Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 243
Mobilní telefon 724468978
E-mail lucie.zarybnicka@vspj.cz
Místnost 1P035

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
07:45 - 08:45

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2021

Zárybnická, L., Mácová, P., Machová, D., Rychlý, J., & Viani, A. (2021). The effect of 3D structure design on fire behaviour of PET-G containing aluminum hypophosphite and melamine cyanurate. Journal of Applied Polymer Science, 138(12), 1-9. doi: 10.1002/app.20201750

2020

Zárybnická, L., Dvořák, K., Dostálová, Z., & Vojáčková, H. (2020). Study of Different Printing Design Type Polymer Samples Prepared by Additive Manufacturing. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 64(2), 255-264. doi: 10.3311/PPch.13991
Bačovská, R., Alberti, M., Příhoda, J., Vořáč, Z., & Zárybnická, L. (2020). Synthesis and Application of Additives based on Trifluoroethoxy-cyclo-phosphazene into Polymer Nanofibers. Tetrahedron, 76(13), 130999. doi: 10.1016/j.tet.2020.130999
Zárybnická, L., Machová, D., & Dvořák, K. (2020). Effect of copper or carbon fiber addition to the 3D printing of polylactid samples. Materials Testing, 62(7), 727-732. doi: 10.3139/120.111543
Zárybnická, L., & Stránská, E. (2020). Study of effect of two sulfonating agents on electrochemical properties of surface‐modified polyethersulfone membrane. Journal of Applied Polymer Science, 37(21), 1-9. doi: 10.1002/app.48826
Horák, Z., Dvořák, K., Zárybnická, L., Vojáčková, H., Dvořáková, J., & Vilímek, M. (2020). Experimental Measurements of Mechanical Properties of PUR Foam Used for Testing Medical Devices and Instruments Depending on Temperature, Density and Strain Rate. Materials, 13(20), 4560. doi: 10.3390/ma13204560
Zárybnická, L., & Stránská, E. (2020). Preparation of cation exchange filament for 3D membrane print. Rapid Prototyping Journal, 26(8), 1435-1445. doi: 10.1108/RPJ-03-2019-0082

2018

Zárybnická, L., & Stránská, E. (2018). Verification Stability of Anion-Exchange Membrane with Surface Modification with Application in Electrodialysis Process. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, neuveden(2019), 51-56. doi: 10.3311/PPch.11522

2017

Zárybnická, L., Bačovská, R., Nádvorníková, Z., Almonasy, N., & Syrový, T. (2017). Application of Fluorescent Label in Polymer Nanofibers. Advances in Materials Science and Engineering, 2017(7583245), 1-6. doi: 10.1155/2017/7583245

Článek v databázi SCOPUS

2021

Zárybnická, L., Stránská, E., & Machová, D. (2021). The effect of crosslinking polymer layer on the electrochemical properties of cation exchange membrane.. Materials Research Innovations, 25(1), 16-22. doi: 10.1080/14328917.2020.1725337

2019

Dvořák, K., Zárybnická, L., & Dvořáková, J. (2019). Quality Parameters of 3D Print Products by the DMLS Method. Manufacturing Technology, 19(2), 209-215. doi: 10.21062/ujep/271.2019/a/1213-2489/MT/19/2/209

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Zárybnická, L., & Dvořák, K. (2017). Optimalization of Parameters for 3D Print For Acrylonitrile - Butadiene - Styrene by Fused Deposition Modelling. International Research Journal of Engineering and Technology, 4(8), 1056-1058.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2017

Zárybnická, L., Machotová, J., & Stránská, E. (2017). The preparation of anion-exchange membrane. In Waste Forum (141-144). Praha: Waste Forum.

Ostatní články ve sbornících

2017

Zárybnická, L., Stránská, E., & Machotová, J. (2017). Příprava anion-výměnné membrány. In MEMPUR 2017, Sborník abstraktů (1-105). Pardubice: Česká membránové platforma, z.s.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2018

Dvořák, K., & Zárybnická, L. (2018). Influence of the 3D Model and Technological Parameters on the Mechanical Properties of Fused Deposition Modeling 3D Products. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research., 7(4), 415-421. doi: 10.18178/ijmerr.7.4.415-421

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Vývoj inovativních komponent elektromembránových modulů pomocí aditivních technologií

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2022

viz příloha

 

Vedoucí projektu: Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.

Celková částka: 1403464 CZK

Dotační titul: projekt na podporu výzkumu (např. GAČR, TAČR, ministerstva, apod.)

Partneři: TUL, Membrain

Interní grantová soutěž

Příprava nových typů filamentů pomocí miniextruderu s využitím pro 3D tisk

Upravit 01. 04. 2019 - 31. 12. 2020

Anotace

V současné době je na trhu se spotřebním materiálem pro 3D tisk pomocí FDM metody nepřeberné množství základních polymerních filamentů - PLA (kyselina polymléčná), ABS (terpolymer akrylonitril-butadien-styren), HIPS (houževnatý polystyren). Pro zlepšení mechanických nebo termických vlastností tiskových strun, využitelných pro konkrétní průmyslové a výzkumné aplikace, je vhodné použití adekvátních aditiv, např. retardérů hoření, antistatik, antioxidantů. Cílem tohoto projektu je připravit nové typy tiskových strun pro 3D tiskárny pro zlepšení vybraných vlastností.

 

Potřebnost a udržitelnost rozvojové aktivity

Na KTS VŠPJ je v rámci Laboratoře experimentálních měření k dispozici v nedávné době pořízený jednošnekový miniextruder s možností dvoukomorového vytápění pro tvorbu různých typů filamentů jak kombinací různých polymerních materiálů, tak kombinací polymerních materiálů s vhodnými aditivy. Pro možnost využití nově připravených filamentů je také k dispozici 3D FDM tiskárna. Na 3D tiskárně je realizován tisk zkušebních vzorků v rámci vývoje a testování nových materiálů na bázi polymerů, dále tisk funkčních prototypů pro potřeby výzkumu a vývoje na KTS, pro potřeby výukových projektů a také zakázkový 3D tisk.

Velkou roli v přípravě filamentu hraje optimálně zvolená teplota extruderu, rychlost extruderu, jestli je materiál před zpracováním vysušen nebo nikoli. Z těchto důvodu se budeme zaměřovat na vhodnou přípravu nových typů filamentů s ohledem na jejich další zpracování. Výzkum je prvním krokem k navázání spolupráce s dalšími vysokými školami (Univerzita Pardubice) nebo podnikem (Prusa, Plasty Mladeč), který se zabývá distribucí filamentů, 3D tiskáren.

Výsledky mechanických vlastností připravených polymerních filamentů budou také využity jako názorné ukázky do předmětu Nauka o materiálech.

 

Měřitelné cíle a jejich stručné charakteristiky

Hlavním cílem projektu je příprava nových typů tiskových strun pro 3D tiskárny, které budou testovány z hlediska jejich mechanický vlastností. Vybrané výsledky budou publikovány primárně v časopisech s IF, případně nabídnuty potenciálním výzkumným partnerům (př. Prusa, Plasty Mladeč) pro následnou aplikačně výzkumnou spolupráci. Výsledky nově připravených filamentů by mohly být uplatněny pro možné pokračování jejich výzkumu v rámci projektů TAČR.

 

Plánované výstupy

-          příprava nových typů tiskových filamentů

-          databáze filamentů

-          2x publikování v časopise s IF

-          navázání spolupráce s dalšími organizacemi (např. Prusa, Plasty Mladeč)

-          využití tiskových strun pro další testování, tvorbu přípravků

   

Současný stav řešeného problému

Jedná se o pokračování vývoje započatého v rámci IGS 2018, IGS 1170/004/1816, Příprava a testování nových materiálů pomocí miniextruderu. Projekt je zaměřen na realizaci nového směru výzkumu na KTS VŠPJ s potenciálem v oblasti publikací s IF. Výzkumná oblast navazuje na předcházející projekty, kdy byly publikovány následující články:

 

Dvořák, K., & Zárybnická, L. (2018). Influence of the 3D Model and Technological Parameters on the Mechanical Properties of Fused Deposition Modeling 3D Products. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research., 7(4), 415-421. doi: 10.18178/ijmerr.7.4.415-421

 

Zárybnická, L., & Dvořák, K. (2017). Optimalization of Parameters for 3D Print For Acrylonitrile - Butadiene - Styrene by Fused Deposition Modelling. International Research Journal of Engineering and Technology, 4(8), 1056-1058.

 

Použité metody a nástroje

Příprava nových typů filamentů bude prováděna pomocí miniextruderu s využitím nových polymerních materiálů, sušárny, analyzátoru vlhkosti. Tvorba 3D modelů pro následnou přípravu tiskových predecessorů a případnou simulaci mechanických a termických vlastností je prováděna na CAx VŠPJ platformě Siemens NX (k dispozici verze 11 a 12). Příprava G-kódů pro tisk je realizována prostřednictvím nástrojů Cura, Kisslicer a Slice3r.

3D tisk zkušebních vzorků bude prováděn pomocí 3D tiskárny DeltiX, nebo Ultimaker 3. Testování mechanických vlastností bude provedeno pomocí trhacího zařízení Instron 3345 a Elektropuls E10000 (Laboratoř experimentálních měření), studium jakosti vzorků bude provedeno pomocí digitálního optického mikroskopu Keyence VHX-6000.

 

Popis plánovaných aktivit v průběhu projektu:

Časový plán řešení projektu:

4 / 2019 - Zahájení řešení projektu.

5 - 12 / 2019 - Tvorba nových typů tiskových strun pro 3D tiskárny.

12 - 2 / 2020 - Aplikace nových typů tiskových strun na 3D tiskárně.

3 - 6 / 2020 - Analýza vlastností připravených vzorků.

7 - 10 / 2020 - Vyhodnocení, publikování výsledků do článku s IF

11 - 12 / 2020 - Implementace výsledků do výuky, administrativa projektu, ukončení projektu.

 

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Hlavní řešitel:

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D., Katedra technických studií - koordinace projektu, příprava a testování nových typů strun, publikace článku s IF.

 

Spoluřešitelé:

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., Katedra technických studií - 3D modelování, analýzy 3D modelů, vizualizace modelů, tvorba ISO-G kódů pro tisk modelů, spolupráce na publikacích.

Ing. Bc. Jana Dvořáková, Katedra technických studií - testování vzorků, spolupráce na publikacích.

RNDr. Radek Stolín, Ph.D., Katedra matematiky - statistické zpracování výsledků, spolupráce na publikacích.

V rámci DPP využití zapojení vědeckého pracovníka Centra Telč (příprava aditiv), součást Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i..

Student oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - Obsluha 3D tiskárny, přípravné práce.

 

Způsob naplňování zvolených oblastí:

Tvorba nových typů strun bude prováděna pomocí miniextruderu, který je na KTS VŠPJ k dispozici v Laboratoři výrobních procesů.

Tvorba 3D digitálních modelů a příslušné analýzy referenčních výzkumných vzorků je prováděna v CAx (CAD, CAE) aplikaci Siemens NX 11, který je na VŠPJ k dispozici v dostatečném počtu licencí pro výukové a výzkumné účely.

Příprava ISO-G kódů je prováděna v nástroji Kisslicer, Slice3r nebo Cura - nástroje pro postprocessing 3D dat, komunikují s 3D tiskárnami.

Tisk vzorků probíhá metodou FDM na 3D tiskárně Ultimaker 3 nebo DeltiX 3D, které jsou k dispozici na KTS v Laboratoři výrobních procesů.

Experimentální zkoušky vzorků probíhají v Laboratoři experimentálních měření. Ke zkouškám budou využita zařízení Instron 3345 a Elektropuls E10000, měřidla tvrdostí Shore, ostatní měřidla a přípravky v rámci vybavení laboratoří.

Povrchové charakteristiky budou zkoumány s pomocí výkonného digitálního optického mikroskopu Keyence VHX-6000, který je součástí vybavení Laboratoře experimentálních měření.

Zpracování a publikování dat probíhá prostřednictvím běžně dostupného statistického a publikačního SW (MS Excel, Word, Matlab dle potřeby, vše součástí SW standardu VŠPJ).

 

Zdůvodnění strategického významu pro rozvoj tvůrčích činností VŠPJ

Na VŠPJ dochází v posledních letech k rozvoji výzkumu v oblasti 3D technologií, experimentálního testování materiálů a nových výrobních technologií. Hlavními výstupy projektu budou publikace ve dvou časopisech s IF. Výsledky budou také implementovány do výuky předmětu Nauka o materiálech, Technická dokumentace a CAD pro obor Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a nově připravovaného studijního programu Strojírenství. Výsledky výzkumu budou navazovat na předcházející projekty a budou tvořit základ pro další testování a výzkumné směry jak v oblasti 3D tisku polymerních materiálů, tak v oblasti 3D tisku kovových materiálů.

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

Nejvýraznější položkou je nákup materiálů (granuláty, tisková struny pro 3D tiskárny, doplňky pro 3D tisk), a to 50 000 Kč. V neposlední řadě jsou plánovány výstupy projektu ve formě publikování do časopisů s IF, tudíž jsou v rozpočtu vyčísleny náklady v rámci služeb na 30 000 Kč za publikování.

Vedoucí projektu: Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.

Celková částka: 172000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá