Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Simona Činčalová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 211
E-mail simona.cincalova@vspj.cz
Místnost 3N074

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
12:15 - 13:45 KH probíhají po předchozí dohodě e-mailem.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Činčalová, S., & Hedija, V. (2020). Firm characteristics and corporate social responsibility: The case of Czech transportation and storage industry. Sustainability, 12(5), nestrankovano. doi: 10.3390/su12051992

Článek v databázi SCOPUS

2021

Činčalová, S., & Černá, M. (2021). Volunteering of Czech College Students – Experience and Motivation. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 14(2), 79-88. doi: 10.7160/eriesj.2021.140202

2020

Činčalová, S. (2020). Inequalities in social responsibility across europe focused on work-life balance. Quality - Access to Success, 174(21), 142-146.

2019

Suchánek, P., Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 47(03/2019), 115-125.
Buchovetchi, O., Slucarius, G., & Činčalová, S. (2019). Generation Z – Key factor for organizational innovation. Quality - Access to Success, 20(3/2019), 25-30.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Činčalová, S. (2018). Komparace tradičních a moderních nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti podniku. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2018(3), 64-75.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2019

Činčalová, S., Jánský, J., & Palát, M. (2019). Assessment of the Construction Sector in the Czech Republic Based on Selected Indicators of Corporate Social Responsibility. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (389-396). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd.
Činčalová, S., & Suchánek, P. (2019). Analysis of Common Features of Countries Based on the Global Real Estate Transparency Index. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (17-24). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2021

Jánský, J., & Činčalová, S. (2021). Analýza stavebních podniků v krizových letech po roce 2008. In Sborník z konference Trendy v podnikání 2020 (1-8). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Velinov, E., & Činčalová, S. (2021). Corporate Social Responsibility and Internationalization of Czech Transport Enterprises. In Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2021 (842-848). Hradec Králové: University of Hradec Králové.

2020

Činčalová, S., & Jánský, J. (2020). Hodnocení finančního zdraví stavebních firem s využitím Altmanova Z´´score. In Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (39-47). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Vrbová, P., Činčalová, S., & Kampf, R. (2020). Quantification of Consigned Inventory in Relation to the Czech Republic. In LOGI 2019 - Horizons of Autonomous Mobility in Europe (115-120). Česká republika: Transportation Research Procedia. doi: 10.1016/j.trpro.2020.02.017
Chalupová, M., Voráček, J., & Činčalová, S. (2020). Anti-terrorism policy for international students' mobility: a conceptual model. In 15th International Forum on Knowledge Asset Dynamics PROCEEDINGS (85-99). Matera: University of Basilicata, Matera.
Lízalová, L., & Činčalová, S. (2020). Potenciál zvyšování finanční gramotnosti studentů. In Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION (215-222). College of Polytechnics Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Činčalová, S. (2020). Corporate Social Responsibility in COVID-19 Times – From Work-Life Balance to Work-Life Blend. In Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (1170-1174). Norristown: International Business Information Management Association IBIMA.
Činčalová, S., & Jánský, J. (2020). Evaluation of Financial Health of Czech Construction Companies Using Prediction Models. In 63rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – "Building Resilient Society" (111-119). Zagreb, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency.

2019

Činčalová, S., & Jánský, J. (2019). Differences Between Companies by Size in Access to Financing. In Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2019 (118-127). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. doi: 10.18267/pr.2019.dvo.2316.0
Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). How is Corporate Social Responsibility Meant: Analysis of 100 Definitions. In Hradec Economic Days 2019 (112-120). Hradec Králové: University of Hradec Králové.
Činčalová, S. (2019). Possible Causes of Gender Employment Gap in European Countries. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019 (10-18). Technical University of Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Economics.
Jánský, J., Činčalová, S., Dočekalová, M., & Palát, M. (2019). Ekonomicko-statistická analýza odvětví stavebnictví. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Konkurence (154-163). VŠP Jihlava: VŠP Jihlava.

Ostatní články ve sbornících

2021

Činčalová, S., Chalupová, M., Voráček, J., Tolksdorf, N., & Kotoučková, H. (2021). National Performance and Global Dynamics: A Unifying Knowledge-Based Approach. In 16th International Forum on Knowledge Asset Dynamics Proceedings (835-857). Itálie: IFKAD 2021.

Odborná kniha

2020

Činčalová, S. (2020). Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách se zaměřením na odvětví Doprava a skladování. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o.

Ostatní knihy a učební texty

2020

Činčalová, S. (2020). 5.2 Corporate Social Responsibility: Humans vs Robots. Moskva: Publishing house "Scientific Consultant".

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2020

Dostál, J., Tošner, J., Černá, M., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., Renata, S., Smrčka, F., & Musil, M. (2020). Ekonomická hodnota dobrovolnictví v teorii a praxi: souhrnná výzkumná zpráva projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2020

Dostál, J., Černá, M., & Činčalová, S. (2020). Česko s dobrovolnictvím počítá. Závěrečná konference projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.

2019

Fiala, R., Kuncová, M., Slabá, M., Činčalová, S., & Rojík, S. (2019). 11. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Ostatní výsledky

2020

Smrčka, F., Musil, M., Dostál, J., Černá, M., Tošner, J., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., & Renata, S. (2020). Aplikace Dobrometr.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá