Vizitka akademického pracovníka

Fotografie doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Jméno a příjmení doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 102
Mobilní telefon 604128156
E-mail zdenek.horak@vspj.cz
Místnost 2N049

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
12:30 - 13:30 Konzultace prosím domlouvejte předem elektronicky na e-mail: zdenek.horak@vspj.cz nebo tel: +420 773 778 948. Děkuji

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4538-5859

Článek v databázi Web of Science

2022

Hrouda, A., Čapek, L., Hradil, J., & Horák, Z. (2022). Biomechanics optimisation of the laminoplasty groove size and position: A numerical study. Journal of Clinical Neuroscience, 105(NOV 2022), 45-50. doi: 10.1016/j.jocn.2022.08.026

2021

Dvořák, K., Dvořáková, J., Zárybnická, L., & Horák, Z. (2021). Influence of 3D Printing Topology by DMLS Method on Crack Propagation. Materials, 14(23), 7483. doi: 10.3390/ma14237483
Horák, Z., Tichý, P., Dvořák, K., & Vilímek, M. (2021). Application of an Arbitrary Lagrangian–Eulerian Method to Modelling the Machining of Rigid Polyurethane Foam. Materials, 14(7), 1654. doi: 10.3390/ma14071654
Hradil, J., Horák, Z., Henyš, P., & Čapek, L. (2021). The opening size of the laminoplasty is dependent on the groove size: A numerical study. Clinical Biomechanics, 89(OCT 2021), 105479. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2021.105479
Horák, Z., Džupa, V., & Pazour, J. (2021). Does the position of a sustentacular screw influence the stability of a plate osteosynthesis of a calcaneal fracture? A biomechanical study. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, 235(9), 993-1000. doi: 10.1177/09544119211019509
Horák, Z., Vilímek, M., Goldmann, T., Tichý, P., & Ihde, S. (2021). Experimental investigation of the temperature during bone drilling using thermocouples and numerical finite element analysis. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 35(1), 1263-1273. doi: 10.1080/13102818.2021.1967193

2020

Horák, Z., Dvořák, K., Zárybnická, L., Vojáčková, H., Dvořáková, J., & Vilímek, M. (2020). Experimental Measurements of Mechanical Properties of PUR Foam Used for Testing Medical Devices and Instruments Depending on Temperature, Density and Strain Rate. Materials, 13(20), 4560. doi: 10.3390/ma13204560

2017

Nečas, L., Hrubina, M., Cibula, Z., Běhounek, J., Křivánek, S., & Horák, Z. (2017). Fatigue failure of the sliding hip screw – clinical and biomechanical analysis. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(12), 1364-1372. doi: 10.1080/10255842.2017.1363192
Marvan, J., Horák, Z., Vilímek, M., Horný, L., Kachlík, D., & Báča, V. (2017). Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 19(1), 33-39. doi: 10.5277/ABB-00557-2016-02
Castro, E., Konvičková, S., Daniel, M., & Horák, Z. (2017). Identification of the critical level of implantation of an osseointegrated prosthesis for above-knee amputees. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(14), 1494-1501. doi: 10.1080/10255842.2017.1380799
Srnec, R., Horák, Z., Sedláček, R., Sedlinská, M., Krbec, M., & Nečas, A. (2017). Comparison between the Range of Movement Canine Real Cervical Spine and Numerical Simulation - Computer Model Validation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 84(2), 133-137.

2016

Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlák, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximaltibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO- Journal of Comparative Human Biology, 67(6), 433-446.
Vilímek, M., Horák, Z., & Báča, V. (2016). Force Ratio in Masticatory Muscles after Total Replacement of the Temporomandibular Joint. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 18(3), 131-136. doi: 10.5277/ABB-00467-2015-03
Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., & Velemínksá, J. (2016). Sexual Dimorphism of the Human Tibia through Time: Insights into Shape Variation Using a Surface-Based Approach. PLOS ONE, 11(11), 166461-166475.
Bartoška, R., Báča, V., Horák, Z., Hrubina, M., Skála-Rosenbaum, J., Marvan, J., Kachlík, D., & Džupa, V. (2016). The importance of intramedullary hip nail positioning during implantation for stable pertrochanteric fractures: biomechanical analysis. Surgical and Radiologic Anatomy, 38(5), 577-585. doi: 10.1007/s00276-015-1595-4

2015

Hrubina, M., Horák, Z., Skoták, M., Letocha, J., Báča, V., & Džupa, V. (2015). Assessment of complications depending on the sliding screw position - finite element method analysis. Bratislava Medical Journal, 116(5), 302-310. doi: 10.4149/BLL_2015_057
Horný, L., Netušil, M., & Horák, Z. (2015). Limit point instability in pressurization of anisotropic finitely extensible hyperelastic thin-walled tube. International Journal of Non-Linear Mechanics, 77(-), 107-114. doi: 10.1016/j.ijnonlinmec.2015.08.003

Článek v databázi SCOPUS

2019

Nečas, L., Hrubina, M., Melišík, M., Cibula, Z., Olgun, D., & Horák, Z. (2019). Is primary fixation with the sliding hip screw introduced into the non-ideal position sufficient for stable pertrochanteric fracture stabilisation? A biomechanical evaluation and experimental study. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63(2), 140-147. doi: 10.3311/PPme.13259

Kapitola v odborné knize

2019

Horák, Z., & Báča, V. (2019). Biomechanika proximálního femuru. In Zlomeniny proximálního femuru (47-52). Praha: Galén.

Ostatní knihy a učební texty

2018

Horák, Z., Čapek, L., Horný, L., Vilímek, M., Hájek, P., Henyš, P., Hynčík, L., Jonášová, A., & Vimmr, J. (2018). Biomechanika člověka. Praha: Grada Publishing, a.s.

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

2020

Krejčí, I., Zezulka, F., & Horák, Z. (2020). Zapojení pro řízení elektromotoru pro letecké aplikace.

2018

Horák, Z., & Dupalová, J. (2018). Dětská předloketní berle.

2016

Horák, Z. (2016). Dřík femorální komponenty totální náhrady kyčelního kloubu s optimalizovanou tuhostí své střední části.
Horák, Z. (2016). Profil závitu pro kostní šrouby.
Horák, Z. (2016). Pojistný závit pro kostní šrouby.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2024
Projekt usiluje o rozšíření znalostí úchopové mechaniky, založené na 3D-vytištěných elektroaktivních materiálech a pneumaticky roztažitelných strukturách typu origami/kirigami, pro aplikace v robotice, biomedicíně a kosmickém průmyslu. Obě koncepce se navzájem porovnávají. Projekt cílí na řešení otevřených vědeckých otázek v oblasti poddajné robotiky zejména: zda elektroaktivní materiály vyrobené 3D tiskem jsou vhodné pro řízenou deformaci; jaké kontaktní síly lze očekávat s ohledem na elektrickou excitaci; jaké jsou rozsahy řiditelných deformací; zda je možné řízení mechaniky prstu v reálném času. Projekt propojuje fyzikální a numerické modelování vybuzených deformací; měření a identifikaci parametrů konstitutivních modelů elektromechanické vazby; návrh prediktivního řízení s podrobnými i redukovanými numerickými predikcemi. Získané teoretické znalosti a výstupy ze simulací jsou použity pro experimentální ověření na plánovaném testovacím stanovišti dvoučelisťové elektricky řízené mechaniky se snímáním kontaktních sil.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 1 783 290,00 CZK

Dotační titul: Mezinárodní projekty - Bilaterální projekty

Žadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Partneři: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Kyung Hee University

Interní grantová soutěž

Modelování biomechanických vlastností oka v souvislosti s implantací nitrooční čočky a traumatem

Upravit 03.04.2023 - 31.12.2024
Nahrazování pacientovy oční čočky umělou náhradou je v současné době poměrně rutinním operačním zákrokem v očním lékařství zahrnující diagnózy od refrakterních vad po kataraktu, prakticky již ve všech věkových kategoriích. Ačkoliv se jedná o implantaci z malého řezu, jde o významný zásah do funkčního i morfologického uspořádání oka, zanesení cizorodého materiálu a nahrazení vlastních struktur oka strukturou umělou, s vlastnostmi odlišnými fyziologickým. V současnosti existuje na trhu více jak 30 typů nitroočních čoček s rozdílnými mechanickými a materiálovými vlastnostmi, které mají vliv na biomechanické vlastnosti a stabilitu vytvořeného náhradního systému oka. Cílem práce je ověření hypotéz, že zavedení implantátu a hojivé změny mají signifikantní vliv na biomechanické vlastnosti tkání oka a tedy vliv indikace implantace na výsledné stabilitě optického systému oka z pohledu změn fyziologického zatížení anatomických struktur. Na biomechanickém modelu oka bude simulován operační výkon a za použití numerických simulací pomocí metody konečných prvků bude popsáno zatížení respektive distribuce napětí v jednotlivých strukturách oka, kdy z výstupů analýz pak bude odvozeno riziko ohrožení sledovaných struktur. Práce by měla přispět k porozumění biomechanických vlastností struktur a tkání oka ve vazbě na změny způsobené operačním výkonem a případným následným úrazem. Tyto informace mohou pomoci v klinické praxi v diagnostice a léčbě poúrazových stavů oka se zavedeným implantátem.

Vedoucí projektu: MUDr. Tereza Báčová

Celková částka: 218 906,00 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž 2023

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá