří úspěšně zakončili svá studia. V rámci projektu předpokládáme spolupráci s pracovníky MŠMT, kteří pracují na přípravě systému sledování uplatnitelnosti absolventů v ČR (European Graduate Tracking). V rámci předkládaného projektu proběhnou dvě společná setkání zástupců jednotlivých univerzit – úvodní koordinační setkání aktérů projektu a závěrečná konference, kde budou prezentovány výstupy projektu. Proběhnou také dvě pracovní setkání formou skupinových diskusí, kde budou podrobně probrány možnosti sběru zpětné vazby od absolventů.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Ondráčková

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá